25 Νοεμβρίου, 2015

Ο «αόρατος» πρωταθλητής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη», κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς, Χάρης Θεοχάρης και Γιώργος Μαυρωτάς.

Ο «ψηφιακός πρωταθλητής», εκπρόσωπος του Υπουργείου για να συντονίζει έργα για την ψηφιακή διασύνδεση των δημοσίων υπηρεσιών, την επανα - χρησιμοποίηση της δημόσιας πληροφορίας και τα ανοικτά δεδομένα, φαίνεται να είναι ελλιπής σε σχέση με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και η προώθηση της ψηφιακής ατζέντας δεν έχει να επιδείξει κάποια σημαντική πρωτοβουλία στο πεδίο αυτό.

Κατόπιν τούτου, οι βουλευτές ζητούν να μάθουν τις δράσεις που έχει προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση με σκοπό την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τους στόχους που έχουν τεθεί καθώς και το χρονικό ορίζοντα επίτευξης αυτών. Τέλος, οι βουλευτές διερωτώνται με ποια διαδικασία επιλέχθηκε ο Έλληνας «ψηφιακός πρωταθλητής», ενώ ζητούν να μάθουν αν έχουν προχωρήσει σε δράσεις συνεργασίας με συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ελλήνων πολιτών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Τι κάνει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να προωθήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση;

Κύριε Υπουργέ,

Ως γνωστόν το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδιο για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο και της «Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη».
Πρόσφατα η Αθήνα κατετάγη προτελευταία μεταξύ 35 Ευρωπαϊκών πόλεων με βάση τον δείκτη «European Digital City Index», γεγονός που σημαίνει ότι η πρωτεύουσά μας αποτελεί μάλλον εχθρικό περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Είναι επίσης γνωστό, ότι οι ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Σήμερα, το 90% των θέσεων εργασίας απαιτούν ένα βασικό, τουλάχιστον, επίπεδο γνώσεων σε θέματα ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, μέχρι το 2020, αναμένεται να παρατηρηθεί έλλειψη 825.000 επαγγελματιών με δεξιότητες πληροφορικής στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Την ίδια στιγμή η ανεργία στην Ελλάδα καλπάζει, έχοντας αγγίξει το 26%. Στην Ευρώπη, από την άλλη όπως αποδεικνύει και μια πρόσφατη έρευνα, όλο και περισσότερες χώρες εντάσσουν το μάθημα του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Άλλωστε, η γνώση συγγραφής κώδικα δεν αφορά μόνο όσους πρόκειται να αναζητήσουν απασχόληση στον τομέα της πληροφορικής, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και της λογικής σκέψης των μαθητών.

Η Ελλάδα, όπως και όλα τα κράτη μέλη συμμετέχει στην προώθηση της ψηφιακής ατζέντας της Ευρώπης, έχοντας ορίσει, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «ψηφιακό πρωταθλητή», ο ρόλος του οποίου, είναι «να προωθεί ενεργά την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων και να ηγείται καινοτόμων προγραμμάτων για την προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης, της ψηφιακής ένταξης και βελτίωσης της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης». Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αντίστοιχη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ο «ψηφιακός πρωταθλητής» εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συντονίζει έργα για την ψηφιακή διασύνδεση των δημοσίων υπηρεσιών, την επανα-χρησιμοποίηση της δημόσιας πληροφορίας και τα ανοικτά δεδομένα. Η σελίδα του Έλληνα ψηφιακού πρωταθλητή είναι εξόφθαλμα η ελλιπέστερη, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη που προβάλλουν ανθρώπους που έχουν διακριθεί στην τεχνολογία, την έρευνα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάσθε:

1. Ποιες δράσεις έχει προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της στους «ψηφιακούς πρωταθλητές» της ΕΕ με σκοπό την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;

2. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την επιλογή του Έλληνα «ψηφιακού πρωταθλητή»;

3. Ποιοι είναι οι (μετρήσιμοι) στόχοι που έχουν τεθεί και σε ποιόν χρονικό ορίζοντα προβλέπεται να έχουν επιτευχθεί;

4. Ποια έργα έχουν σχεδιαστεί να χρηματοδοτηθούν για την προώθηση της «Ψηφιακής Ατζέντας 2020» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 -2020» και πότε έχει σχεδιαστεί η εκκίνηση καθενός από αυτά;

5. Σε ποιες δράσεις συνεργασίας με συναρμόδια υπουργεία (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) έχετε προχωρήσει με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ελλήνων πολιτών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιώργος Αμυράς - Β’ Αθηνών
Θεοχάρης Θεοχάρης - Β’ Αθηνών
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής