26 Ιουνίου, 2015

Καθυστερήσεις από υπουργεία φέρνουν μειωμένα έσοδα στους Δήμους από τις παραλίες

Τις καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες των υπηρεσιών των Υπουργείων Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού, αναφορικά με την έγκαιρη αποστολή της σύμφωνης γνώμης τους για την παραχώρηση εκ μέρους των Δήμων ορισμένων παραλιών προς χρήση από τρίτους, αναδεικνύει με σχετική επίκαιρη ερώτηση και αναφορά του ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι Γιώργος Αμυράς.

Τις καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες των υπηρεσιών των Υπουργείων Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού, αναφορικά με την έγκαιρη αποστολή της σύμφωνης γνώμης τους για την παραχώρηση εκ μέρους των Δήμων ορισμένων παραλιών προς χρήση από τρίτους, αναδεικνύει με σχετική επίκαιρη ερώτηση και αναφορά του ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι Γιώργος Αμυράς.

Η σχετική σύμφωνη γνώμη για τις παραλίες του Δήμου Πλατανιά δόθηκε μέσω εγγράφου του ΥΠΑΠΕΝ, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 27.05.2015, ημέρα Τετάρτη, χωρίς να μπορεί ωστόσο ο Δήμος να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες μέσα στις επόμενες δυο εργάσιμες ημέρες, ενώ ο Δήμος Κισσάμου ακόμα αναμένει την έγκριση για τις παραλίες «Παχειά άμμος», «Μπάλος» και «Ελαφονήσου» από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Είναι σαφές ότι αυτή η κωλυσιεργία και η μη ενημέρωση εκ μέρους των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων έχει ως αποτέλεσμα οι Δήμοι να βρεθούν με μειωμένα έσοδα φέτος από τις παραχωρήσεις των παραλιών σε τρίτους προς χρήση, ενώ έχουν αναλάβει ήδη τις δαπάνες για ναυαγοσωστική προστασία και καθαριότητα των παραλιών τους και τα ερωτήματα που απευθύνονται προς τα αρμόδια Υπουργεία είναι επίσης σαφή.

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της επίκαιρης ερώτησης και της αναφοράς:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Αιτήματα Δήμου Πλατανιά και Δήμου Κισσάμου Χανίων σχετικά με την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας προς τρίτους.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε μέχρι την 31η Μαΐου 2015 θα έπρεπε να είχαν συναφθεί συμφωνητικά μεταξύ των Δήμων και τρίτων για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας, ειδάλλως οι Δήμοι θα είχαν σημαντικές οικονομικές απώλειες καθώς από την 1η Ιουνίου βάσει σχετικών ΚΥΑ οι μισθωτές συνάπτουν πλέον συμφωνητικά παραχώρησης με τη κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και στους Δήμους αντιστοιχεί-καταβάλλεται μόνο το 50% αντί του 70% του μισθώματος.

Επειδή για τις παραλίες που ανήκουν σε περιοχές NATURA θα έπρεπε να είχε χορηγηθεί, πολύ πιο πριν εκπνεύσει η προθεσμία της 31ης Μαΐου, η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργείων, οι Δήμοι Πλατανιά και Κισσάμου Χανίων απέστειλαν τα αιτήματά τους εγκαίρως (ήδη από τα μέσα Απριλίου) ζητώντας τις σύμφωνες γνώμες, χωρίς όμως να λάβουν απάντηση.

Η σχετική σύμφωνη γνώμη για τις παραλίες του Δήμου Πλατανιά δόθηκε μέσω εγγράφου του ΥΠΑΠΕΝ, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 27.05.2015, ημέρα Τετάρτη, χωρίς να μπορεί ωστόσο ο Δήμος να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες μέσα στις επόμενες δυο εργάσιμες ημέρες, ενώ ο Δήμος Κισσάμου ακόμα αναμένει την έγκριση για τις παραλίες «Παχειά άμμος», «Μπάλος» και «Ελαφονήσου».

Επειδή αυτή η κωλυσιεργία και η μη ενημέρωση εκ μέρους των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου έχει ως αποτέλεσμα οι Δήμοι να βρεθούν με μειωμένα έσοδα φέτος ενώ έχουν αναλάβει ήδη τις δαπάνες για ναυαγοσωστική προστασία και καθαριότητα των παραλιών τους, ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Γιατί δεν υπήρξε η έγκαιρη αποστολή στους Δήμους της σύμφωνης γνώμης των υπηρεσιών του Υπουργείου σας για την παραχώρηση της χρήσης των παραλιών που ζητούσαν;

2. Προτίθεστε να προχωρήσετε στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών παραχώρησης και να δώσετε τη σύμφωνη γνώμη σας για αιτήματα που βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα ;

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Αίτημα Δήμου Κισσάμου Χανίων προς το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού.

Κύριε Υπουργέ,
Ο Δήμος Κισσάμου Χανίων με την από 22.04.2015 επιστολή του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας (την οποία και σας επισυνάπτω), ζητά να του χορηγηθεί η σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και παραλίας στα διοικητικά του όρια. Δεδομένου ότι ήδη βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού και επειδή ακόμα δεν έχει απαντηθεί με οιονδήποτε τρόπο το ανωτέρω αίτημα του Δήμου παρακαλείσθε να ενεργοποιήσετε άμεσα τις υπηρεσίες σας και να υπάρξει η σχετική ενημέρωση.

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς - Β’ Αθήνας

26 Ιουνίου 2015