7 Οκτωβρίου, 2016

Νέα παρέμβαση του Υπουργού Υγείας στο ΚΕΕΛΠΝΟ;

Το θέμα αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας. Συγκεκριμένα, στις 23/09 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. A1β/Γ.Π.: 70547 απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Ξανθού, με τον χαρακτηρισμό «εξαιρετικά επείγον», με θέμα τη «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στο ΚΕΕΛΠΝΟ». Με την απόφαση του Υπουργού συγκροτείται τριμελής Ομάδα Εργασίας προκειμένου «να διαπιστώσει το στάδιο υλοποίησης της δράσης «Επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» και την τήρηση των διαδικασιών για την επιλογή των υποψηφίων». Μάλιστα, με την ίδια απόφαση καλούνται τα μέλη της Ομάδας «να υποβάλουν εγγράφως τις διαπιστώσεις τους στο Γραφείο του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της παρούσας Απόφασης Συγκρότησης». Η εν λόγω απόφαση γεννά εύλογα ερωτήματα, καθώς φαίνεται ότι επιχειρείται να ασκηθεί έλεγχος στην διαδικασία μοριοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που έχει ορίσει το ΚΕΕΛΠΝΟ, και δημιουργεί υπόνοιες για έμμεση, ανεπίτρεπτη και παράνομη παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Είναι, άλλωστε, ακόμα πολύ νωπές στη μνήμη όλων οι καταγγελίες για τη μερική παραποίηση της λίστας των επιτυχόντων γιατρών για την κάλυψη 100 θέσεων στις ΜΕΘ και ΜΑΦ που εστάλη από το ΚΕΕΛΠΝΟ στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας την άνοιξη.

Ο βουλευτής, μεταξύ άλλων, ρωτά: Νομιμοποιείται Ομάδα Εργασίας να συγκροτείται για την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου; Σε τι ακριβώς συνίσταται το έργο της; Υπάρχουν καταγγελίες για καθυστερήσεις, προβλήματα ή παρατυπίες κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την επιτροπή που έχει ορίσει το ΚΕΕΛΠΝΟ; Αμφισβητεί το Υπουργείο Υγείας τα αποτελέσματα της επιτροπής αξιολόγησης που έχει ορίσει η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ; Εφόσον το Υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για «το «απόστημα» του ΚΕΕΛΠΝΟ» το οποίο «είναι αποφασισμένο να καθαρίσει μέχρι τέλους», γιατί και η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας χρησιμοποιεί το ΚΕΕΛΠΝΟ ως όχημα για την πρόσληψη προσωπικού με ελαστικές εργασιακές σχέσεις; Υπηρετεί κάποιο μέλος της τριμελούς Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε στο γραφείο του Υπουργού ή του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας; Οι ανωτέρω διαδικασίες θα καθυστερήσουν την υλοποίηση του προγράμματος; Αν υπάρξει καθυστέρηση, υπάρχει κίνδυνος απώλειας των ευρωπαϊκών πόρων; Οι πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος είναι εν τέλει εξασφαλισμένοι και ο δικαιούχος είναι το ΚΕΕΛΠΝΟ;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Νέα παρέμβαση (;) του Υπουργού Υγείας στο ΚΕΕΛΠΝΟ γεννά ανησυχία για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος για την υγειονομική κάλυψη των μεταναστών»

Κύριε Υπουργέ,

στις 23/09 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. A1β/Γ.Π.: 70547 απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Ξανθού, με τον χαρακτηρισμό «εξαιρετικά επείγον», με θέμα τη «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στο ΚΕΕΛΠΝΟ». Συγκεκριμένα, με την απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται τριμελής Ομάδα Εργασίας προκειμένου «να διαπιστώσει το στάδιο υλοποίησης της δράσης «Επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» και την τήρηση των διαδικασιών για την επιλογή των υποψηφίων». Μάλιστα, με την ίδια απόφαση καλούνται τα μέλη της Ομάδας «να υποβάλουν εγγράφως τις διαπιστώσεις τους στο Γραφείο του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της παρούσας Απόφασης Συγκρότησης». Η εν λόγω απόφαση γεννά εύλογα ερωτήματα, καθώς φαίνεται ότι επιχειρείται να ασκηθεί έλεγχος στην διαδικασία μοριοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που έχει ορίσει το ΚΕΕΛΠΝΟ, και δημιουργεί υπόνοιες για έμμεση, ανεπίτρεπτη και παράνομη παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Είναι, άλλωστε, ακόμα πολύ νωπές στη μνήμη όλων οι καταγγελίες για τη μερική παραποίηση της λίστας των επιτυχόντων γιατρών για την κάλυψη 100 θέσεων στις ΜΕΘ και ΜΑΦ (υπ. αριθμ. 253/9-2-2016 προκήρυξη) που εστάλη από το ΚΕΕΛΠΝΟ στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας την άνοιξη. Μάλιστα, πρόσφατα κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, 1877/2016) αντισυνταγματικές και παράνομες οι αναγκαστικές παραιτήσεις μελών της διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ που έγιναν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Πολάκη, τον περασμένο Μάιο. Το Υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για «το «απόστημα» του ΚΕΕΛΠΝΟ» το οποίο «είναι αποφασισμένο να καθαρίσει μέχρι τέλους».

Υπενθυμίζεται ότι το  «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επείγουσας Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική Κρίση» εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με δικαιούχο το Υπουργείο Υγείας και φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ. Πρόκειται για χρηματοδότηση ύψους 24,2 εκατομμυρίων  ευρώ,  με σκοπό την υγειονομική κάλυψη στον τομέα του προσφυγικού και τη δημιουργία 850 νέων θέσεων εργασίας 8μηνης διάρκειας. Ενώ, λοιπόν, πρόκειται για πρόγραμμα μικρής διάρκειας και όχι για μία ολοκληρωμένη και διαρκή υγειονομική παρέμβαση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας –κατά την προσφιλή της τακτική- αποδύεται ήδη σε πανηγυρισμούς ότι έλυσε το υγειονομικό πρόβλημα των προσφύγων/μεταναστών στα κέντρα διαμονής.

Πέραν αυτού, υπάρχει και άλλο ένα «θολό» σημείο σε σχέση με τις προκηρύξεις, το οποίο ανέδειξε ο υπογράφων με την υπ’ αριθμ. 7817/31-08-2016 ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, η οποία δεν έχει ακόμα απαντηθεί. Ειδικότερα, ενώ το προηγούμενο διάστημα τόσο οι πολιτικοί προϊστάμενοι του Υπουργείου Υγείας όσο και ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ διαβεβαίωναν ότι τα κριτήρια επιλογής θα είναι τα κριτήρια που θέτει το ΑΣΕΠ για το εποχικό προσωπικό (που δίδει έμφαση στην ανεργία και σε κοινωνικά κριτήρια), τελικά τα κριτήρια είναι μικτά, πρόχειρα και μη σταθμισμένα. Σύμφωνα με τις πέντε προκηρύξεις (ειδικότερα: Αρ. Πρωτ. 1905/δις_11-8-2016, Αρ. Πρωτ. 1862/τρις_10-8-2016, Αρ. Πρωτ. 1863/δις_10-8-2016, Αρ. Πρωτ. 1861/δις_11-8-2016, Αρ. Πρωτ. 1864/δις_11-8-2016) που εξέδωσε το ΚΕΕΛΠΝΟ εντός Αυγούστου έχουν τεθεί όλα τα κριτήρια του ΑΣΕΠ για το εποχικό προσωπικό πλην ενός. Το ΚΕΕΛΠΝΟ «ξέχασε» το κριτήριο «Βαθμός βασικού τίτλου - πτυχίου» (για ΠΕ & ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας απόφοιτος ΤΕΙ Νοσηλευτικής με βαθμό 5 θα πάρει 200 μόρια, ενώ ένας απόφοιτος με βαθμό 9 θα πάρει 360.

Ερωτάσθε:

1) Νομιμοποιείται Ομάδα Εργασίας να συγκροτείται για την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου; Ποια είναι η σκοπιμότητα της συγκρότησης; Σε τι ακριβώς συνίσταται το έργο της Επιτροπής αυτής; Υπάρχουν καταγγελίες για καθυστερήσεις, προβλήματα ή παρατυπίες κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την επιτροπή που έχει ορίσει το ΚΕΕΛΠΝΟ;

2) Αμφισβητεί το Υπουργείο Υγείας τα αποτελέσματα της επιτροπής αξιολόγησης που έχει ορίσει η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, η οποία ως γνωστόν χαίρει της εκτίμησης της πολιτικής ηγεσίας που πρόσφατα την επέλεξε; Ποια η άποψη της ηγεσίας του ΚΕΕΛΠΝΟ για τον ορισμό της επιτροπής αυτής;

3) Εφόσον το Υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για «το «απόστημα» του ΚΕΕΛΠΝΟ» το οποίο «είναι αποφασισμένο να καθαρίσει μέχρι τέλους», γιατί και η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συνεχίζει το δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να χρησιμοποιεί δηλαδή το ΚΕΕΛΠΝΟ ως όχημα για την πρόσληψη προσωπικού με ελαστικές εργασιακές σχέσεις;

4) Υπηρετεί κάποιο μέλος της τριμελούς Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε στο γραφείο του Υπουργού ή του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας;

5) Οι ανωτέρω διαδικασίες θα καθυστερήσουν την υλοποίηση του προγράμματος; Αν υπάρξει καθυστέρηση, υπάρχει κίνδυνος απώλειας των ευρωπαϊκών πόρων; Οι πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος είναι εν τέλει εξασφαλισμένοι και ο δικαιούχος είναι το ΚΕΕΛΠΝΟ;

6) Γιατί επιλέχθηκαν οι συμβάσεις έργου και όχι λιγότερο ελαστικές σχέσεις εργασίας (πχ συμβάσεις ορισμένου χρόνου) για την υλοποίηση του προγράμματος; Με ποιο τρόπο σκοπεύει το Υπουργείο Υγείας να καλύψει τις ανάγκες υγείας των μεταναστών και προσφύγων μετά την παρέλευση της οκτάμηνης παρέμβασης με ευρωπαϊκούς πόρους;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας