12 Ιανουαρίου, 2016

Με ποια κριτήρια επιχορηγούνται οι αθλητικές ομοσπονδίες παραμονές Ολυμπιακών Αγώνων;

Με αφορμή ανακοίνωση αθλητικής ομοσπονδίας, σχετικά με την περικοπή των τακτικών επιχορηγήσεων του 2015 αλλά και την υλοποίηση εκτάκτων επιχορηγήσεων χωρίς σαφή κριτήρια, ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο κατώφλι έτους Ολυμπιακών Αγώνων, οι αθλητικές ομοσπονδίες, των οποίων οι ετήσιες τακτικές επιχορηγήσεις μειώνονται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, δέχθηκαν ένα ακόμα πλήγμα με την περικοπή ποσοστού 5% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους, κατά τον τελευταίο μήνα του απελθόντος οικονομικού έτους, γεγονός που δημιουργεί ουσιαστικά αλλά και διαχειριστικά προβλήματα.

Επιπλέον, το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με ανακοίνωσή του έθεσε θέμα παράλληλων έκτακτων επιχορηγήσεων οι οποίες υλοποιούνται χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια.

Η αναγνώριση των αναγκών των αθλητικών ομοσπονδιών και μάλιστα εν όψει Ολυμπιακών Αγώνων είναι αυτονόητη. Η ενίσχυσή τους όμως από πλευράς Πολιτείας, θα πρέπει να στηρίζεται σε δεδομένα κριτήρια ώστε να μην δημιουργείται η αίσθηση αυθαιρεσίας, προτιμήσεων και εξυπηρετήσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Περικοπή Τακτικών Επιχορηγήσεων Αθλητικών Ομοσπονδιών Έτους 2015 και Φημολογούμενες Έκτακτες Επιχορηγήσεις».

Είναι δεδομένο πως η οικονομική κρίση έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων, και τον ελληνικό αθλητισμό, μέσω των δραστικών και συστηματικών μειώσεων των τακτικών επιχορηγήσεων.
Με την υπ’αριθ. 2/73184/24-11-2015 Απόφαση Γ.Λ.Κ., υπήρξε περαιτέρω περικοπή της τάξεως του 5% ως προς τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του 2015. Έτσι κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2015, με σειρά αποφάσεων του κ. Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατεβλήθη στις αθλητικές ομοσπονδίες, αντί του αναμενομένου υπολοίπου 10% της τακτικής ετήσιας επιχορηγήσεως, το ήμισυ αυτού, δημιουργώντας πέραν των αυτονόητων ουσιαστικών προβλημάτων και διαχειριστικά ζητήματα, καθώς η περικοπή έγινε γνωστή πολύ κοντά στο τέλος του οικονομικού έτους.

Επισημαίνεται πως το 2016 είναι έτος διεξαγωγής Ολυμπιακών Αγώνων και, προφανώς, οι Έλληνες αθλητές βρίσκονται ήδη στην τελική φάση της προετοιμασίας για την πρόκριση ή/και συμμετοχή σε αυτούς. Είναι δεδομένο πως η αιφνίδια περαιτέρω περικοπή των επιχορηγήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών δεν συνδράμει στην προσπάθειά τους αυτή.

Μάλιστα, η μεγαλύτερη αθλητική ομοσπονδία, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με ανακοίνωση του Διοικητικού του Συμβουλίου στις 11-12-2015, εξέφρασε δυσαρέσκεια όχι μόνο για τις πραγματοποιούμενες περικοπές αλλά και για σειρά εκτάκτων επιχορηγήσεων προς τις ομοσπονδίες που δίδονται χωρίς εφαρμογή της αναλογικότητας ως προς τις τακτικές επιχορηγήσεις και, γενικότερα, με ασαφή και αδιαφανή κριτήρια.
Κατόπιν των ανωτέρω και για τη διάλυση της ασάφειας που υπάρχει στο συγκεκριμένο επίμαχο θέμα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Έχουν δοθεί έκτακτες επιχορηγήσεις προς τις αθλητικές ομοσπονδίες μέσα στο 2015;

2. Και αν ναι, με ποια κριτήρια, για ποιους σκοπούς , και προς ποιες ομοσπονδίες;

3. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η δημιουργία συστήματος αξιολόγησης των αθλητικών ομοσπονδιών βάσει και αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη στη χρηματοδότηση τους από την Πολιτεία;

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε:

1. Τις αποφάσεις των τακτικών επιχορηγήσεων έτους 2015 ανά Ομοσπονδία.

2. Τις αποφάσεις των έκτακτων επιχορηγήσεων με την αιτιολογία της έκδοσης τους.

3. Τα ποσά τα οποία έχουν ήδη εκταμιευθεί και αυτά για τα οποία εκκρεμεί η σχετική απόφαση.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχετικά