19 Μαΐου, 2016

Δυσλειτουργίες στην ισχύουσα ειδική διοικητική διαδικασία της Ενδικοφανούς Προσφυγής

Στη μη υιοθέτηση της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, που αφορά στην εξωδικαστική επίλυση των εν γένει φορολογικών διαφορών, δηλαδή στη διαδικασία της Ενδικοφανούς Προσφυγής, αναφέρεται σε ερώτησή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης o Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Σύμφωνα με στοιχεία, Δικαιοσύνη και Καθυστέρηση τείνουν να καταστούν δύο έννοιες απολύτως αλληλένδετες στο ελληνικό δικαστικό σύστημα, αφού το πρόβλημα της βραδείας αποδόσεως της ελληνικής δικαιοσύνης χρονίζει και «κινείται» πλέον στα όρια της αρνησιδικίας. Όμως, η Ενδικοφανής Προσφυγή, που έχει ως στόχο την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εν γένει φορολογικών διαφορών εξωδικαστικών, φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο της. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε η Ενδικοφανής Προσφυγή να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση της καθυστέρησης απονομής της Δικαιοσύνης και εάν πρόκειται να υπάρξουν βελτιώσεις στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Δυσλειτουργίες στην ισχύουσα ειδική διοικητική διαδικασία της Ενδικοφανούς Προσφυγής

Δικαιοσύνη και Καθυστέρηση τείνουν να καταστούν δύο έννοιες απολύτως αλληλένδετες στο ελληνικό δικαστικό σύστημα. Το πρόβλημα της βραδείας αποδόσεως της ελληνικής δικαιοσύνης χρονίζει και «κινείται» πλέον στα όρια της αρνησιδικίας. Τούτο προκύπτει εξάλλου σαφώς και από στοιχεία του 2015, σύμφωνα με τα οποία στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία εκκρεμούν 356.498 υποθέσεις, με 67.678 φορολογικές (μαζί με του ΣτΕ ξεπερνούν τις 72.000). Στο εν λόγω πρόβλημα, ιδίως δε στο πλαίσιο της προσπάθειας αποφορτίσεως των διοικητικών δικαστηρίων, επιχειρήθηκε να δοθεί μία κάποια «διέξοδος» με την υιοθέτηση μίας νέας ειδικής διοικητικής διαδικασίας, που αφορά στην (εξωδικαστική) επίλυση των εν γένει φορολογικών διαφορών, ήτοι της διαδικασίας της Ενδικοφανούς Προσφυγής. Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 63 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013), ως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο υπόχρεος (φορολογούμενος), εφόσον αμφισβητεί οιαδήποτε πράξη, εκδοθείσα εις βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, υποχρεούται να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Προσέτι, οιαδήποτε προσφυγή, κατά πράξης της Φορολογικής Διοίκησης, κατατεθεί απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια, απορρίπτεται ως νόμω απαράδεκτη, εάν δεν έχει προηγηθεί η κατάθεσή της στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Τοιουτοτρόπως «ανετράπη» και το μέχρι τότε ισχύον καθεστώς, που προέβλεπε τη δυνατότητα ακύρωσης πράξεων φορολογικού καταλογισμού αρμόδιας Αρχής μόνο διά της δικαστικού «οδού».

Ωστόσο, η περί ης ο λόγος ειδική διοικητική διαδικασία, σκοπούσα στην επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εν γένει φορολογικών διαφορών εξωδικαστικώς, φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται προσηκόντως στο ρόλο της. Σύμφωνα με στοιχεία σχετικού δημοσιεύματος της διαδικτυακής Καθημερινής (15/05/2016), στη μεν Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία σε 660 ενδικοφανείς προσφυγές, εκ των οποίων σε 34 περιπτώσεις έγινε δεκτή (εν όλω ή μόνο εν μέρει) η ενδικοφανής προσφυγή, σε 349 περιπτώσεις η προσφυγή απερρίφθη, ενώ για 277 περιπτώσεις παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία χωρίς καν να εξετασθούν, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα για τον Ιανούαριο του 2016 διαμορφώθησαν σε 471, 28, 233 και 210, στην δε Αθήνα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους υπεβλήθησαν συνολικά 403 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν 5, απερρίφθησαν 27 και 371 δεν έχουν ακόμα εξετασθεί.

Η ως άνω διαπιστωθείσα «δυσλειτουργία» του μηχανισμού της Ενδικοφανούς Προσφυγής φαίνεται ότι προκαλεί πονοκέφαλο όχι μόνο στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και στους «συνομιλητές» τους στο εξωτερικό, αφού στο ίδιο ως άνω δημοσίευμα αναφέρεται επί λέξει: «οι δανειστές που είχαν την ιδέα της δημιουργίας της –υπάρχει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα– να έχουν ζητήσει εξηγήσεις δύο φορές μέσα στο 2015 από κυβερνητικούς παράγοντες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο νέος γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, επισκέφθηκε προ ημερών την αρμόδια μονάδα της συμπρωτεύουσας, που έχει την ευθύνη για τις προσφυγές που υποβάλλονται σχεδόν στη μισή χώρα.»

Επειδή η διαδικασία της Ενδικοφανούς Προσφυγής, καίτοι θα ηδύνατο πράγματι, υπό άλλες συνθήκες, να καταστεί ένα χρήσιμο εξωδικαστικό «εργαλείο», χάριν αποσυμφορήσεως του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων, που «λιμνάζουν» στα διοικητικά δικαστήρια, καταλήγει εν τοις πράγμασιν σε «κενό» στάδιο προδικασίας, που απλά καθυστερεί την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο

Επειδή η βραδεία απονομή της Δικαιοσύνης κλονίζει ευλόγως το κοινό περί δικαίου αίσθημα, προς τούτο δε επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα

Επειδή συνιστά κοινό τόπο η διαπίστωση ότι οι καθυστερήσεις στην απονομή της ελληνικής δικαιοσύνης όχι μόνο δε δημιουργούν κίνητρα στην προσέλκυση επενδύσεων, αλλά μάλλον αποθαρρύνουν κάθε σχετική πρωτοβουλία

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Έχετε διαπιστώσει «δυσλειτουργίες» στην ισχύουσα ειδική διοικητική διαδικασία της Ενδικοφανούς Προσφυγής; Εάν ναι, σε ποίες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για την άμεση αντιμετώπισή των;

2. Θα υπάρξουν εν γένει βελτιώσεις στην ειδική διοικητική διαδικασία της εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών κατ’ άρθρο 63 ν. 4174/2013, ως τροποποιήθηκε και ισχύει;

Ο ερωτών βουλευτής:
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας

Σχετικά