27 Μαΐου, 2015

Ανησυχητικά αυξημένα τα ποσοστά καισαρικών τομών στην Ελλάδα

Ζητούμε να μάθουμε αν κατέβηκαν τα ποσοστά των καταχρηστικών καισαρικών τομών, αν τηρούνται πλέον αυστηρότεροι έλεγχοι, αν οι γυναίκες είναι ενημερωμένες για τις συνέπειες των μη απαραίτητων καισαρικών τομών, αν συμμορφωνόμαστε με τους δείκτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Με παρέμβασή του ο Μίλτος Κύρκος φέρνει το θέμα των καταχρηστικών καισαρικών τομών στην Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε μέχρι 1 Μαρτίου 2015 να ενημερώσει την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών για τα μέτρα που πήρε για μείωση των καταχρηστικών καισαρικών. Και αυτό γιατί την 1η Μαρτίου 2013 η Επιτροπή του ΟΗΕ εξέφρασε την ανησυχία της για το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των καισαρικών τομών στην Ελλάδα που πραγματοποιούνται σε δημόσια (40%) και ιδιωτικά (έως 65%) νοσοκομεία χωρίς ιατρική αιτιολόγηση, με τα ελληνικά ποσοστά να είναι τα υψηλότερα στον κόσμο, πολύ πιο πάνω από το ποσοστό 15% που θεωρείται από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι καλύπτει ιατρικές ανάγκες. Η Επιτροπή προέτρεψε την Ελλάδα να μειώσει το ποσοστό των καισαρικών τομών που γίνονται χωρίς ιατρική ανάγκη και να εισαγάγει αυστηρούς έλεγχους των ιατρικών ενδείξεων για καισαρική τομή, προκειμένου να επιτευχθούν τα ποσοστά που αναγνωρίζει ο ΠΟΥ.

Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού με γραπτή ερώτηση ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά των καισαρικών τομών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Γνωρίζοντας από έρευνες ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στα ποσοστά των καισαρικών τομών ζήτησε επιπλέον να ενημερωθεί για τους λόγους των αποκλίσεων, τις δυνατότητες σύγκλισης προς το επιθυμητό 15% του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τις συνέπειες των μη απαραίτητων καισαρικών στην υγεία των μητέρων, τους λόγους αύξησης των καισαρικών. Επίσης, τις δυνατότητες χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων για τη μείωση των ανωτέρω ποσοστών και δράσεις ενημέρωσης για τους κινδύνους.

"Δεν είναι φυσικά όλες οι καισαρικές τομές καταχρηστικές. Όταν όμως ακούμε ότι η Ελλάδα χτυπάει πρωτιά παγκοσμίως με ποσοστά έως και 65% καισαρικών χωρίς ιατρική αιτιολόγηση σε σχέση με το 15% που έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όταν η Επιτροπή του ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για καταχρήσεις και εφόσον η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε να λάβει μέτρα και δεσμεύτηκε να ενημερώσει την Επιτροπή του ΟΗΕ σχετικά, είναι σημαντικό να ελέγξουμε τι γίνεται σήμερα στη χώρα μας. Τα υψηλά νούμερα της Ελλάδας είναι γνωστά σε όλους, όχι αναγκαστικά από επίσημες εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΟΟΣΑ, αλλά εμπειρικά από το άμεσο οικογενειακό ή φιλικό μας περιβάλλον. Τα ανησυχητικά αυτά ποσοστά δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την ίδια την καισαρική τομή, αλλά την έλλειψη ιατρικών ενδείξεων που την καθιστούν απαραίτητη. Ζητούμε να μάθουμε αν κατέβηκαν τα ποσοστά των καταχρηστικών καισαρικών τομών, αν τηρούνται πλέον αυστηρότεροι έλεγχοι, αν οι γυναίκες είναι ενημερωμένες για τις συνέπειες των μη απαραίτητων καισαρικών τομών, αν συμμορφωνόμαστε με τους δείκτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας", δήλωσε ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού.

27 Μαΐου 2015