9 Μαΐου, 2017

Κρύβει κάτι η καθυστέρηση πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών;

Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Με ερώτησή τους προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Κονιόρδου, οι βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β’ Αθήνας) ζητούν ενημέρωση για τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.).

Καθώς το Μέγαρο Μουσικής διέρχεται τα τελευταία χρόνια βαθιά κρίση, αντιμετωπίζοντας τεράστια οικονομικά προβλήματα, είναι ζωτικής σημασίας η ένταξη στο δυναμικό του ενός διακεκριμένου στελέχους ειδικών προσόντων που θα είναι κατάλληλος/η για τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Και αυτό προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του Ο.Μ.Μ.Α. για την επιτυχή ολοκλήρωση των σκοπών του και να εξομαλυνθούν τα συσσωρευμένα προβλήματα ρευστότητας.

Άλλωστε, η αλλαγή σελίδας στην πορεία του Ο.Μ.Μ.Α. στην παρούσα χρονική στιγμή είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη και το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί σημαντικό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και της αίτησης κατάθεσης εγγράφων:

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: Πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.: 1/08-02-2017 προκήρυξη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.), απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Γενικού Διευθυντή του Ο.Μ.Μ.Α, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την 28η Φεβρουαρίου 2017. Στην εν λόγω πρόσκληση καθορίστηκαν τα απαιτούμενα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, ανάμεσα στα οποία η κατοχή συναφούς πτυχίου Α.Ε.Ι. με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Επίσης εκλαμβάνεται ως ιδιαίτερο προσόν η προϋπηρεσία του υποψηφίου σε θέση γενικού διευθυντή ή διευθύνοντος συμβούλου σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, καθώς επίσης και η σημαντική εμπειρία σε διαχείριση οικονομικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων. Τέλος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης και υπαλλήλου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4366/2016 του Ο.Μ.Μ.Α, και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 3 της «Κύρωσης σύμβασης τροποποίησης της κυρωθείσας με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α’ 138) συμβάσεως ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι «με αποφάσεις του Δ.Σ. που λαμβάνονται κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να ορίζονται χωρίς τους περιορισμούς που μπορεί να επιβάλλονται από άλλες διατάξεις, οι όροι πρόσληψης, οι όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης καθώς και το καθεστώς αμοιβών του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ως και μέχρι έξι (6) προσώπων ειδικών προσώπων ή δεξιοτήτων για τις λειτουργικές ανάγκες του ΟΜΜΑ…».

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ο.Μ.Μ.Α;

2. Ποιος αριθμός υποψηφίων υπέβαλλαν αίτηση για την εν λόγω θέση; Σε τι ποσοστό οι εν λόγω υποψηφιότητες κρίθηκαν συναφείς με το αντικείμενο της θέσης;

3. Με ποια ειδικότερα κριτήρια πραγματοποιείται η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφιοτήτων; Ποια ειδικά προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης λαμβάνονται υπόψη με μεγαλύτερη βαρύτητα;

4. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ο.Μ.Μ.Α. και πότε πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα;

5. Επιβεβαιώνετε δημοσιεύματα στα Μ.Μ.Ε. ότι ήδη έχει προκριθεί επικρατέστερος υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή; Και αν ναι, για ποιον λόγο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η επίσημη επιλογή του; Είναι ζήτημα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, επανεξέτασης φακέλων των υποψηφίων ή συντρέχουν άλλα κωλύματα διορισμού του βάσει της αριθμ. πρωτ.: 1/08-02-2017 προκήρυξης του Οργανισμού;

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε:

1. Την υπ’ αριθ. 447/02.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση των όρων της προκήρυξης για τη θέση του Γενικού Διευθυντή και την αντίστοιχη τροποποίηση του οργανογράμματος του Ο.Μ.Μ.Α, κατά το μέρος που αφορά στις υπαγόμενες στον Γενικό Διευθυντή υπηρεσιακές μονάδες του Ο.Μ.Μ.Α.

2. Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για τη κατάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή.

3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Μ.Μ.Α. για τον διορισμό του νέου Γενικού Διευθυντή.

Οι ερωτώντες και αιτώντες βουλευτές
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθήνας