11 Ιανουαρίου, 2016

Καταδίκη για υπερβάσεις του μέγιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας γιατρών

«Καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για υπερβάσεις του μέγιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των γιατρών»

Στις 23/12/2015 εκδόθηκε από το 9ο Τμήμα του ΔΕΕ η απόφαση στην υπόθεση Επιτροπή κατά Ελλάδας (EL- Ιατροί- Ανώτατος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας- Ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, C-180/14). Σύμφωνα με το διατακτικό «Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να εφαρμόσει εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας μη υπερβαίνουσα, κατά μέσο όρο, τις 48 ώρες και παραλείποντας να διασφαλίσει ελάχιστο ημερήσιο χρόνο αναπαύσεως ή ισοδύναμη περίοδο αντισταθμιστικής αναπαύσεως που να διαδέχεται άμεσα τον χρόνο εργασίας τον οποίο η περίοδος αυτή θεωρείται ότι αντισταθμίζει, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 3 και 6 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας». Το Υπουργείο οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με την απόφαση του ΔΕΕ, άλλως η Ελλάδα απειλείται με επιβολή υψηλότατου προστίμου, πέραν της διαπόμπευσης.

Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας κάνει λόγο για «μεταβατική περίοδο έμπρακτης και βιώσιμης εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών» σε μια απάντηση ευχολόγιο. Το Ποτάμι με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Λάρισας, κ. Κώστα Μπαργιώτα, ρωτά: Θα υπάρξει άμεσα απαρέγκλιτη εφαρμογή της οδηγίας 2003/88; Γιατί στην ανακοίνωση κάνετε λόγο για «εύλογη μεταβατική περίοδο έμπρακτης και βιώσιμης εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας»; Πότε θα ολοκληρωθούν οι προσλήψεις δυνάμει των προκηρύξεων 4Κ/2015 και 5Κ/2015; Θα υπάρξουν νέες προσλήψεις εντός του 2016; Δεσμεύεστε ότι, λόγω έλλειψης κονδυλίων, το Υπουργείο Υγείας δεν θα προκρίνει τη λύση των ατομικών συμβάσεων; Δεδομένης της έλλειψης προσωπικού και της ανορθολογικής και άνισης διαμόρφωσης των προγραμμάτων εφημεριών με βάση οριζόντιες περικοπές, σκοπεύετε να παρέμβετε στον τρόπο διαμόρφωσης των προγραμμάτων εφημέρευσης και, εάν ναι, με τι στόχους και ποια κριτήρια;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για υπερβάσεις του μέγιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των γιατρών»

Στις 23/12/2015 εκδόθηκε από το 9ο Τμήμα του ΔΕΕ η απόφαση στην υπόθεση Επιτροπή κατά Ελλάδας (EL- Ιατροί- Ανώτατος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας- Ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, C-180/14). Σύμφωνα με το διατακτικό «Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να εφαρμόσει εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας μη υπερβαίνουσα, κατά μέσο όρο, τις 48 ώρες και παραλείποντας να διασφαλίσει ελάχιστο ημερήσιο χρόνο αναπαύσεως ή ισοδύναμη περίοδο αντισταθμιστικής αναπαύσεως που να διαδέχεται άμεσα τον χρόνο εργασίας τον οποίο η περίοδος αυτή θεωρείται ότι αντισταθμίζει, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 3 και 6 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας».

Η υπόθεση ήχθη ενώπιον του ΔΕΕ στις 11/04/2014 μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαν προηγηθεί οι καταγγελίες δέκα ενώσεων Ελλήνων γιατρών, σύμφωνα με τις οποίες οι γιατροί (μισθωτοί ή ασκούμενοι) υποχρεώνονταν, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, να εργάζονται κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως από 60 έως 93 ώρες. Υποχρεώνονταν, επίσης, σε τακτική βάση, να εργάζονται έως και 32 ώρες, αδιαλείπτως, στον χώρο εργασίας, χωρίς να απολαύουν των ελάχιστων περιόδων ημερήσιας και εβδομαδιαίας αναπαύσεως ή των ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής αναπαύσεως.

Στην από 28/12/2015 ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας, μεταξύ άλλων, αναφέρεται «Το Υπουργείο Υγείας είναι έτοιμο να συζητήσει με τους γιατρούς του ΕΣΥ μια εύλογη μεταβατική περίοδο έμπρακτης και βιώσιμης εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας…».

Επειδή η ανακοίνωση αποτελεί άλλο ένα ευχολόγιο στη λογική του «θα αναδιοργανώσουμε το σύστημα, θα… θα…» δίχως χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων ενεργειών,

Επειδή το Υπουργείο οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με την απόφαση του ΔΕΕ, άλλως η Ελλάδα απειλείται με επιβολή υψηλότατου προστίμου, πέραν της διαπόμπευσης,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Θα υπάρξει άμεσα απαρέγκλιτη εφαρμογή της οδηγίας 2003/88; Γιατί στην ανακοίνωση κάνετε λόγο για «εύλογη μεταβατική περίοδο έμπρακτης και βιώσιμης εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας»;

2) Πότε θα ολοκληρωθούν οι προσλήψεις δυνάμει των προκηρύξεων 4Κ/2015 και 5Κ/2015; Θα υπάρξουν νέες προσλήψεις εντός του 2016; Δεσμεύεστε ότι, λόγω έλλειψης κονδυλίων, το Υπουργείο Υγείας δεν θα προκρίνει τη λύση των ατομικών συμβάσεων; Δεδομένης της έλλειψης προσωπικού και της ανορθολογικής και άνισης διαμόρφωσης των προγραμμάτων εφημεριών με βάση οριζόντιες περικοπές, σκοπεύετε να παρέμβετε στον τρόπο διαμόρφωσης των προγραμμάτων εφημέρευσης και, εάν ναι, με τι στόχους και ποια κριτήρια;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ