7 Ιουλίου, 2016

Καμία προοπτική ανάπτυξης για τον Κυπαρισσιακό κόλπο;

Στην έλλειψη σχεδίου ανάπτυξης για τον Κυπαρισσιακό κόλπο αναφέρεται με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Οικονομίας ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Το νέο σχέδιο ΠΔ για τον Κυπαρισσιακό κόλπο φαίνεται ότι στερείται αδικαιολογήτως οποιαδήποτε αναπτυξιακή διάθεση και πρωτοβουλία και ενισχύει την οικονομική εξαθλίωση του εναπομείναντος πληθυσμού - τη στιγμή μάλιστα, που σε ευρωπαϊκό επίπεδο υφίστανται πολύ διαφορετικά και συνάμα εξαιρετικά παραδείγματα ήπιας οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές «NATURA2000». Για το λόγο αυτό, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί, για ποιο λόγο η διαβούλευση του σχεδίου του ΠΔ διήρκεσε μόλις 12 ημέρες, τι σχεδιασμός υπάρχει για την προστασία των ακτών του Κυπαρισσιακού κόλπου από τη διάβρωση, αλλά και για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της χρήσης της λίμνης του Καϊάφα ως αποδέκτη των εκροών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης, εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την εξεύρεση αντισταθμιστικών μέτρων για τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να σταματήσει η συνεχιζόμενη οικονομική εξαθλίωση, καθώς και για την αξιοποίηση των τριών νεοκλασικών ξενοδοχείων των αρχών του 20ου αιώνα στο νησί της Αγ. Αικατερίνης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Θέμα: Καμία προοπτική ανάπτυξης για τον Κυπαρισσιακό κόλπο;

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 εκδικάσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε. η από 11.11.2014 προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδος για παραβίαση των υποχρεώσεων του κράτους μέλους που απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ όσον αφορά την Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)» και τη θαλάσσια χελώνα καρέτα – καρέτα (υπόθεση ΔΕΕ C-504/14). Σημειωτέον δε ότι σχετική «απόπειρα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, περί τα τέλη του 2014, να ρυθμίσει το ζήτημα μέσω Προεδρικού Διατάγματος προσέκρουσε στις αντιρρήσεις του ΣτΕ, το οποίο τον Απρίλιο του 2015 εξέδωσε οικείο Πρακτικό Επεξεργασίας (Π.Ε. ΣτΕ 32/2015) και διατύπωσε σοβαρές ενστάσεις, που αφορούσαν τόσο στη διαδικασία όσο και στην «ουσία» των προωθούμενων διατάξεων. Το «κενό» επομένως παραμένει. Τούτο όμως δε φαίνεται να «καλύπτεται» ούτε από το παρόν σχέδιο ΠΔ, το οποίο φαίνεται ότι κάνει περισσότερο απαγορευτική οποιαδήποτε ήπιας μορφής οικονομική δραστηριότητα στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο, μεταξύ λοιπών, ορίζονται υπερβολικά αυστηρά όρια αρτιότητας και ύψους για δόμηση, απαιτείται να πληρούνται πολύ υψηλές προϋποθέσεις επενδυτικού κεφαλαίου για τη δημιουργία βιώσιμης ξενοδοχειακής υποδομής και εισάγονται γραφειοκρατικές δυσχέρειες για επενδύσεις αναψυχής κ.α. Με άλλα λόγια, το επίμαχο ΠΔ αποστερεί αδικαιολογήτως οποιαδήποτε αναπτυξιακή διάθεση και πρωτοβουλία και ενισχύει ταυτόχρονα την οικονομική εξαθλίωση του εναπομείναντος πληθυσμού, ο οποίος μειώθηκε σημαντικά ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.

Την ίδια στιγμή όμως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υφίστανται πολύ διαφορετικά και συνάμα εξαιρετικά παραδείγματα ήπιας οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές «NATURA2000». Ενδεικτικά αναφέρουμε τα «Κανάρια νησιά» στην Ισπανία που ενώ είναι ενταγμένα στο δίκτυο «NATURA2000» φιλοξενούν περισσότερους από 11 εκ. τουρίστες κάθε χρόνο. Η τουριστική τους ανάπτυξη έχει αποφέρει σημαντικά έσοδα στην περιοχή και παρόλα αυτά συνεχίζει να διατηρεί τον τίτλο του «Hot spot της Ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας». Επιπλέον, μέρος των εσόδων χρησιμοποιούνται για την προώθηση της προστασίας της σαύρας Hierro, η οποία είναι είδος προς εξαφάνιση και συνάμα είναι και η «μασκότ των Νησιών». Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα προς μίμηση αποτελούν αναμφιβόλως τα δάση στη Γαλλία, τα οποία έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «NATURA2000» και κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανήκουν σε ιδιώτες και εμπόρους ξυλείας. Πιο συγκεκριμένα, η Γαλλική κυβέρνηση επέλεξε φρονίμως όχι να απαγορεύσει οποιουδήποτε τύπου οικονομική δραστηριότητα, αλλά να αναπτύξει, σε αγαστή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, έναν νομικό μηχανισμό με διαχειριστικές οδηγίες και να επιτρέψει συνεπώς σε ενδιαφερόμενες ομάδες ιδιωτών να διαχειριστούν τις δασικές περιοχές δυνάμει των αποκαλούμενων «συμβάσεων ΝATURA2000». Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η χρηματοδότηση των συμβάσεων αυτών γίνεται εν μέρει από την Ε.Ε., με αποτέλεσμα πολλοί Γάλλοι να φιλοδοξούν να εντάξουν και τις δικές τους δασικές περιοχές στο δίκτυο «NATURA2000».

Επειδή, η περί ης ο λόγος περιοχή ανήκει μεν στο δίκτυο «NATURA2000», μπορεί όμως να προσδώσει αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή που τόσο την έχει ανάγκη

Επειδή η προστασία μιας περιοχής δεν ορίζεται με την αυστηροποίηση των κανόνων παρέμβασης σε αυτή αλλά από τη σωστή και αδέκαστη εφαρμογή των κανόνων – νόμων

Επειδή ο Κυπαρισσιακός κόλπος μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη συμβίωση της φύσης (χλωρίδας και πανίδας) και της ήπιας οικονομικής δραστηριότητας στον ελληνικό χώρο και να γίνει το παράδειγμα και για άλλες περιοχές, οι οποίες απέτυχαν στον παρελθόν να το υλοποιήσουν

Επειδή δεν πρέπει να φοβόμαστε τη συνύπαρξη φύσης και περιβάλλοντος, διότι αρκεί η εφαρμογή του Νόμου, ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον της περιοχής

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Υπήρχε λόγος που η διαβούλευση του σχεδίου του Π.Δ. διήρκεσε μόλις 12 ημέρες; Πιστεύετε ότι ο χρόνος ήταν αρκετός προκειμένου να κατατεθούν όλες οι απόψεις των ενδιαφερομένων ώστε να πραγματοποιηθεί ένας γόνιμος διάλογος με γνώμονα το συμφέρον της περιοχής;

2. Τι σχεδιασμός υπάρχει για τη προστασία των ακτών του Κυπαρισσιακού Κόλπου από τη διάβρωση; Ποιος θα την εποπτεύει; Με ποιες προδιαγραφές υλικών; Ποιοι θα εποπτεύουν τα έργα;

3. Τι σχεδιασμός υπάρχει για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της χρήσης της λίμνης του Καϊάφα ως αποδέκτη των εκροών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων; Με ποιο τρόπο θα τηρηθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές για την ποιότητα των εκροών;

4. Υπάρχει κάποιο σχέδιο αναφορικά με την εξεύρεση αντισταθμιστικών μέτρων για τους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να σταματήσει η συνεχιζόμενη οικονομική εξαθλίωση; Προβλέπεται να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ήπιας μορφής οικονομική δραστηριότητα στον Κυπαρισσιακό Κόλπο;

5. Υπάρχει σχεδιασμός για την αξιοποίηση των τριών νεοκλασικών ξενοδοχείων των αρχών του 20ου αιώνα στο νησί της Αγ. Αικατερίνης, στη λίμνη του Καϊάφα ή θα συνεχίσει η εγκατάλειψή τους; Και αν ναι, ποιος είναι αυτός;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας

Σχετικά