29 Αυγούστου, 2016

«Να μην είναι πυροτέχνημα το μάθημα κολύμβησης στα σχολεία»

Ο βουλευτής Αττικής Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με την εφαρμογή του μαθήματος κολύμβησης στη Γ΄ Τάξη του Δημοτικού σε υποχρεωτική βάση για το σχολικό έτος 2016-2017.

Καθώς η πραγματοποίηση μαθημάτων κολύμβησης σε όλα τα σχολεία της επικράτειας (εφόσον τηρείται η προϋπόθεση της χιλιομετρικής απόστασης) αποτελεί ένα στοίχημα για τη δημόσια εκπαίδευση, που θα κρίνει τη μετέπειτα συνέχιση ή και επέκταση του προγράμματος και σε άλλες τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν ορισμένα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από την πρόσφατη εκδοθείσα σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όπως αν θα υπάρχει υποχρεωτικά ναυαγοσώστης και αν υπάρχει πρόβλεψη για το φύλο των επιβλεπόντων εκπαιδευτικών.

Το Ποτάμι πιστεύει ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές του κόσμου, περίπου 16.000 χλμ., εκ των οποίων 3.000 χλμ. είναι παραλίες, και που κατατάσσεται δυστυχώς συχνά στις πρώτες θέσεις των πνιγμών σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, το εν λόγω πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης αν και καθυστέρησε αρκετά, πρέπει να έρθει για να μείνει και για να συμβεί αυτό χρειάζεται εγκαίρως ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης στην Γ’ τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17»

Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με αρ. πρωτ. 131179/Δ5/08-08-2016, κατά το σχολικό έτος 2016-17 θα εφαρμοστεί η διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και 25 χιλιόμετρα από τον χώρο διεξαγωγής του μαθήματος (εθνικά, δημοτικά, δημόσια και ιδιωτικά κολυμβητήρια, κ.α.) και συγκεκριμένα, υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα σε όλους του μαθητές/μαθήτριες της Γ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της χώρας και της Δ’ τάξης σε ειδικές περιπτώσεις.

Η ανωτέρω εφαρμογή του προγράμματος έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος κολύμβησης που διεξήχθη κατά το τρίτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2015-16 σε δεκατέσσερα (14) κολυμβητήρια του νομού Αττικής και που απευθυνόταν σε μαθητές/μαθήτριες της Γ’ και Δ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

Συγκρίνοντας τις προϋποθέσεις που θέτονται από τις αντίστοιχες εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (πιλοτικής-υποχρεωτικής διδασκαλίας κολύμβησης) παρατηρούνται σημαντικές διαφορές, οι οποίες εγείρουν ερωτηματικά, όπως και ερωτήματα που αφορούν στο οικονομικό σκέλος της εφαρμογής του προγράμματος.

To Ποτάμι επικροτεί και ενθαρρύνει αυτήν την πρωτοβουλία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δεν θέλει να τη δει να ατονεί στο θέμα της εφαρμογής, όπως έχει συμβεί και με τόσες άλλες στο παρελθόν. Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός είναι απαραίτητος, ώστε οι εξαγγελίες να μην αποτελέσουν απλά λεκτικά «πυροτεχνήματα», αλλά οι προτεινόμενες δράσεις να πάρουν σάρκα και οστά και, γιατί όχι, στο μέλλον να επεκταθούν.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να συμβάλουμε στην υλοποίηση της εξαγγελίας,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Στην με αρ. πρωτ. 131179/Δ5/08-08-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναφέρεται ότι τα μαθήματα θα γίνονται σε ειδικές περιπτώσεις και στη Δ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Τι περιλαμβάνουν αυτές οι «ειδικές περιπτώσεις»;

2. Η διδασκαλία του μαθήματος κολύμβησης θα υλοποιηθεί εφόσον οι σχολικές μονάδες απέχουν μέχρι και 25 χλμ. από τον χώρο διεξαγωγής του μαθήματος (εθνικά, δημοτικά, δημόσια, ιδιωτικά κολυμβητήρια κ.α.). Στα ιδιωτικά κολυμβητήρια, εφόσον επιλεγούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, πως θα καλυφθεί το κόστος για τη χρήση της πισίνας και των εγκαταστάσεων γενικότερα;

3. Πως πρόκειται να καλυφθεί το κόστος για τη μετακίνηση των μαθητών από και προς τις κολυμβητικές εγκαταστάσεις, καθώς αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι θα γίνεται χωρίς κόστος για το ΥΠ.Π.Ε.Θ;

4. Στην με αρ. πρωτ. 57382/Α΄τμ./Δ5/05-04-2016 εγκύκλιο που αφορούσε το πιλοτικό μάθημα κολύμβησης των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-16 ήταν υποχρεωτική η διάθεση ναυαγοσώστη από το κολυμβητήριο, προϋπόθεση που δεν έχει τεθεί στην πρόσφατη εγκύκλιο που αφορά στο υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης. Υπάρχει η μέριμνα να καταστεί υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη στα μαθήματα κολύμβησης;

5. Αξιολογήθηκε η δυνατότητα να ξεκινήσει το πρόγραμμα από την Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, μιας και το μάθημα της κολύμβησης σύμφωνα με την Υ.Α. 21072β/Γ2/2003 (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για τη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) έχει σχεδιαστεί να αρχίζει στην Α’ τάξη; Αν ναι, για ποιους λόγους δεν προχώρησε η εφαρμογή του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης σε αυτήν την τάξη ή στη Β’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου;

6. Έχει εξεταστεί ο επιμερισμός των αντικειμένων του μαθήματος στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, π.χ. Α’ Τάξη: έμφαση στην κολυμβητική επάρκεια χωρίς βοηθητικά μέσα, εκμάθηση ύπτιου-ελεύθερου, Β’ τάξη: βελτίωση συντονισμού και τεχνικής στη κολύμβηση, γνωριμία με υδατοσφαίριση, βελτίωση αναπνευστικής ικανότητας στο νερό κτλ, καθώς 10 μαθήματα/σχολικό έτος είναι εξαιρετικά μικρός αριθμός που δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αντικειμένων του μαθήματος;

7. Στην με αρ. πρωτ. 131179/Δ5/08-08-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν υπάρχει πρόβλεψη για το φύλο των επιβλεπόντων εκπαιδευτικών (να είναι και από τα δύο φύλα) όπως υπήρχε στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 57382/Α΄τμ./Δ5/05-04-2016, ώστε να υπάρχει αντίστοιχη επίβλεψη στα αποδυτήρια των κολυμβητηρίων. Αν αυτό έγινε εκ παραδρομής, θα διορθωθεί ή θα μπορεί να γίνεται επίβλεψη των μικρών μαθητών στα αποδυτήρια και από άτομα του αντίθετου φύλου;

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε:

1. Το περιεχόμενο του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης και την υπ’αριθμ. 11/24-03-2016 έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

2. Τα απολογιστικά στοιχεία και τα τυχόν προβλήματα που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2015-16 στην Αττική.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤHΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ