27 Οκτωβρίου, 2015

Νοσοκομείο Θήβας: Σύγχρονα κτήρια, δίχως προσωπικό

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν οι Βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας (Λάρισας), σχετικά με τα χρονίζοντα προβλήματα και τις σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Θηβών.

Το Νοσοκομείο της Θήβας διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την ευρύτερη περιοχή των Θηβών καθώς προσφέρει απαραίτητες υπηρεσίες υγείας στους περίοικους αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί μια εκτεταμένη περιοχή με μεγάλο αριθμό εργοστασίων και γεωργικών δραστηριοτήτων, καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης ενώ βρίσκεται και σε μια περιοχή με αρκετές στρατιωτικές μονάδες.

Παρόλα αυτά όμως, από την αρχή της μετεγκατάστασής του στο νέο κτιριακό συγκρότημα, αντιμετωπίζει συνεχείς και σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό ενώ το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης που διαθέτει και είναι το μοναδικό στην Στερεά Ελλάδα, δεν λειτούργησε ποτέ. Πολλά περιστατικά δε μπορούν να αντιμετωπισθούν και μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Λιβαδειάς, της Χαλκίδας και της Αθήνας ενώ το ΕΚΑΒ Θήβας λειτουργεί μόνο με μία βάρδια. Σε όλο αυτό το δύσκολο σκηνικό ήρθε και η απόφαση της διοίκησης της 5ης ΥΠΕ για τη μετακίνηση ενός Παιδιάτρου από το Γ. Ν. Θήβας στο Γ. Ν. Λαμίας, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κάλυψη παιδιατρικών περιστατικών.

Επειδή όλα αυτά τα προβλήματα μαζί με τη δεδομένη υποχρηματοδότηση του Γ. Ν. Θήβας έχουν άμεσες συνέπειες στις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες, καλούμε το Υπουργείο Υγείας να επιληφθεί άμεσα τόσο με την πρόσληψη ιατρών ειδικοτήτων όσο και με επαρκή αριθμό νοσηλευτών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Συνεχιζόμενα και νέα προβλήματα και ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας»

Η πόλη της Θήβας και ευρύτερα η περιοχή Θηβών για πολλές δεκαετίες στερούνταν έστω και στοιχειωδών υποδομών υγειονομικών μονάδων και μόλις το 2003 απέκτησε ένα θεωρητικά σύγχρονο (τουλάχιστον κτιριακά) και πλήρως (;) εξοπλισμένο νοσοκομείο. Μετά τη θέσπιση του νέου νοσοκομειακού χάρτη, το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας έχει διοικητικά συνενωθεί με το αντίστοιχο νοσοκομείο της Λιβαδειάς και ανήκει στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Θεσσαλία και Στερεάς Ελλάδας.

Δυστυχώς, όμως, παρότι εδώ και πλέον 10 χρόνια υφίσταται το νέο Γ. Ν. Θηβών, ανεξάρτητα διοικήσεων και εναλλαγής κυβερνήσεων, σχεδόν ποτέ δε κατάφερε να λειτουργήσει όπως πρέπει και όπως οφείλει προσφέροντας τις απαραίτητες υπηρεσίες του στους κατοίκους της περιοχής. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η διευρυμένη περιοχή της Θήβας εκτεινόμενη μέχρι το Σχηματάρι Βοιωτίας περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εργοστασίων και παρουσιάζει έντονη βιομηχανοποίηση η οποία μαζί με τις παραδοσιακές αγροτικές δραστηριότητες των κατοίκων του νομού, συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες για την άμεση και επαρκή αντιμετώπιση τυχόν εργατικών ατυχημάτων και περίθαλψη τραυματιών. Πέραν τούτου η μεγάλη σημασία για αποτελεσματική λειτουργία του Γ. Ν. Θήβας έγκειται και στο γεγονός ότι βρίσκεται παραπλεύρως και καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και συχνά καλείται να αντιμετωπίσει πολλά τροχαία ατυχήματα. Τέλος το Νοσοκομείο της Θήβας καλύπτει στην περιφέρεια του και αρκετές στρατιωτικές μονάδες όπως αυτές της Θήβας (Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού) και της Τανάγρας (Αεροπορική Βάση).

Ωστόσο η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και ίσως τραγική καθώς ελλείψει ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού όλα αυτά τα χρόνια, πολλά περιστατικά που προσέρχονται στο Γ. Ν. Θήβας επειδή δε μπορούν να αντιμετωπιστούν, απλά λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διαμετακομίζονται είτε στο Γ. Ν. Λειβαδιάς είτε στο Γ. Ν. Χαλκίδας είτε όπως συμβαίνει συνήθως σε νοσοκομεία της Αθήνας. Συχνά το ΕΚΑΒ Θήβας λειτουργεί μία μόνο βάρδια και καλούνται αντίστοιχες μονάδες από τη Χαλκίδα. Βέβαια όλες αυτές οι ανεπάρκειες περίθαλψης και μεγάλες καθυστερήσεις λόγω των μετακινήσεων και όταν είναι διαθέσιμα τα ασθενοφόρα, έχουν οδηγήσει σε επιπλοκές και περαιτέρω προβλήματα στην κατάσταση υγείας των ασθενών. Προφανώς συχνά καθίσταται προβληματικός και ο προγραμματισμός και η διενέργεια των εφημεριών του νοσοκομείου ενώ και το υπάρχον προσωπικό υφίσταται μεγάλη κόπωση εργαζόμενο με υπευθυνότητα σε εξαντλητικούς ρυθμούς και ωράρια.

Ενώ λοιπόν είναι γνωστές οι μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό πολλών ειδικοτήτων, σε νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνικές υποδομές στο Γ. Ν. Θήβας όπως και στις λοιπές υγειονομικές μονάδες του Συστήματος Υγείας της Βοιωτίας, τίποτε δεν έχει αλλάξει στην πράξη και δεν έχει ουσιαστικά βελτιωθεί παρά την αγανάκτηση και τις αντιδράσεις των πολιτών και των φορέων της περιοχής.

Μάλιστα στην πρόσφατη προκήρυξη του ΑΣΕΠ με αριθμό 4K/2015 (ΦΕΚ 5/15.10.2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, απουσιάζει οποιαδήποτε θέση προσωπικού και δη νοσηλευτών ΠΕ για το Νοσοκομείο Θήβας. Στην επερχόμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ με αριθμό 5K/2015, που αφορά την πλήρωση εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, προβλέπεται μόνο η πρόσληψη 2 θέσεων Νοσηλευτριών ΤΕ και 1 τεχνολόγου Ραδιολόγου-Ακτινολόγου για το Γ. Ν. Θήβας.

Το νοσοκομειακό συγκρότημα της Θήβας επίσης διαθέτει Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και γενικά σε ασθενείς που χρειάζονται μετέπειτα φροντίδα, και παρά τις σημαντικές και άρτιες εγκαταστάσεις του, δεν βρίσκεται σε λειτουργία λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Επίσης με μεγάλη καθυστέρηση και ορατό κίνδυνο να απενταχθεί το έργο και να χαθεί το σχετικό κονδύλι του ΕΣΠΑ 2007-2013, τελικά την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 παραδόθηκε νέος αξονικός τομογράφος στο Γ. Ν. Θηβών. Ωστόσο με δήλωση του ίδιου του Διοικητή των Νοσοκομείων Λιβαδειάς-Θήβας, ο αξονικός τομογράφος θα λειτουργεί μόνο 2 φορές την εβδομάδα καθώς υπάρχει μόνο ένα εκπαιδευμένο άτομο για το χειρισμό και λειτουργία του.

Τέλος στην ήδη βεβαρημένη κατάσταση του Νοσοκομείου Θήβας και άλλων νοσοκομείων της Βοιωτίας, προστέθηκε και η πρόσφατη ενέργεια της διοίκησης της 5ης ΥΠΕ η οποία σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας, αποφάσισε να μετακινηθούν ένας Παιδίατρος από το Γ. Ν. Θήβας, ένας Παιδίατρος από το Γ. Ν. Λιβαδειάς και ένας από το Κέντρο Υγείας Διστόμου στο Γ. Ν. Λαμίας, με σκοπό της εκεί κάλυψης των εφημεριών. Με άλλα λόγια η απόφαση αυτή μετακυλύει προβλήματα από τον ένα νομό στον άλλο, δε λύνει ουσιαστικά τα προβλήματα και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών της Βοιωτίας.

Επειδή εμείς στο Ποτάμι θεωρούμε την προστασία και την προάσπιση της υγείας των πολιτών ως ύψιστο αγαθό και μέριμνα της εκάστοτε πολιτείας και ότι ο χώρος της υγείας απαιτεί άμεσες δράσεις, καλό προγραμματισμό και ευελιξία στην αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων με σκοπό την βέλτιστη πλήρωση των κενών προσωπικού και υλικοτεχνικών υποδομών των μονάδων υγείας της χώρας.

Επειδή η περιοχή της Θήβας έχει αυξημένες ανάγκες οι οποίες πηγάζουν τόσο από τους ίδιους τους κατοίκους της που χρόνια τώρα αντιμετωπίζονται ως πολίτες 2ης κατηγορίας, αλλά και από τις μεγάλες βιομηχανικές και αγροτικές δραστηριότητες και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.

Επειδή το γεγονός ότι η Θήβα βρίσκεται κοντά στην Αθήνα δε μπορεί να αποτελεί το εύκολο άλλοθι στις αποφάσεις των πολιτικών ηγεσιών για να παρακάμπτονται τα προβλήματα και οι ανάγκες του Γ. Ν. Θήβας.
Και επειδή η επιλογή των διοικήσεων των ΥΠΕ και των Νοσοκομειακών Μονάδων δε μπορεί να είναι το αποκλειστικό και μόνο μέλημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας τη μακροχρόνια παράδοση του κομματισμού και της πελατοκρατίας και στο χώρο της Υγείας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε άμεσα να προβείτε προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας;

2) Εφόσον στις επερχόμενες προκηρύξεις προβλέπεται πολύ μικρός αριθμός θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού, μόνο ΤΕ και όχι και ΠΕ, πότε σχεδιάζεται να καλύψετέ τις σημαντικές ελλείψεις σε ιατρούς ειδικοτήτων και σε επαρκή αριθμό νοσηλευτών στο Γ. Ν. Θήβας;

3) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης του Γ. Ν. Θηβών;

4) Με δεδομένο ότι ένα άτομο μπορεί να απουσιάζει λόγω ασθενείας ή άδειας, πότε εκτιμάται ότι θα καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία του αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου Θήβας με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού;

5) Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της αδυναμίας κάλυψης παιδιατρικών περιστατικών που έχουν ανάγκη άμεσης νοσοκομειακής φροντίδας στις υγειονομικές δομές του νομού Βοιωτίας; Γνωρίζετε με ποια κριτήρια ελήφθη αυτή η απόφαση μετακίνησης των Παιδιάτρων από την Διοίκηση της 5ης ΥΠΕ;

6) Με ποιους τρόπους και χρηματοδοτικά εργαλεία θα αντιμετωπίσετε την υποχρηματοδότηση του Γ. Ν. Θήβας και γενικότερα των νοσοκομείων της χώρας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας