30 Ιουλίου, 2015

Διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Β' Αθήνας με το Ποτάμι, Χάρης Θεοχάρης, σχετικά με τη διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Με το Κυβερνητικό έργο αιχμάλωτο στη σκληρή πραγματικότητα της αποκλειστικής επιδίωξης της οριστικοποίησης της συμφωνίας με τους εταίρους και τους κρατικούς-ελεγκτικούς μηχανισμούς εγκλωβισμένους στην παρατεταμένη εκκρεμότητα, τα δημόσια έσοδα της χώρας παρουσιάζουν εικόνα καταστροφής. Δεδομένων των μη κανονικών συνθηκών που έχει διαμορφώσει στον τόπο το τελευταίο εξάμηνο η διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι εξαιρετικά αμφίβολη η δυνατότητα της απόδοσης των ελεγκτικών μηχανισμών και της επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί για τη λειτουργία τους.

Ιδίως σε ό,τι αφορά τη διενέργεια των απαιτούμενων προληπτικών ελέγχων, με τους οποίους επαληθεύεται κυρίως η ορθή έκδοση των αποδείξεων και άλλα ελεγκτικά αντικείμενα, σήμερα περισσότερο από ποτέ προκύπτει αδήριτη ανάγκη για την απαρέγκλιτη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της σε όλη την επικράτεια και στα τουριστικά νησιά σε χρονικό ορίζοντα από την αρχή του έτους έως σήμερα και ιδαιτέρως στους δύο θερινούς μήνες που παρήλθαν.

Τις τελευταίες ημέρες το Υπουργείο Οικονομικών μετά από μήνες σιωπής ανακοινώνει μερικά αποτελέσματα από προληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν σε νησιωτικές κυρίως περιοχές σε διάρκεια δεκαημέρου. Θεωρούμε πως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για το δημόσιο βίο να υποβληθούν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο τα συνολικά αποτελέσματα στο εν λόγω πεδίο σε συσχέτιση με τους προβλεπόμενους στόχους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών
Υπόψιν κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Θέμα: Διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών

Τις τελευταίες ημέρες το Υπουργείο Οικονομικών μετά από πολύμηνη σιωπή ανακοινώνει μερικά αποτελέσματα από προληπτικούς ελέγχους των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που διενεργήθηκαν σε νησιωτικές κυρίως περιοχές. Με το από 28-7-2015 δελτίο τύπου ανακοινώθηκε η διενέργεια 568 ελέγχων στις περιοχές του Πειραιά, των Κυκλάδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στη διάρκεια του δεκαημέρου από 17-7-2015 έως 26-7-2015.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ έτους 2015 και στο πλαίσιο της επιδίωξης του στρατηγικού στόχου για τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και την τιμωρία της φοροδιαφυγής περιλαμβάνονται με αύξοντες αριθμούς στόχων 2.7.α και 2.7.β. η διενέργεια τουλάχιστον 15.000 προληπτικών ελέγχων από τις κατά τόπους ΔΟΥ σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα και τουλάχιστον 5.000 προληπτικών ελέγχων από την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) με διαφορές προς καταλογισμό (από τις αρμόδιες ΔΟΥ) τουλάχιστον 1, 5 εκ. Ευρώ.

Έχουν παρέλθει ήδη επτά μήνες από το ετήσιο διάστημα στο οποίο αφορούν οι παραπάνω επιχειρησιακοί στόχοι και βρισκόμαστε μεσούσης της θερινής περιόδου. Είναι δεδομένο με βάση την έννοια και το σκοπό της πρόβλεψης των προληπτικών ελέγχων, ευρύτερα γνωστών ως ελέγχων έκδοσης αποδείξεων κ.α., ότι η διενέργεια των εν λόγω ελέγχων και η αντίληψη για την εκπλήρωσή της σχετικής στοχοθεσίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τη θερινή περίοδο, ιδίως στις τουριστικές περιοχές της χώρας και υπό τις σημερινές συνθήκες, που τα δημόσια έσοδα παρουσιάζουν εικόνα καταστροφής.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάστε:

1. Πόσοι προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι έχουν διενεργηθεί αφενός από τις ΔΟΥ αφετέρου από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και σε τί ποσά διαπιστωθέντων παραβάσεων αντιστοιχούν από την αρχή του έτους έως σήμερα σε όλη την επικράτεια;

2. Πόσοι προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι έχουν διενεργηθεί αφενός από τις τοπικές ΔΟΥ αφετέρου από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και σε τί ποσά διαπιστωθέντων παραβάσεων αντιστοιχούν κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο στις νησιωτικές περιοχές και στα θεωρούμενα ως δημοφιλή τουριστικά νησιά;

Ο ερωτών βουλευτής:
Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας

30 Ιουλίου 2015