26 Μαΐου, 2015

Μη δυνατότητα ανταγωνισμού των Ελλήνων ακτοπλόων σε σχέση με τους αντίστοιχους Τούρκους επιχειρηματίες

Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Εξωτερικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του Ν.2900/2001 για την ελληνική ακτοπλοΐα, που δραστηριοποιείται μεταξύ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και λιμένων της Τουρκίας.

Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Εξωτερικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του Ν.2900/2001 για την ελληνική ακτοπλοΐα, που δραστηριοποιείται μεταξύ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και λιμένων της Τουρκίας.

Η πρόσφατη απόσυρση της ναυτιλιακής εταιρείας DODEKANISOS SEAWAYS από τα δρομολόγια μεταξύ Ρόδου – Μαρμαρίδας, για μια σειρά λόγων που αφορούν τη μη δυνατότητα ανταγωνισμού των Ελλήνων ακτοπλόων σε σχέση με τους αντίστοιχους Τούρκους επιχειρηματίες, καταδεικνύει την άμεση ανάγκη τροποποίησης σημείων του παραπάνω Νόμου.

Πέρα από την τροποποίηση του Ν.2900/2001 και για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο απόσυρσης Ελλήνων επιχειρηματιών από τα υπόλοιπα νησιά του Α. Αιγαίου, απαιτείται επίσης και η διεξαγωγή ενδελεχών ελέγχων από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελλάδας, προκειμένου να τηρούνται οι ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες των εισερχομένων πλοίων με σημαία τρίτης χώρας στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή της χώρα μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Εξωτερικών.

Θέμα: «Ανάγκη άμεσης τροποποίησης του Ν.2900/2001 και συνακόλουθων σχετικών διατάξεων, αναφορικά με το καθεστώς των ημερήσιων εκδρομών μεταξύ ελληνικών και τουρκικών παραλίων».

Με το Ν.2900/2001 ΦΕΚ 75 Α’ «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τις θαλάσσιες μεταφορές», θεσμοθετήθηκαν μέτρα, που αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των ναυτιλιακών και συναφών επιχειρήσεων και Οργανισμών των δύο κρατών, έτσι ώστε να διευρυνθεί η μεταξύ τους συνεργασία σε διάφορους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Προβλήματα έχουν, ωστόσο, φαίνεται να έχουν προκύψει σε σχέση με τις ημερήσιες εκδρομές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών παραλίων, που πραγματοποιούνται τόσο από Έλληνες, όσο και από Τούρκους επιχειρηματίες.

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Θεόδωρο Δρίτσα και κοινοποίηση στους περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου κ. Χρ. Καλογήρου και Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο, η ναυτιλιακή εταιρεία DODEKANISOS SEAWAYS γνωστοποιεί την εγκατάλειψη των δρομολογίων μεταξύ Ρόδου – Μαρμαρίδας, επικαλούμενη μια σειρά από λόγους αθέμιτου ανταγωνισμού από τις ομοειδείς τουρκικές εταιρείες, που έχουν να κάνουν κυρίως με:

1. τη χαμηλότερη μισθοδοσία των Τούρκων ναυτικών σε σχέση με τους Έλληνες συναδέλφους τους,

2. τη μικρότερη σύνθεση πληρωμάτων των τουρκικών πλοιαρίων (4-5 άτομα) που εκτελούν διαδρομές μεταξύ των ελληνοτουρκικών παραλίων, σε σχέση με τα αντίστοιχα ελληνικά (11 άτομα),

3. τις εξαιρέσεις από τα διεθνή ναυτιλιακά standards ως προς την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, που χορηγούνται από το Τουρκικό κράτος προς τις οικείες σε αυτό εταιρίες,

4. την πολύ χαμηλότερη τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται στους ελληνικούς λιμένες σε σχέση με τους τουρκικούς (π.χ. για ελληνικό καταμαράν 40 περίπου μέτρων που καταπλέει σε τουρκικό λιμένα απαιτούνται 575 ευρώ, ενώ για αντίστοιχο τουρκικό σκάφος που καταπλέει σε ελληνικό λιμένα καταβάλλονται 72,2 ευρώ),

5. την πολύ μεγάλη διαφορά τιμής μεταξύ ελληνικών και τουρκικών λιμενικών τελών (π.χ. 15,26 ευρώ / επιβάτη στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας και 1 ευρώ/ επιβάτη στη Ρόδο),

6. τη δυνατότητα που έχει δοθεί από το τουρκικό κράτος σε διαχειριστές λιμένων να είναι παράλληλα και πλοιοκτήτες, με αποτέλεσμα να δύνανται να μειώνουν τις τιμές των εισιτηρίων σε βαθμό που οι έλληνες πλοιοκτήτες δεν μπορούν να ακολουθήσουν, εκμεταλλευόμενοι τις παραπάνω χρεώσεις,

7. την αθέμιτη εκμετάλλευση από τουρκικής πλευράς της από 19/7/2013 – Αρ. Φακ. 511.25/2013 – Αρ. Σχ. 2906, εγκυκλίου του Υπουργείου Ναυτιλίας που επιτρέπει αυθημερόν περιηγητικούς πλόες, με την έκδοση δυο ξεχωριστών εισιτηρίων, μεταξύ ελληνικών νησιών και των απέναντί τους τουρκικών παραλίων.

Κατόπιν των παραπάνω και:

Δεδομένου ότι παραμένει ο κίνδυνος να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο και στα άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου πραγματοποιούνται ημερήσιες εκδρομές από και προς τα τουρκικά παράλια, όπως η Κως, η Σάμος, η Χίος και η Μυτιλήνη.

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω Έλληνες πλοιοκτήτες καλούνται να λειτουργήσουν με υψηλότερα κόστη, που τους καταστούν λιγότερο ανταγωνιστικούς σε σχέση με τους Τούρκους συναδέλφους τους και σταδιακά εξωθούνται εκτός αγοράς.

Δεδομένου ότι οι tour operators που οργανώνουν ημερήσιες εκδρομές από τα ελληνικά παράλια προς την Τουρκία επιλέγουν τις κατά πολύ ανταγωνιστικότερες τουρκικές ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Δεδομένου ότι από την τουρκική πλευρά παρατηρείται κατά κόρον η παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας, ως προς τους περιηγητικούς πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και τρίτων χωρών.

Δεδομένου ότι η Συμφωνία που επικυρώθηκε το 2001 φαίνεται να έχει καταστεί ετεροβαρής ως προς τα ελληνικά συμφέροντα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Αν είναι ενήμεροι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε αυτόν τον εθνικά κρίσιμο τομέα της ακτοπλοΐας μας και αν έχουν λάβει σοβαρά υπόψη την επιστολή που απέστειλε η εταιρεία DODEKANISOS SEAWAYS.

2. Αν είναι διατεθειμένοι να τροποποιήσουν το Ν. 2900/2001, προκειμένου η Συνθήκη που ο εν λόγω νόμος κυρώνει να καταστεί ισοβαρής, τόσο για την ελληνική, όσο και για την τουρκική πλευρά.

3. Αν ο αρμόδιος Υπουργός Ναυτιλίας είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε ελέγχους των εισερχομένων πλοίων με σημαία τρίτης χώρας στο Ανατολικό Αιγαίο, στη βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

26 Μαΐου 2015