13 Οκτωβρίου, 2017

Καθυστέρηση στην εφαρμογή του μαθήματος κολύμβησης στα Δημοτικά σχολεία

Ερώτηση προς τον Υπουργό: α) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ) Εσωτερικών

Με αφορμή την καθυστέρηση έκδοσης εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή του μαθήματος κολύμβησης στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2017-2018, και ενώ βρισκόμαστε ήδη στα μισά του πρώτου διδακτικού τριμήνου, ο βουλευτής Αττικής και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών.

Η εφαρμογή του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2016-2017, αν και απαιτούσε να ξεπερασθούν αρκετά διαδικαστικά ζητήματα και αντικειμενικές δυσκολίες, καθώς και τη συνεργασία πολλών φορέων, είχε ευρεία αποδοχή από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες, όπου αυτό υλοποιήθηκε.

Το Ποτάμι υποστηρίζει εξαρχής την καθιέρωση του μαθήματος της κολύμβησης στα σχολεία και παρακολουθεί την υλοποίησή του. Για το λόγο αυτό και η καθυστέρηση έναρξης του προγράμματος κατά το τρέχον σχολικό έτος, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το μέλλον ενός μαθήματος, το οποίο προσφέρει στη μαθητική κοινότητα και συμβάλλει στον πολύπλευρο χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό: α) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
β) Πολιτισμού και Αθλητισμού
γ) Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Μάθημα κολύμβησης στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2017-18»

Η εφαρμογή του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2016-2017, αν και απαιτούσε να ξεπερασθούν αρκετά διαδικαστικά ζητήματα και αντικειμενικές δυσκολίες καθώς και συνεργασία πολλών φορέων, εφαρμόστηκε, σύμφωνα με την από 08-06-2017 ανακοίνωση απολογισμού του μαθήματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), σε 43 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, καλύπτοντας ομολογουμένως ένα μεγάλο κενό στην ολόπλευρη εκπαίδευση.

Όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν, το Ποτάμι επικροτεί και ενθαρρύνει τέτοιες πρωτοβουλίες οι οποίες εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και δρουν προς όφελος των μαθητών, ενώ είναι πολύ σημαντικό αυτές οι δράσεις να μην ατονούν με το πέρασμα του χρόνου αλλά να εδραιώνονται, να βελτιώνονται και να επεκτείνονται.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που να αφορά στην έναρξη εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης για το σχολικό έτος 2017-2018, και ενώ ήδη διανύουμε τα μισά του πρώτου διδακτικού τριμήνου, διακινδυνεύοντας την ολοκληρωμένη υλοποίηση του προγράμματος,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του υποχρεωτικού προγράμματος κολύμβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2017-2018; Διασφαλίζεται η συνέχιση του προγράμματος για το τρέχον και επόμενα σχολικά έτη με δεδομένη την ευρεία αποδοχή του από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς;

2. Έχει προβλεφθεί το αντικείμενο της κολύμβησης στην κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων για το πρώτο διδακτικό τρίμηνο; Αν όχι, υπάρχει ο χρόνος να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, αφότου εκδοθεί η αντίστοιχη εγκύκλιος έστω και με καθυστέρηση;

3. Εξετάζεται από το Υπουργείο η παγίωση και επέκτασή του στο σχολικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

4. Υπάρχουν Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες δεν υλοποιήθηκε το μάθημα κολύμβησης, αν και υπήρχε κολυμβητική εγκατάσταση σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων, λόγω άλλων αντικειμενικών δυσκολιών; Αν ναι ποιες ήταν αυτές και για ποιους λόγους δεν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα;

5. Έχουν προβλεφθεί οι επιπλέον πιστώσεις στις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων για την κάλυψη των αναγκών εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης, όπως ανέφερε η με αριθμ. πρωτ. 157767/Φ1 ΕΞ/26-09-2016 απάντηση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε σχετική ερώτηση του Ποταμιού για το θέμα;

6. Ποιες είναι οι κυριότερες δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν κατά τον 1ο χρόνο εφαρμογής του μαθήματος (σχολικό έτος 2016-2017), και πώς αντιμετωπίστηκαν; Υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγών στον συνολικό προγραμματισμό του αντικειμένου της κολύμβησης που επιτάσσονται κατόπιν των δυσλειτουργιών αυτών;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤHΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ