25 Ιουνίου, 2015

Η 5μηνη απραξία της κυβέρνησης «πάγωσε» και τα έργα ΕΣΠΑ στους Δήμους

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Σταθάκη, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Λαφαζάνη και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βούτση κατέθεσε ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς σχετικά με τη διακοπή του έργου της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης στο Δήμο Μεγαρέων.

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Σταθάκη, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Λαφαζάνη και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βούτση κατέθεσε ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς σχετικά με τη διακοπή του έργου της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης στο Δήμο Μεγαρέων.

Δυστυχώς η ανεύθυνη στάση και η πολύ μεγάλη αργοπορία της κυβέρνησης όλους αυτούς τους 5 μήνες κατά τους οποίους «διαπραγματεύεται» για να πραγματοποιήσει μία «καλή» συμφωνία, έχει οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και ανάμεσα στα «θύματά» της είναι και οι οργανισμοί τοπικοί αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα οι δήμοι της χώρας. Στην πλειονότητα των δήμων όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι Δημάρχων και η ΚΕΔΕ, τα έργα ΕΣΠΑ είτε έχουν σταματήσει είτε προχωρούν ασθμαίνοντας λόγω της διακοπής της χρηματοδότησης καθώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη εθνική συμμετοχή.

Ο Δήμος Μεγαρέων βρίσκεται και αυτός στην ίδια κατάσταση καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη διακοπή των εργασιών του σημαντικού έργου υποδομής «Αντικατάσταση των Αγωγών Ύδρευσης των Μεγάρων», ως αποτέλεσμα της μη έγκαιρης πληρωμής της αναδόχου εταιρείας. Το βασικότερο ζήτημα το οποίο ανακύπτει, είναι ο κίνδυνος να μην προλάβει εγκαίρως να ολοκληρωθεί αυτό το ζωτικής σημασίας έργο για την περιοχή αλλά και άλλα προβλήματα όπως οι διανοιγμένοι δρόμοι, η έκλυση ποσοτήτων σκόνης, η ασφάλεια της διέλευσης οδηγών και πεζών αλλά και η μειούμενη συνεχώς εμπορική κίνηση των τοπικών καταστημάτων.

Το Ποτάμι καλεί την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία να πράξουν ότι είναι δυνατόν προκειμένου να φύγει η χώρα από αυτό το οικονομικό αδιέξοδο, να απελευθερωθούν οι οικονομικοί πόροι του ΕΣΠΑ και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Τέτοια έργα υποδομής είναι απαραίτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων κάθε δήμου και ειδικότερα όταν μιλάμε για την περιοχή της Δυτικής Αττικής την οποία συνηθίζει να «ξεχνά» η κεντρική πολιτική σκηνή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση προς: α) Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
β) Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας
γ) Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα του Δήμου Μεγαρέων από τη διακοπή του έργου «Αντικατάσταση των Αγωγών Ύδρευσης των Μεγάρων»

Η περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής συνεχίζει να μην απολαμβάνει της ιδιαίτερης προσοχής της κεντρικής κυβέρνησης ενώ όλοι γνωρίζουν τα διαχρονικά, συσσωρευμένα και ποικιλόμορφα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει τόσο από κοινωνικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης.

Ο Δήμος Μεγαρέων όντας ο 2ος μεγαλύτερος σε έκταση και πληθυσμό διευρυμένος δήμος της Δυτικής Αττικής, ανάμεσα στα πολλά ζητήματα στα οποία καλείται να διαχειρισθεί είναι και τα σημαντικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη διακοπή της χρηματοδότησης του έργου «Αντικατάσταση των Αγωγών Ύδρευσης των Μεγάρων». Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι η δημοτική ενότητα Μεγαρέων είναι και η μεγαλύτερη δημοτική ενότητα σε έκταση στη Δυτική Αττική.

Το εν λόγω εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» (κωδικός MIS: 370548) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με προϋπολογισμό 17.035.500 € (με ΦΠΑ 23%). Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και διεξαγωγής του μειοδοτικού διαγωνισμού προέκυψε ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου (εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ) με τον οποίο στις 01/07/2013 υπογράφηκε σύμβαση με το Δήμο Μεγαρέων, έναντι του ποσού των 10.581.043,33 €. Η συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου ήταν η 1η Ιουλίου 2015, ωστόσο μετά από αίτηση της αναδόχου εταιρείας και σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου, και αφού υπήρξε η θετική γνωμοδότηση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, αποφασίσθηκε η παράταση του έργου μέχρι την 31/11/2015. Ενώ το έργο εξελισσόταν κανονικά μέχρι την 02/06/2015, και σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, την αμέσως επόμενη ημέρα η ανάδοχος εταιρεία προέβη σε διακοπή των εργασιών της, λόγω της παρέλευσης 2 μηνών μη πληρωμής του 11ου λογαριασμού του έργου. Επισημαίνεται ότι η ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ έχει από την 22/05/2015 καταθέσει και αίτημα για την 12η δόση, το οποίο θεωρήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου και διαβιβάσθηκε στην Διαχειριστική Αρχή στις 12/6/2015 προς κατανομή της αντίστοιχης πίστωσης.

Η αναγκαστική διακοπή των εργασιών της αντικατάστασης και αναβάθμισης μέρους του δικτύου ύδρευσης των Μεγάρων αυξάνει τις πιθανότητες να μην προλάβει να ολοκληρωθεί εγκαίρως το έργο ενώ ενυπάρχει και ο κίνδυνος απένταξής του, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί ο σκοπός του έργου επ’ ωφελεία των καλύτερων συνθήκων διαβίωσης και της υγείας των πολιτών. Ωστόσο δημιουργούνται και πολλά άλλα σημαντικά προβλήματα για την πόλη των Μεγάρων και τη ζωή των κατοίκων, καθώς πολλά τμήματα των δρόμων οι οποίοι έχουν διανοιχθεί για την αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης, δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί και εκλύονται μεγάλες ποσότητες σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων εις βάρος της υγείας των πολιτών ενώ ελοχεύουν και μεγάλοι κίνδυνοι κατά τη διέλευση των οχημάτων σχετικά με την ασφάλεια τόσο των οδηγών όσο και των πεζών. Ταυτόχρονα είναι «περιττό» να αναφερθεί το πόσο έχει πληγεί από την αναπόφευκτη παράταση των εργασιών, η εμπορική κίνηση των καταστημάτων της περιοχής και μάλιστα σε αυτήν την ήδη πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τέλος αξίζει να επισημανθεί ο κίνδυνος να προκληθεί μεγάλη οικονομική ζημία στην ανάδοχο επιχείρηση λόγω ακανόνιστων χρηματοροών και λόγω έλλειψης άμεσης ρευστότητας. Μια εξέλιξη η οποία ενδέχεται να οδηγήσει πολλοί εργαζομένοι να παραμείνουν απλήρωτοι ενώ τυχόν οριστική μη πληρωμή των λογαριασμών του αναδόχου μπορεί να προκαλέσει ακόμη και απώλεια θέσεων εργασίας.

Επειδή η παρατεταμένη αβεβαιότητα και ο οικονομικός στραγγαλισμός στον οποίο έχει περιέλθει η χώρα με ευθύνη της κυβέρνησης όλους αυτούς τους 5 μήνες, σε συνδυασμό με τις αρρυθμίες και την αργοπορία των αρμοδίων υπουργείων, έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στους δήμους, με αποκορύφωμα την πανθομολογούμενη παύση χρηματοδότησης σχεδόν όλων των έργων ΕΣΠΑ εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων ποσών της εθνικής συμμετοχής.

Επειδή είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να μην προλάβουν να ολοκληρωθούν τα εκκρεμή έργα ΕΣΠΑ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Και επειδή είναι πιθανό ανάδοχοι και κοινοπραξίες να αξιώσουν καταβολή αποζημιώσεων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τις ζημίες που υφίστανται από τη διακοπή των έργων.

Εμείς στο Ποτάμι θεωρούμε απαράδεκτο να χαθεί έστω και ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και να μην ολοκληρωθούν εγκαίρως όλα αυτά τα πολύ σημαντικά έργα υποδομών ανά την Ελλάδα. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε τις ανάγκες και τα σημαντικά προβλήματα της Δυτικής Αττικής και δη του διευρυμένου Δήμου Μεγαρέων, για αυτό και πρέπει άμεσα και δίχως κωλυσιεργίες να αναληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να αποδεσμευθεί η χρηματοδότηση και να επανεκκινηθούν οι εργασίες της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Για ποιον συγκεκριμένο λόγο δεν έχει καταστεί δυνατή η έγκαιρη καταβολή της δόσης χρηματοδότησης προς την ανάδοχο εταιρεία έτσι ώστε απρόσκοπτα να συνεχισθεί η υλοποίηση του έργου;

2) Δεδομένου ότι τα περισσότερα έργα ΕΣΠΑ είναι σε διακοπή εργασιών, επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες ότι τα σχετικά κονδύλια και η εθνική συμμετοχή έχουν δεσμευθεί από την Κυβέρνηση λόγω της μη ύπαρξης ρευστότητας στη χώρα; Θεωρείτε ότι η ανωμαλία και ανεπάρκεια ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου είναι αποτέλεσμα της μεγάλης αργοπορίας σύναψης συμφωνίας με τους εταίρους;

3) Ποιες ενέργειες και δράσεις προτίθεστε να αναλάβετε προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες χρηματοδοτικές ροές και να επανεκκινηθούν οι εργασίες του έργου «Αντικατάσταση των Αγωγών Ύδρευσης των Μεγάρων»; Έχετε γνώση για το πότε πρόκειται να καταβληθεί η 11η και 12η δόση στην ανάδοχο εταιρεία;

4) Δεσμεύεστε για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στα Μέγαρα εντός του 2015 και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας κίνδυνος απένταξής του;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής

25 Ιουνίου 2015