24 Νοεμβρίου, 2016

Κίνδυνος απώλειας δημόσιων εσόδων από παραγραφή υποθέσεων φοροδιαφυγής

Mε αφορμή την απόφαση 1623/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία μία εκκρεμής υπόθεση φοροδιαφυγής παραγράφεται μετά το πέρας της 10ετίας καθόσον, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι συνεχείς παρατάσεις αντιβαίνουν στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης που επιβάλλουν τη σαφή διατύπωση των κανόνων δικαίου, οι βουλευτές Β΄ Αθηνών με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς και Γρηγόρης Ψαριανός, κατέθεσαν ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας να μάθουν τι μέλλει γενέσθαι με τις χιλιάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής, οι οποίες κινδυνεύουν με παραγραφή, εάν παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου 2016, όπου λήγει η σχετική προθεσμία τους, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων για τα δημόσια ταμεία.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εκκρεμότητα χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, πολλές από τις οποίες αφορούν περιπτώσεις από τις γνωστές πλέον «λίστες» που εστάλησαν από το εξωτερικό ή σχηματίστηκαν από τις ελληνικές φορολογικές αρχές.

Οι βουλευτές του Ποταμιού ζητούν να πληροφορηθούν ποιες υποθέσεις κινδυνεύουν με παραγραφή και τι ύψους ποσά διακυβεύονται από αυτές, γιατί δεν ολοκληρώθηκαν έως σήμερα οι σχετικοί έλεγχοι αλλά και τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο ώστε να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα παραγραφής στο μέλλον.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Κίνδυνος απώλειας δημόσιων εσόδων από παραγραφή υποθέσεων φοροδιαφυγής»

Σύμφωνα με την 1623/2016 απόφαση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και της 7μελούς σύνθεσής του, οι συνεχείς παρατάσεις των προθεσμιών παραγραφής εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων από το Υπουργείο Οικονομικών αντιβαίνουν στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης που επιβάλλουν τη σαφή διατύπωση των κανόνων δικαίου. Έτσι, καθίσταται σαφές ότι μία υπόθεση θα παραγράφεται μετά το πέρας της 10ετίας.

Εξαιτίας αυτού, χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις φυσικών προσώπων με υψηλά εισοδήματα, προερχόμενες από τις γνωστές πλέον λίστες «υπόπτων» για φοροδιαφυγή οι οποίες εστάλησαν από το εξωτερικό ή έχουν σχηματιστεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, καθώς και πολλές άλλες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, οδεύουν πλέον προς παραγραφή.

Το χρονικό περιθώριο που έχει το Δημόσιο να ολοκληρώσει τους ελέγχους στις υποθέσεις αυτές λήγει την 31η/12/2016  και δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί νέα παράταση στην προθεσμία παραγραφής, όπως έγινε δύο φορές στο παρελθόν με τους νόμους 4002/2011 και 4098/2012, καθώς η εκδοθείσα απόφαση του ΣτΕ αποτελεί δεδικασμένο.

Με αυτό τον τρόπο, χιλιάδες τέτοιες φορολογικές υποθέσεις φυσικών προσώπων καθώς και πολλές άλλες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα οδεύουν πλέον προς παραγραφή.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι αξιώσεις του δημοσίου από αυτές τις περιπτώσεις πιθανής φοροδιαφυγής που αποτυπώνονται στις λίστες, έχουν καταληκτική ημερομηνία την 31η/12/2016. Έκτοτε, παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου να εισπράξει τα χρήματα από βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια εσόδων του. Επιπλέον, θα χάσει οριστικά το δικαίωμα να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οικονομικά ισχυρών φορολογούμενων που έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης, αποκρύπτοντας εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Πόσες είναι οι υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή και τι αφορούν (κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, λίστες κλπ);

2) Σε τι ύψος εκτιμάται ότι ανέρχονται τα διαφυγόντα ποσά για το Ελληνικό Δημόσιο από τις προς διαγραφή υποθέσεις;

3) Για ποιους λόγους δεν ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στις υποθέσεις αυτές;

4) Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παραγραφής στο μέλλον;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γρηγόρης Ψαριανός - Β' Αθήνας
Γιώργος Αμυράς - Β' Αθήνας