22 Μαΐου, 2015

Κίνδυνος η χώρα να κληθεί να επιστρέψει χρήματα στην Ε.Ε. από έργα στην Αυτοδιοίκηση

Σοβαρούς κινδύνους για την μη ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ στην Αυτοδιοίκηση ή ακόμη και για το ενδεχόμενο να υποχρεωθεί να επιστρέψει η χώρα μας χρήματα στην Ε.Ε., δημιουργεί η δέσμευση των σχετικών πόρων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης σε ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τα έργα που γίνονται στην αυτοδιοίκηση προβλέπεται να ολοκληρωθούν με το τέλος του τρέχοντος έτους.

Σοβαρούς κινδύνους για την μη ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ στην Αυτοδιοίκηση ή ακόμη και για το ενδεχόμενο να υποχρεωθεί να επιστρέψει η χώρα μας χρήματα στην Ε.Ε., δημιουργεί η δέσμευση των σχετικών πόρων από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης σε ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τα έργα που γίνονται στην αυτοδιοίκηση προβλέπεται να ολοκληρωθούν με το τέλος του τρέχοντος έτους.

Όμως ενώ γίνεται πιστοποίηση των εργασιών των έργων που έχουν εκτελεσθεί, οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές δεν δίνουν την εντολή πληρωμής αυτών ή δεν υλοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος οι εκδοθείσες εντολές με αποτέλεσμα τα έργα να σταματούν. Μάλιστα τα συλλογικά όργανα των εργοληπτικών εταιρειών αποφάσισαν ότι τα μέλη τους θα διακόπτουν την εκτέλεση των έργων.

Αν τα έργα δεν ολοκληρωθούν στον συμβατικό τους χρόνο, τότε ενδέχεται η χώρα μας να κληθεί να επιστρέψει μεγάλα ποσά στην Ε.Ε. Για το θέμα είχε στείλει πριν λίγες ημέρες επιστολή στον Πρωθυπουργό και στον αρμόδιο Υπουργό, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

Ο κ. Χαρακίδης ζητά να ενημερωθεί ποια ποσά που προορίζονταν για έργα στην Αυτοδιοίκηση από το ΕΣΠΑ έχουν δεσμευθεί, καθώς επίσης τι πρόκειται να κάνει η Κυβέρνηση ή αν προτίθεται έστω να ζητήσει παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων αυτών.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: Δέσμευση πόρων ΕΣΠΑ για την Αυτοδιοίκηση

Στις 14 Μαΐου 2015, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος απέστειλε στον Πρωθυπουργό επιστολή, την οποία κοινοποίησε και σε εσάς, σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με τη δέσμευση των πόρων του ΕΣΠΑ, που προορίζονταν για έργα στην Αυτοδιοίκηση.
Όπως όμως γνωρίζετε και ορθά ενημερώνει η εν λόγω επιστολή, υπάρχει σαφές και πολύ δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων αυτών, που είναι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Σήμερα ενώ γίνεται πιστοποίηση των εργασιών των έργων που έχουν εκτελεσθεί, οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές δεν δίνουν την εντολή πληρωμής αυτών ή δεν υλοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος οι εκδοθείσες εντολές, με αποτέλεσμα τα έργα να σταματούν. Μάλιστα, τα συλλογικά όργανα των εργοληπτικών εταιρειών αποφάσισαν ότι τα μέλη τους θα διακόπτουν την εκτέλεση των έργων.

Αυτό όμως δημιουργεί τον κίνδυνο κατάπτωσης των ρητρών, λόγω της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των δήμων προς τους αναδόχους, τις οποίες θα χρειαστεί τελικά να καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο. Περαιτέρω θα υπάρξει καθυστέρηση εκτέλεσης των έργων, η οποία θα οδηγήσει στη μη ολοκλήρωσή τους μέχρι τις 31.12.2015, που λήγει η χρονική διάρκεια εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007–2013, με συνέπεια όχι μόνο να μην αποπληρωθούν από Κοινοτικούς πόρους τα έργα, αλλά να ζητήσει η Ε.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών.

Αξίζει να συγκρατήσουμε ότι τα τελευταία 5 σχεδόν χρόνια που η χώρα μας λειτουργεί υπό το πλαίσιο του μνημονίου, των περικοπών στην Αυτοδιοίκηση και την κατακρήμνιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα εν λόγω έργα είναι τα μοναδικά που πραγματοποιούνται στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, πλην ίσως κάποιων μικρών παρεμβάσεων συντήρησης.

Με βάση τα παραπάνω, εύλογα ο κόσμος της Αυτοδιοίκησης απαιτεί είτε την άρση της δέσμευσης αυτών των πόρων, είτε την συνεννόηση της Κυβέρνησης με την Ε.Ε. ώστε να δοθεί μια παράταση στον χρόνο υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων και να μην υπάρξουν κυρώσεις που εν τέλει ο πολίτης θα τις πληρώσει πάλι.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός
• Τι κεφάλαια έχουν δεσμευτεί συνολικά για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ στην Αυτοδιοίκηση;
• Τι πρόκειται να κάνετε ως προς το αίτημα που καταθέτει η ΚΕΔΕ για την αποδέσμευση αυτών των πόρων ή την συνεννόηση με την Ε.Ε για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων έργων;

O ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Χαρακίδης - Δράμας

22 Μαΐου 2015