14 Ιανουαρίου, 2016

«Ο απαγορευμένος καρπός της Αξιολόγησης»

Με αφορμή τον έλεγχο από πλευράς Υπουργείου Παιδείας ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, λόγω της διενέργειας εσωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του, ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Η αντίθεση της Κυβέρνησης σε κάθε μορφής αξιολόγηση και στην αριστεία στο χώρο της παιδείας είναι γνωστή και έχει εκφραστεί κατ’ επανάληψη από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η οποία άλλωστε εξεδήλωσε την επιθυμία να καταργήσει το Π.Δ. 152/2013 περί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, με το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον περασμένο Ιούνιο.

Προκαλεί εντύπωση ότι αυτό το ίδιο Π.Δ. που αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει η νυν ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., επικαλείται ώστε να διακοπεί η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης που έχει εκκινήσει στο ανωτέρω εκπαιδευτήριο.

Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί ότι στο σύνολο των υπηρεσιακών εγγράφων που διακινήθηκαν για την εν λόγω υπόθεση, τα ιδιωτικά σχολεία καλούνται να εφαρμόσουν διάταξη του Συντάγματος περί της διάθεσης εγκαταλειμμένων εκτάσεων για την αξιoπoίησή τoυς υπέρ της εθνικής oικoνoμίας και απoκατάσταση ακτημόνων. Διερωτώμαστε λοιπόν, ευλόγως, εάν το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επιθυμεί να μετατρέψει τα ιδιωτικά σχολεία σε εγκαταλειμμένες εκτάσεις.

Το Ποτάμι είναι σταθερά υπέρ της αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικά στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., πιστεύουμε πως η αξιολόγηση θα πρέπει να ξεκινήσει από την Κεντρική Υπηρεσία και να διατρέξει όλη την ιεραρχία. Προτείνουμε μάλιστα να συμπεριληφθούν στα κριτήρια η ικανότητα ορθής σύνταξης υπηρεσιακού εγγράφου και η γνώση συντακτών και υπογραφόντων των διατάξεων που επικαλούνται.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση Διαδικασιών Εσωτερικής Αποτίμησης Ιδιωτικών Σχολείων».

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.8/254/205120/Δ2/15-12-2015 έγγραφό σας, ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής η διερεύνηση καταγγελίας της Ο.Ι.Ε.ΛΕ. περί διενέργειας εσωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.
Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με το υπ’ αριθ. πρωτ. 29198/21-12-2015 έγγραφό της επεσήμανε προς το εν λόγω ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ότι θα πρέπει να ακυρωθεί άμεσα οποιαδήποτε διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του που τυχόν εφαρμόζεται ενώ, παράλληλα, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 29720/21-12-2015 έγγραφό της, επισημαίνει, προς τα ιδιωτικά σχολεία αρμοδιότητάς της, τις ισχύουσες διατάξεις περί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί πως και στα τρία ανωτέρω έγγραφα περιλαμβάνεται αφ’ ενός μεν διάταξη του Συντάγματος περί της διάθεσης εγκαταλειμμένων εκτάσεων για την αξιoπoίησή τoυς υπέρ της εθνικής oικoνoμίας και απoκατάσταση ακτημόνων, η οποία, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές μας δεν κατέστη από μέρους μας δυνατόν να συσχετιστεί με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αφ’ ετέρου δε διάταξη του Π.Δ. 152/2013, το οποίο η Κυβέρνηση εξεδήλωσε την επιθυμία να καταργήσει με το άρθρο 45 του Σχεδίου Νόμου “Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις” το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατά το διάστημα 18-29/06/2015.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής επανήλθε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 165/05-01-2016 έγγραφό της με το οποίο ζητά από το ως άνω εκπαιδευτήριο ενημέρωση περί της εφαρμογής από μέρους του οποιασδήποτε διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του και περί της απαρέγκλιτης ευθυγράμμισής του με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.8/254/205120/Δ2/15-12-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Προκαλεί απορία το γιατί το Υπουργείο επιλέγει να εγκαλεί εκπαιδευτήριο για την ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής αποτίμησης, το οποίο κατά την άποψή μας θα λειτουργήσει παράλληλα και όχι αντίθετα με τη σύμφωνη με το Π.Δ. 152/2013 αξιολόγηση, και έχει ως στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων από πλευράς εκπαιδευτηρίου υπηρεσιών αντί να σπεύσει να υλοποιήσει τα προβλεπόμενα στο –ας μην το ξεχνάμε– ισχύον Π.Δ. 152/2013 ώστε να συνδράμει το έργο των σχολείων, δημοσίων και ιδιωτικών ως οφείλει.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Απαγορεύεται σε ένα ιδιωτικό σχολείο να κάνει αποτίμηση των δομών και του προσωπικού του, παράλληλα με τη θεσμική αξιολόγηση του Π.Δ. 152/2013 που επικαλείται ο Υπουργός; Αναγνωρίζει το δικαίωμα στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να λαμβάνουν μέτρα στην κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχομένων εκ μέρους τους υπηρεσιών;

2. Η επίκληση από μέρους του Υπουργείου του Π.Δ. 152/2013, σηματοδοτεί αλλαγή στάσης της Κυβέρνησης και την πρόθεσή της να υλοποιήσει, επιτέλους, την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία;

3. Μπορούν, σήμερα, το συγκεκριμένο σχολείο και κάθε σχολείο να ικανοποιήσουν την επιθυμία περί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών τους, με βάση το Π.Δ. 152/2013 που επικαλείται ο Υπουργός;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ