3 Απριλίου, 2017

Μέριμνα για πρόσβαση στην ενημέρωση στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Ερώτηση σχετικά με τη δυσκολία πρόσβασης στην ενημέρωση των κατοίκων ακριτικών και νησιωτικών περιοχών, εξαιτίας των προβλημάτων λήψης τηλεοπτικού σήματος κατέθεσε ο βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού έργου, Γιώργος Μαυρωτάς, προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκο Παππά. Συγχρόνως ο κ. Μαυρωτάς ανέδειξε και το θέμα διακοπής της επίγειας εκπομπής της Σαμιακής Τηλεόρασης, του μοναδικού τηλεοπτικού καναλιού του νησιού λόγω αδυναμίας του να ανταπεξέλθει στην υψηλή μηνιαία συνδρομή προς τη DIGEA.

Συχνά κάτοικοι νησιωτικών και ορεινών περιοχών διαμαρτύρονται για προβλήματα λήψης ψηφιακού σήματος, αδυνατώντας να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν από τους δημόσιους και από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι για 5η φορά ακυρώθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός της ΕΡΤ με σκοπό την προμήθεια ψηφιακών πομπών, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί πλήρως σε πανελλαδική εμβέλεια το τηλεοπτικό της δίκτυο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο κ. Μαυρωτάς ρωτά τον αριθμό των περιοχών και του πληθυσμού, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λήψης ποιοτικού τηλεοπτικού σήματος ανά την Ελλάδα και ειδικότερα στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Επίσης ζητά να ενημερωθεί σχετικά με το αν θα υπάρξει ειδική τιμολογιακή πολιτικής ή/και άλλες επικουρικές ρυθμίσεις για τους παραμεθόριους και ακριτικούς νησιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: Προβλήματα λήψης τηλεοπτικού σήματος και αδυναμία λειτουργίας των περιφερειακών καναλιών εμποδίζουν την ενημέρωση των κατοίκων ακριτικών και νησιωτικών περιοχών

Με δεδομένο το ιδιαίτερο γεωμορφολογικό ανάγλυφο διάφορων περιοχών ανά την Ελλάδα και τους συνεπαγομένους περιορισμούς διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων καθώς δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί όλοι οι τρόποι συμπληρωματικής κάλυψης, αρκετοί συμπολίτες μας δεν απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες παροχής τηλεοπτικού σήματος είτε μέσω της DIGEA είτε και μέσω της ΕΡΤ. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ειδικά σε αρκετά ακριτικά σημεία και σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, οι κάτοικοι να έχουν συχνά προβλήματα λήψης (ελλιπές έως και ανύπαρκτο ψηφιακό σήμα) και να μην μπορούν να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν ούτε από τους δημόσιους ούτε από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
Περιοχές όπως αυτές των νησιών του Βορείου Αιγαίου ανήκουν δυστυχώς στην προαναφερθείσα κατηγορία, και ενδεικτικά στη Χίο και συγκεκριμένα στην κοινότητα της Συκιάδας, το τηλεοπτικό σήμα συχνά είναι ανεπαρκές, σύμφωνα και με τις επίσημα εκπεφρασμένες διαμαρτυρίες των τοπικών εκπροσώπων των κατοίκων. Προφανώς ανάλογες καταστάσεις αντιμετωπίζουν και άλλα σημεία στα γειτονικά νησιά τα οποία εντείνονται έτι περαιτέρω με την έναρξη πιο δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συγχρόνως με τα διάφορα προβλήματα επάρκειας κάλυψης ως προς τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, στο νησί της Σάμου έχει προκύψει ένα σημαντικό ζήτημα με τη διακοπή της επίγειας εκπομπής της Σαμιακής Τηλεόρασης μέσω της DIGEA, και την αναγκαστική εκπομπή της πλέον μόνο μέσω του διαδικτύου. Η Σαμιακή Τηλεόραση όπως και κάθε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός διαδραματίζει έναν καίριο ρόλο στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και στην ανάδειξη των τοπικών θεμάτων, όταν οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί αδυνατούν να τα καλύψουν είτε λόγω θεματικής πληρότητας είτε λόγω της προαναφερθείσας τεχνικής αδυναμίας παροχής σήματος ακόμα και της ίδιας της ΕΡΤ.

Σύμφωνα και με την ανακοίνωση του καναλιού, η εταιρεία δεν είναι πλέον σε θέση να ανταπεξέλθει οικονομικά στην υψηλή μηνιαία συνδρομή προς τη DIGEA, όταν μάλιστα έχει ιδιαίτερη δυσχέρεια να καλύψει και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της. Το εν λόγω αρνητικό φαινόμενο το οποίο εντείνεται μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό κλίμα για τη Σαμιακή Τηλεόραση, αφορά και άλλους περιφερειακούς σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν συμβιωτικά με τις τοπικές επιχειρήσεις των νησιών, με τις τελευταίες όμως να αντιμετωπίζουν μεγάλη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών τους και κατ’ επέκταση να αδυνατούν πλέον να διαθέτουν πόρους για διαφήμιση, πόροι οι οποίοι είναι η μόνη πρόσοδος για τα τοπικά κανάλια.

Σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 13335/322/Φ.111Α απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για τη διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων στα Ανώτατα όρια τιμής χρέωσης για τη χρήση δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από παρόχους περιεχομένου. Έργο της εν λόγω Ομάδας Εργασίας είναι να μελετηθεί το Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και πώς αυτό επηρεάζει το Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης ανά περιεχόμενο ανά Mbps ανά έτος, τόσο για τους παρόχους περιεχομένου εθνικής εμβέλειας, όσο και για τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας.

Επειδή οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών πέραν των άλλων εγγενών και εκ των διαπιστωμένων αδυναμιών της Πολιτείας, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, δικαιούνται να έχουν αδιάλειπτη πρόσβαση στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία την οποία προσφέρουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Επειδή για 5η φορά ακυρώθηκε πρόσφατα ο Διεθνής Διαγωνισμός της ΕΡΤ για την προμήθεια των ψηφιακών της πομπών, ώστε να λειτουργήσει πλήρως το τηλεοπτικό της δίκτυο πανελλαδικά και με την κάλυψη όλων αυτών των παραμεθόριων και ακριτικών περιοχών.

Επειδή το θέμα που αντιμετωπίζει η Σαμιακή Τηλεόραση έρχεται να αναδείξει την έντονη ανησυχία για την πορεία βιωσιμότητας σημαντικού πλήθους και υπόλοιπων καναλιών περιφερειακής εμβέλειας που εκπέμπονται μέσω της DIGEA.

Και με αφορμή τη συγκρότηση της προαναφερθείσας Ομάδας Εργασίας,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιος είναι ο αριθμός περιοχών και ποιος ο αντίστοιχος πληθυσμός, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λήψης ποιοτικού τηλεοπτικού σήματος; Ειδικότερα στις περιοχές των νησιών του Βορείου Αιγαίου πώς αποτυπώνεται το εν λόγω πρόβλημα και σε ποιες περιοχές εντοπίζεται η μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα εμφάνισής του;

2. Υπάρχουν και αν ναι, ποιες είναι οι εφικτές σε σχετικό άμεσο χρονικό διάστημα, τεχνολογικές και χρηματοδοτικές λύσεις (π.χ. προγράμματα ΕΣΠΑ κάλυψης παραμεθόριων περιοχών κ.λπ.) αποκατάστασης της λήψης ψηφιακού σήματος εκπομπής των δημόσιων και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών; Θεωρείται ότι είναι εφικτό οι τοπικοί δήμοι με βάση τη γνωστή σε όλους μας οικονομική κατάσταση, να συμβάλλουν στην εγκατάσταση συμπληρωματικών σταθμών κάλυψης;

3. Προτίθεστε να λάβετε μέριμνα για την εφαρμογή ειδικής τιμολογιακής πολιτικής ή/και άλλων επικουρικών ρυθμίσεων για τους παραμεθόριους και ακριτικούς νησιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, λόγω της οικονομικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν και του σημαντικού έργου το οποίο επιτελούν;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής