13 Φεβρουαρίου, 2018

Λιγνιτικές μονάδες δύο ταχυτήτων;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Τη χορήγηση ξεχωριστής άδειας λειτουργίας σε κάθε λιγνιτικό σταθμό δια της διοικητικής οδού, όπως γίνεται για κάθε βιομηχανική εγκατάσταση στη χώρα, ζητά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Αναρωτιέται, γιατί χορηγήθηκε ξεχωριστή άδεια λειτουργίας διοικητικά μόνο στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς (ΑΗΣ) Μελίτης, Μεγαλόπολης Α και Μεγαλόπολης Β, που περιλαμβάνονται στο πακέτο πώλησης του 40% του λιγνιτικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ, και όχι στους ΑΗΣ Καρδιάς, Αμυνταίου και Αγ. Δημητρίου, που θα παραμείνουν στη ΔΕΗ.

Ο Γιώργος Αμυράς ζητά τέλος να μάθει, ποια θέση θα έχει η Ελλάδα στην ακρόαση για την καταγγελία της ClientEarth και του WWF Ελλάς σχετικά με την παραβίαση της συνθήκης του Aarhus αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, λόγω της χορήγησης από την ελληνική κυβέρνηση αδειών λειτουργίας σε λιγνιτικούς σταθμούς νομοθετικά και όχι δια της διοικητικής οδού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ TON ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ενιαία άδεια λειτουργίας λιγνιτικών σταθμών

Με την υπερψήφιση της τροπολογίας 1376/25 στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση διαστημικών σταθμών, ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρέτειναν για 2 ακόμα χρόνια το καθεστώς της «προσωρινής ενιαίας άδειας λειτουργίας» που ξεκίνησε 16 χρόνια πριν. Πρόκειται για μία εξαιρετικά αδιαφανή διαδικασία καθώς ακόμα και τα έγγραφα που απαιτούνται από τη ΔΕΗ για τη χορήγηση αυτής της άδειας δεν αναρτώνται πουθενά. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι ότι η χορήγηση της άδειας αυτής δια νόμου δεν επιτρέπει τον δικαστικό έλεγχο της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Υπογραμμίζεται ότι στην άδεια αυτή υπάγονται ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Καρδιάς, ο ΑΗΣ Αμυνταίου και ο ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Από τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΝ που συγκέντρωσε το WWF Ελλάς, προκύπτει ότι ο ΑΗΣ Αμυνταίου βρίσκεται κατά μέσο όρο περισσότερο από 7,5 φορές πάνω από το νέο όριο εκπομπών SO2 για υφιστάμενες μονάδες και 13 φορές πάνω από το αντίστοιχο για νέες μονάδες, ενώ οι τρεις καμινάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου μεταξύ 3 και 6 φορές πιο ψηλά από τα όρια που περιέχονται στο νέο εγχειρίδιο Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών Μεγάλων Μονάδων Καύσης (ΒΔΤ) για υφιστάμενες μονάδες με τα οποία, σύμφωνα με την Οδηγία Βιομηχανικών Εκπομπών (2010/75/ΕΕ), πρέπει να συμμορφωθούν όλες οι εγκαταστάσεις στην Ευρώπη ως το 2021. Επίσης, οι δύο μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς εκπέμπουν περίπου 30 φορές περισσότερα μικροσωματίδια από το νέο όριο για υφιστάμενες μονάδες και περίπου 60 φορές πάνω από το αντίστοιχο όριο για νέες μονάδες. Τέλος, οι ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Καρδιάς εκπέμπουν παραπάνω από 2 φορές περισσότερο ΝΟx από το όριο του ΒΔΤ για υφιστάμενες μονάδες.

Κατά συνέπεια η περιοδική ανανέωση αυτής της ενιαίας άδειας λειτουργίας νομοθετικά και με αυτόν τον αδιαφανή τρόπο καταλήγει να επιτρέπει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας πολύ πάνω από τα ευρωπαϊκά όρια.

Για να διορθωθεί αυτό το καθεστώς, το WWF Ελλάς και η οργάνωση περιβαλλοντικ ών δικηγόρων ClientEarth κατέθεσαν καταγγελία στην Επιτροπή Συμμόρφωσης της Διεθνούς Συνθήκης του Aarhus1 για παραβίαση του άρθρου 9 σχετικά με την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Κατόπιν ακρόασης, η καταγγελία έγινε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου του 2017, για εξέταση και μάλιστα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία λειτουργίας του οργάνου που καταγγελία για ελληνική υπόθεση γίνεται παραδεκτή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Γιατί δεν χορηγείτε ξεχωριστή άδεια λειτουργίας σε κάθε λιγνιτικό σταθμό δια της διοικητικής οδού, όπως γίνεται για κάθε βιομηχανική εγκατάσταση στη χώρα;

2. Γιατί χορηγήθηκε ξεχωριστή άδεια λειτουργίας διοικητικά μόνο στους ΑΗΣ Μελίτης, Μεγαλόπολης Α και Μεγαλόπολης Β που περιλαμβάνονται στο πακέτο πώλησης του 40% του λιγνιτικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ, και όχι στους ΑΗΣ Καρδιάς, Αμυνταίου και Αγ. Δημητρίου που θα παραμείνουν στη ΔΕΗ;

3. Ποια θέση θα έχει η Ελλάδα στην ακρόαση για την καταγγελία της ClientEarth και του WWF Ελλάς σχετικά με την παραβίαση της συνθήκης του Aarhus αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, λόγω της χορήγησης από την ελληνική κυβέρνηση αδειών λειτουργίας σε λιγνιτικούς σταθμούς νομοθετικά και όχι δια της διοικητικής οδού;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας