19 Μαΐου, 2016

Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ακτινοφυσικών στα Δημόσια Νοσοκομεία

Το θέμα αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Λάρισας με το Ποτάμι, κ. Κώστας Μπαργιώτας. Ο Φυσικός Ιατρικής – Ακτινοφυσικός, προσφέρει τις υπηρεσίες του στα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής, Ακτινοδιάγνωσης και Ακτινοθεραπείας των Νοσοκομείων, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική χρήση των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Φυσικών Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικών Ιατρικής Δημοσίου Τομέα (ΠΕΦΝΑΙΔΗΤ) προς όλες τις ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας διαχρονικά, αποτελεί η κάλυψη όλων των αναγκών των Νοσοκομείων του Δημοσίου Τομέα σε ακτινοφυσικούς με μόνιμο προσωπικό. Μάλιστα, τα τελευταία 2 χρόνια η ΠΕΦΝΑΙΔΗΤ, σε στενή συνεργασία με την Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ), έχει χαρτογραφήσει όλες τις κενές οργανικές θέσεις ακτινοφυσικών, τις έχει κοινοποιήσει στο Υπουργείο Υγείας και έχει κάνει επανειλημμένως αιτήματα για την κάλυψή τους.

Συγκεκριμένα, μετά την αναδιάρθρωση των οργανισμών των Νοσοκομείων που συνοδεύθηκε με την κατάργηση των κενών, παρέμειναν 124 οργανικές θέσεις Ακτινοφυσικών. Σήμερα οι κενές οργανικές θέσεις Ακτινοφυσικών στα Δημόσια Νοσοκομεία είναι 42, δηλαδή μια στις τρεις εναπομείνασες θέσεις είναι κενή. Το θέμα της έλλειψης Ακτινοφυσικών στα Δημόσια Νοσοκομεία ήρθε στην επιφάνεια με αφορμή: α) τη δημοσιότητα που πήρε πρόσφατα το θέμα της μεγάλης λίστας αναμονής καρκινοπαθών για ακτινοθεραπεία, β) την δεδηλωμένη πρόθεση δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρου Νιάρχου» 7 γραμμικών επιταχυντών σε ισάριθμα Δημόσια Νοσοκομεία και γ) τη σύγχυση που δημιουργήθηκε με την ανακοίνωση προσλήψεων Ακτινοφυσικών μέσω ΑΣΕΠ, οι οποίες συνδέθηκαν εσφαλμένα με τα Νοσοκομεία όπου επίκειται η δωρεά Νιάρχου, ενώ αφορούσαν σε Νοσοκομεία τα οποία είτε δεν διαθέτουν εργαστήρια ακτινοθεραπείας ή απλά δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δωρεά. Το Ποτάμι ρωτά αν θα καλυφθούν και πότε οι ανάγκες όλων των δημόσιων νοσοκομείων σε ακτινοφυσικούς με μόνιμο προσωπικό, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες προσλήψεις ακτινοφυσικών -και πόσες- για την πραγματοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Ακτινοφυσικών στα Δημόσια Νοσοκομεία»

Ο Φυσικός Ιατρικής – Ακτινοφυσικός, προσφέρει τις υπηρεσίες του στα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής, Ακτινοδιάγνωσης και Ακτινοθεραπείας των Νοσοκομείων, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική χρήση των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Στην πράξη είναι υπεύθυνος για τη βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας των ασθενών και του προσωπικού, τον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας, τον έλεγχο ποιότητας, τη δοσιμετρία όλων των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν ιοντίζουσες ακτινοβολίες για διάγνωση ή/και θεραπεία, τη διενέργεια πλάνων ακτινοθεραπείας κλπ.

Πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Φυσικών Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικών Ιατρικής Δημοσίου Τομέα (ΠΕΦΝΑΙΔΗΤ) προς όλες τις ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας διαχρονικά, αποτελεί η κάλυψη όλων των αναγκών των Νοσοκομείων του Δημοσίου Τομέα σε ακτινοφυσικούς με μόνιμο προσωπικό. Μάλιστα, τα τελευταία 2 χρόνια η ΠΕΦΝΑΙΔΗΤ, σε στενή συνεργασία με την Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ), έχει χαρτογραφήσει όλες τις κενές οργανικές θέσεις ακτινοφυσικών, τις έχει κοινοποιήσει στο Υπουργείο Υγείας και έχει κάνει επανειλημμένως αιτήματα για την κάλυψή τους.

Συγκεκριμένα, μετά την αναδιάρθρωση των οργανισμών των Νοσοκομείων που συνοδεύθηκε με την κατάργηση των κενών, παρέμειναν 124 οργανικές θέσεις Ακτινοφυσικών. Σήμερα οι κενές οργανικές θέσεις Ακτινοφυσικών στα Δημόσια Νοσοκομεία είναι 42, δηλαδή μια στις τρεις εναπομείνασες θέσεις είναι κενή. Επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχουν νοσοκομεία στα οποία δεν προβλέπεται στον οργανισμό τους θέση Ακτινοφυσικού, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ) 94 ΦΕΚ 216 /6-3-2001).

Το θέμα της έλλειψης Ακτινοφυσικών στα Δημόσια Νοσοκομεία ήρθε στην επιφάνεια με αφορμή: α) τη δημοσιότητα που πήρε πρόσφατα το θέμα της μεγάλης λίστας αναμονής καρκινοπαθών για ακτινοθεραπεία, β) την δεδηλωμένη πρόθεση δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρου Νιάρχου» 7 γραμμικών επιταχυντών σε ισάριθμα Δημόσια Νοσοκομεία και γ) τη σύγχυση που δημιουργήθηκε με την ανακοίνωση προσλήψεων Ακτινοφυσικών μέσω ΑΣΕΠ, οι οποίες συνδέθηκαν εσφαλμένα με τα Νοσοκομεία όπου επίκειται η δωρεά Νιάρχου, ενώ αφορούσαν σε Νοσοκομεία τα οποία είτε δεν διαθέτουν εργαστήρια ακτινοθεραπείας ή απλά δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δωρεά. Η έλλειψη Ακτινοφυσικών στα Δημόσια Νοσοκομεία είτε αφορά στα εργαστήρια Ακτινοθεραπείας είτε στα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής ή στα Ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, δημιουργεί εύλογα μεγάλη ανησυχία, λόγω της ευαίσθητης φύσης του αντικειμένου ενασχόλησής τους. Ειδικότερα δε όσον αφορά στα Νοσοκομεία που σχετίζονται με τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου, καθώς η πρόσληψη Ακτινοφυσικών σε αυτά είναι προαπαιτούμενο για την πραγματοποίηση της δωρεάς,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Θα καλύψετε και, εάν ναι, πότε τις ανάγκες όλων των δημόσιων νοσοκομείων σε ακτινοφυσικούς με μόνιμο προσωπικό;

2) Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες προσλήψεις ακτινοφυσικών -και πόσες- για την πραγματοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»; Εάν όχι, έχουν προγραμματιστεί και εγγυάσθε ότι θα πραγματοποιηθούν, πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει θέσει το Ίδρυμα στις 30/06/2016;

Ο ερωτών βουλευτής:

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας