26 Οκτωβρίου, 2015

Κίνδυνος για τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κατέθεσαν οι Βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής), Γρηγόρης Ψαριανός (Β’ Αθηνών), Ιάσονας Φωτήλας (Αχαΐας) και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας (Λάρισας), σχετικά με το σημαντικό πρόβλημα λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), εξαιτίας της έλλειψης κονδυλίων για την ανανέωση των συμβάσεων 177 διοικητικών υπαλλήλων του.

Σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, σε περίπτωση απώλειας του μεγάλου και απαραίτητου αυτού αριθμού διοικητικού προσωπικού, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να καταρρεύσει, καθώς θα καταστεί αντικειμενικά αδύνατο να υποστηρίξει το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Το ενδεχόμενο αυτό έχει θορυβήσει έντονα τους 30.000 φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΑΠ, καθώς οι σπουδές και συνολικά η ακαδημαϊκή του λειτουργία βρίσκεται στον αέρα. Η πρωτοφανής αυτή κατάσταση φανερώνει τις μεγάλες ευθύνες της απελθούσας διοίκησης και σαφώς της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι, ενώ ήξεραν ή όφειλαν να ξέρουν ότι λήγει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, δεν έκαναν τίποτα, αφήνοντας εργαζομένους και φοιτητές στην τύχη τους.

Το Ποτάμι στηρίζει τον θεσμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί, προσφέροντας υψηλής ποιότητας εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συγχρόνως, μέσα από συνεχείς συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους και φοιτητές του ΕΑΠ, γνωρίζει καλά τα διαχρονικά και άλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει και έχει διαβουλευθεί προτάσεις για την έμπρακτη αναβάθμισή του. Καλούμε, λοιπόν, το Υπουργείο να αναζητήσει άμεσα χρηματοδοτικές λύσεις, προκειμένου να διασφαλισθεί η παραμονή των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΑΠ και να μην διαταραχθεί η λειτουργία και οι σπουδές των φοιτητών του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: «Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) που εδρεύει στην Πάτρα, είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην χώρα που μπορεί και προσφέρει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές του ΕΑΠ σήμερα είναι 16.369 και οι ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές 15.458 ενώ συνολικά μέχρι τώρα έχουν αποφοιτήσει 27.770 άτομα. Η προσφορά του και η διατήρηση της εύρωστης και αποτελεσματικής λειτουργίας του είναι αδιαμφισβήτητη και ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική κοινωνία καθώς πραγματώνεται η πεποίθηση ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση στη μόρφωση και στην ανώτατη εκπαίδευση.

Παρόλα αυτά το ΕΑΠ αντιμετωπίζει από την ίδρυσή του, πληθώρα προβλημάτων τα οποία οι προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και η νυν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν κατόρθωσε να επιλύσει. Εκ των βασικών ζητημάτων αποτελεί η πραγματική αυτοδύναμη λειτουργία του ΕΑΠ με την ανάδειξη οργάνων διοίκησης όπως στα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας (Σύγκλητος, Πρύτανης, Αντιπρύτανης). Επίσης όλα αυτά τα χρόνια ο αριθμός μελών ΔΕΠ είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με το πλήθος των φοιτητών ενώ και η χρηματοδότηση του ΕΑΠ μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης υποχρηματοδότησης και οικονομικής ασφυξίας των ελληνικών πανεπιστημίων αναδεικνύεται σε μείζον πρόβλημα. Βέβαια συνεχίζουν να υπάρχουν και σημαντικά ζητήματα σχετικά με το συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, την προμήθεια των συγγραμμάτων από τους φοιτητές και την πληρωμή των διδάκτρων.

Επειδή το θέμα του ύψους των διδάκτρων είχε απασχολήσει και τεθεί από όλους τους φοιτητές του ΕΑΠ, φέτος το Ίδρυμα με πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής (σύμφωνα με το πρακτικό της 274ης/23−6−2015 συνεδρίασής της), αποφάσισε μία μικρή μείωση των διδάκτρων κατά θεματική ενότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2042/18.09.2015, Τεύχος Β’. Ταυτόχρονα με απόφαση της Διοίκησης του ΕΑΠ μειώθηκε και ο αριθμός φοιτητών ανά τμήμα και προσλαμβάνεται μεγαλύτερος αριθμός συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του ΕΑΠ αναπόσπαστο κομμάτι του είναι οι διοικητικές του υπηρεσίες οι οποίες στελεχώνονται με προσωπικό 225 ατόμων, εκ των οποίων οι 8 είναι μόνιμοι υπάλληλοι, οι 40 είναι υπάλληλοι με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) ενώ υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός 177 υπαλλήλων με συμβάσεις έργου. Μέχρι σήμερα, οι συμβασιούχοι έργου αμείβονταν μέσω των αντίστοιχων υποέργων της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ενίσχυση της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (κωδικός ΜΙS 296121), της οποίας όμως το φυσικό αντικείμενο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2015.

Κατά συνέπεια οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας και τη λήξη του ΕΣΠΑ, βρίσκονται στον αέρα καθώς δεν έχει εξασφαλισθεί η συνέχιση της χρηματοδότησή τους από κάποιο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλη πηγή. Το ενδεχόμενο της απομάκρυνσής τους, πρόκειται να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ίδια την λειτουργία του ΕΑΠ που πλέον θα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Έτσι, οι σπουδές όσων φοιτούν αυτήν τη στιγμή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, βρίσκονται και αυτές με τη σειρά τους στον αέρα, καθώς πρόκειται να δημιουργηθεί ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα στη διοικητική και οργανωτική λειτουργία του ΕΑΠ.

Με δεδομένο ότι:

Ο αριθμός των υπαλλήλων με σύμβαση έργου είναι πολύ μεγάλος και η εμπειρία την οποία έχουν αποκτήσει για τις ειδικές ανάγκες ενός Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι πολύ σημαντική, και συνεπώς δίχως αυτούς δε μπορεί να λειτουργήσει το ΕΑΠ.

Οι ευθύνες της απελθούσας Διοικούσας Επιτροπής αλλά και ιδίως της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι πολύ μεγάλες καθώς ενώ ήξεραν ή όφειλαν να ξέρουν το ζήτημα, δεν έπραξαν τα δέοντα αφήνοντας στην τύχη τους, τόσους εργαζομένους και όλους τους φοιτητές.

Ο κακός έως ανύπαρκτος προγραμματισμός των Υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο της Παιδείας επιβεβαιώνεται καθημερινά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Και επειδή ως ΠΟΤΑΜΙ εκτιμάμε πως ο θεσμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου χρήζει ουσιαστικής στήριξης, καθόσον επιτελεί σημαντικό ρόλο, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανάγκες του, έχοντας πραγματοποιήσει συναντήσεις τόσο με τους εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους όσο και με φοιτητές του ΕΑΠ.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ή θα προβείτε άμεσα, έτσι ώστε πριν το τέλος του 2015 να έχει εξασφαλισθεί η ανανέωση των συμβάσεων έργου του αναγκαίου για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΑΠ Διοικητικού Προσωπικού; Με δεδομένη τη λήξη του Προγράμματος ΕΣΠΑ, ποιες εναλλακτικές χρηματοδοτικές πηγές έχετε διερευνήσει και επιλέξει για την πληρωμή των υπαλλήλων;

2. Με δεδομένο ότι φέτος τα έσοδα του ΕΑΠ πρόκειται να είναι μειωμένα, ενώ τα λειτουργικά κόστη αυξημένα, με ποιους τρόπους θα καλύψετε το συνδυαστικό αυτό οικονομικό έλλειμμα, διατηρώντας ταυτόχρονα την άρτια και απρόσκοπτη διοικητική και ακαδημαϊκή λειτουργία του ΕΑΠ;

3. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας κας. Αναγνωστοπούλου, προσανατολίζεσθε στην ελεύθερη πρόσβαση σε όλους στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την πρόσληψη νέου ακαδημαϊκού προσωπικού. Έχετε μελετήσει εάν αυτό είναι άμεσα εφικτό και εάν όχι πότε θα είναι εφικτό, και υπό ποιες προϋποθέσεις; Ποιες θα είναι οι ανάγκες σε εκπαιδευτικές και υλικοτεχνικές υποδομές και με ποιον τρόπο θα εξευρεθούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι;

4. Δεδομένου ότι με βάση τον αριθμό των σπουδαστών του, το ΕΑΠ σήμερα είναι το τρίτο σε μέγεθος Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας και η αναλογία του μόνιμου διδακτικού προσωπικού είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών του, προτίθεστε για την πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ, έτσι ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά το ακαδημαϊκό έργο του ΕΑΠ;

5. Ενώ πλέον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του ΕΑΠ και την ανάδειξη Συγκλήτου και Πρύτανη, συνεχίζει να διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την πλήρη διοικητική αυτοδυναμία του ΕΑΠ και πότε θα αναληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση του ειδικού θεσμικού του πλαισίου ώστε να καταστεί δυνατή η ανάδειξη οργάνων διοίκησης;

6. Θεωρείτε ότι η σύνθεση της παρούσας Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ είναι σύμφωνη και πληροί ως προς όλα τα μέλη της, τις προϋποθέσεις της Παρ. 1 του Άρθρου 10 του Ν. 2552/1997 και ιδίως τεκμαίρεται η πρόβλεψη «έχουν γνώση και πείρα σε θέματα εκπαίδευσης από απόσταση και λειτουργίας Ανοικτών Πανεπιστημίων»;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών
Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας