25 Νοεμβρίου, 2015

Μόνο 5 μέρες προθεσμία σε χιλιάδες επιχειρήσεις για την εξόφληση προκαταβολής φόρου

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Χάρης Θεοχάρης, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι / νομικά πρόσωπα υποχρεούνται σε μόλις 5 ημέρες να εξοφλήσουν την αναδρομικά επιβληθείσα αύξηση της προκαταβολής φόρου επί των κερδών.

Αυτή η διάταξη αφορά 25.000 νομικά πρόσωπα, ενώ το συνολικό ποσό της πρόσθετης επιβάρυνσης είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Οι φορολογούμενοι ενημερώθηκαν για το ακριβές ποσό των 2 οφειλόμενων δόσεων στις 24/11/2015. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων το ποσό της πρώτης δόσης με υποχρέωση καταβολής ως τις 30/11/2015 ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.

Τη στιγμή που οι αστοχίες της Κυβέρνησης έφεραν τον έλεγχο κεφαλαίων και έναν νέο γύρο αβεβαιότητας στην αγορά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν υπό το βάρος των φορολογικών υποχρεώσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν. σύμφωνα με έρευνα και στοιχεία του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είδαν για το 1ο εξάμηνο του 2015 μια μεσοσταθμική μείωση του τζίρου τους της τάξεως του 21%, η οποία ήρθε να διαμορφώσει μια εξαετή πλέον καθίζηση του κύκλου εργασιών τους κατά 78%. Σε αυτό το περιβάλλον η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά πως 63.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν έρθει στα όρια του «λουκέτου» δημιουργώντας κίνδυνο απώλειας 138.000 θέσεων εργασίας.

Μέσα σε αυτό το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον η δυνατότητα των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν σε τόσο υψηλές φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες μάλιστα επιβλήθηκαν αναδρομικά, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα (5 ημερών) καθίσταται αδύνατη και για αυτό το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού ζητά τη δυνατότητα παράτασης για την εξόφληση της πρώτης δόσης, ενώ ταυτόχρονα ερωτά τον Υπουργό Οικονομικών κατά πόσο υπάρχει σχεδιασμός για τη φορολογική ελάφρυνση και διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Αύξηση προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα στο 100% και υποχρέωση καταβολής της 1ης δόσης έως 30.11.2015

Με το Άρθρο 2, Παράγραφος Δ, Υποπαράγραφος Δ1 του Ν.4336/2015 αυξήθηκε αναδρομικά για φορολογικά έτη από 01.01.2014 η προκαταβολή φόρου επί των κερδών για τα Νομικά πρόσωπα (Α.Ε, Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε κτλ) από 80% σε 100%.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1217/24.09.2015 οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση της πρόσθετης αυτής επιβάρυνσης στις 30 Νοεμβρίου και τη δεύτερη και τελευταία δόση την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του 2015.

Αυτή η διάταξη αφορά 25.000 νομικά πρόσωπα, ενώ το συνολικό ποσό της πρόσθετης επιβάρυνσης είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ.
Οι φορολογούμενοι ενημερώθηκαν για το ακριβές ποσό των 2 οφειλόμενων δόσεων στις 24/11/2015. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων το ποσό της πρώτης δόσης με υποχρέωση καταβολής ως τις 30/11/2015 ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.

Τη στιγμή όπου σύμφωνα με έρευνα και στοιχεία του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είδαν για το 1ο εξάμηνο του 2015 μια μεσοσταθμική μείωση του τζίρου τους της τάξεως του 21%, η οποία ήρθε να διαμορφώσει μια εξαετή πλέον καθίζηση του κύκλου εργασιών τους κατά 78%. Η κάθετη πτώση του κύκλου εργασιών, σε συνδυασμό με την παντελή απουσία ρευστότητας στην αγορά, η οποία επιδεινώθηκε από την τραπεζική αργία και τον έλεγχο κεφαλαίων, και με την αύξηση των φορολογικών, ασφαλιστικών και τραπεζικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων έχει φέρει στα όρια του «λουκέτου» 63.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε κίνδυνο απώλειας 138.000 θέσεις εργασίας.
Μέσα σε αυτό το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον η δυνατότητα των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν σε τόσο υψηλές φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες μάλιστα επιβλήθηκαν αναδρομικά, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα (5 ημερών) καθίσταται αδύνατη.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Σκοπεύει το Υπουργείο να δώσει παράταση στην εξόφληση της δόσης της πρόσθετης προκαταβολής φόρου για το φορολογικό έτος 2014;

2) Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σχετικά με την ελάφρυνση από την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας;

Ο ερωτών βουλευτής:
Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας