30 Ιουλίου, 2015

Όχι μόνο σταμάτησαν τα έργα ΕΣΠΑ στους Δήμους αλλά απειλούνται με τον Τειρεσία εταιρίες που τα ανέλαβαν

Παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμοδίου Υπουργείου σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Δράμας Κυριάκου Χαρακίδη πως δεν υφίσταται κανένα ζήτημα διακοπής εργασιών στους Δήμους για έργα ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ο ίδιος ο κόσμος της Αυτοδιοίκησης έρχεται να διαψεύσει την ηγεσία του αρμοδίου Υπουργείου και να επιβεβαιώσει τα όσα υποστηρίζει εδώ και μήνες ο κ. Χαρακίδης κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα έργα ΕΣΠΑ.

Με τον Τειρεσία απειλούνται αρκετές εταιρίες που ανέλαβαν έργα ΕΣΠΑ στους Δήμους για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμοδίου Υπουργείου σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Δράμας Κυριάκου Χαρακίδη πως δεν υφίσταται κανένα ζήτημα διακοπής εργασιών στους Δήμους για έργα ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ο ίδιος ο κόσμος της Αυτοδιοίκησης έρχεται να διαψεύσει την ηγεσία του αρμοδίου Υπουργείου και να επιβεβαιώσει τα όσα υποστηρίζει εδώ και μήνες ο κ. Χαρακίδης κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα έργα ΕΣΠΑ.

Όπως επισημαίνεται σε επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λόγω της υποχρηματοδότησης των υλοποιούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-13 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οι εργοληπτικές εταιρίες έχουν προχωρήσει σε διακοπή εργασιών για το σύνολο σχεδόν των εκτελούμενων έργων των Δήμων.

Πολλές όμως εξ αυτών έχουν εκδώσει επιταγές, βάσει των αναληφθεισών δεσμεύσεων που απορρέουν από τις ήδη υπογραφείσες συμβάσεις, με αποτέλεσμα λόγω της μη ύπαρξης χρηματοδότησης, οι επιταγές αυτές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Άμεση συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι η ένταξη των εταιριών αυτών στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) Τειρεσίας. Μάλιστα όπως επισημαίνεται στην εν λόγω επιστολή το φαινόμενο αυτό τείνει να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο θέμα ο κ. Χαρακίδης είχε καταθέσει σχετική ερώτηση στις 22/5/2015 προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Τουρισμού και Ναυτιλίας, με τον Υπουργό να του απαντά ότι δεν υφίσταται ζήτημα διακοπής εργασιών ΕΣΠΑ στους Δήμους και δέσμευση σχετικών πόρων.

Ζήτημα για το οποίο ο κ. Χαρακίδης έχει κρούσει επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου ζητώντας να αποτελέσει βασικό αίτημα- αντικείμενο της διαπραγμάτευσης της χώρας μας με τους εταίρους καθώς η χώρα κινδυνεύει να χάσει πολύ περισσότερα απ όσα ενδεχομένως θα λάβει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: Στον Τειρεσία εργολήπτες έργων ΕΣΠΑ στους Δήμους

Σύμφωνα την υπ. Αρίθμ. 2191/27-7-2015 επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πολλές εταιρίες –εργολήπτριες έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 στους Δήμους κινδυνεύουν να βρεθούν στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Και αυτό γιατί παρά την εκτέλεση των φυσικών εργασιών δεν έχουν γίνει ακόμη οι σχετικές πληρωμές παρά την έκδοση επιταγών βάση των σχετικών συμβάσεων. Επιταγές που λόγω των χρηματοδοτικών προβλημάτων έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με αποτέλεσμα πολλές εταιρίες να εντάσσονται στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) (Τειρεσίας), καθότι αυτό δεν αποτελεί δική τους ευθύνη αλλά οφείλεται στη μη ύπαρξη χρηματοδότησης από το ΠΔΕ.

Στο ζήτημα της χρηματοδότησης των έργων ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου έχω αναφερθεί και με την υπ. Αριθμ. 2809/22-05-2015 ερώτηση μου προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για την οποία έλαβα απάντηση πως δεν υφίσταται καμία δεσμευση πόρων για έργα ΕΣΠΑ στην Αυτοδιοίκηση.
Η επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ θέτει εν αμφιβόλω την απάντηση του Υπουργείου στη συγκεκριμένη ερώτηση και δημιουργεί προφανές ζήτημα αναντιστοιχίας απάντησης και πραγματικότητας.

Ωστόσο ουσιαστικότερος είναι ο κίνδυνος που διατρέχεται από την διακοπή των εργασιών και την ένταξη των εργοληπτριών εταιριών χωρίς την υπαιτιότητα τους στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, αφού με τον τρόπο αυτό και τα έργα κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν και οι Δήμοι ενδέχεται να κληθούν να επιστρέψουν Κοινοτικούς πόρους και αρκετές εταιρίες κινδυνεύουν με λουκέτο που θα έχει ως αποτέλεσμα νέες απώλειες θέσεων εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Τι μέτρα πρόκειται να λάβετε για τις εταιρίες εργολήπτριες έργων ΕΣΠΑ στην Αυτοδιοίκησης χωρίς δική τους υπαιτιότητα εντάσσονται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ;

2. Τι πόροι υπολείπονται ακόμη για την καταβολή των οφειλών της πολιτείας και πιο το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης τους;

3. Τι πρόκειται να κάνετε για την ανάγκη παράτασης στις προθεσμίες πληρωμών του ΕΣΠΑ και ποιες άλλες λύσεις εξετάζετε στην περίπτωση που δεν δοθεί παράταση στη χώρα μας;

4. Έχετε υπολογίσει και σε ποιος ύψος ανέρχονται οι επιβαρύνσεις των Δήμων και άλλων φορέων από αποζημιώσεις σε αιτήσεις διάλυσης συμβάσεων έργων ΕΣΠΑ της προηγουμένης περιόδου;

5. Υπάρχει κατάλογος έργων που δεν θα ολοκληρωθούν και πως προβλέπεται να αντιμετωπιστεί; Εκπονείται νέος κατάλογος απένταξης έργων;

Ο ερωτών βουλευτής:
Κυριάκος Χαρακίδης - Δράμας

30 Ιουλίου 2015