22 Απριλίου, 2016

Κακοτεχνίες στις εθνικές οδούς με το ύψος των διοδίων αμετάβλητο

Τις κακοτεχνίες στις εθνικές οδούς και την επισκευαστική αμέλεια των ανάδοχων εταιριών αυτοκινητοδρόμων αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων προς Mπράλο/Άμφισσα και προς Μώλο (201ο και 190ο χλμ. αντίστοιχα) υπάρχουν εγκάρσιες ανωμαλίες (σαμάρια) ιδιαίτερα επικίνδυνα που προέρχονται είτε από σημαντική καθίζηση του οδοστρώματος είτε από αστοχία των τεχνικών έργων. Επί ένα τουλάχιστον έτος και παρά την έκδηλη επικινδυνότητα του σημείου, η ανάδοχος εταιρία (κεντρική οδός) τοποθέτησε μεν προσωρινή σήμανση, αλλά δεν προέβη σε καμία επισκευή. Όλα αυτά, τη στιγμή που με το ν. 4219/2013 (τροποποίηση αρχικών συμβάσεων-επανεκκίνηση των έργων στους τέσσερις αυτοκινητόδρομους «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», «Ιόνια Οδός», «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65» και «Ολυμπία Οδός») υπήρξε σημαντική αύξηση της τιμής των διοδίων. Συγκεκριμένα, τα τέλη διοδίων από την Αθήνα μέχρι τη Λάρισα ανέρχονται σε 21,5 ευρώ (354,2 χιλιόμετρα και 0,06 ευρώ το χιλιόμετρο). Δεν νοείται με 0,06 ευρώ το χιλιόμετρο να υπάρχουν κακοτεχνίες. Οι επισκευές δε στις εθνικές οδούς δεν είναι ζήτημα καλλωπισμού, αλλά οδικής ασφάλειας. Σε ευρωπαϊκές χώρες (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία) το ύψος των διοδίων καθορίζεται βάσει των χιλιομέτρων που διήνυσε ο πελάτης-χρήστης, ο οποίος μάλιστα εάν γίνονται έργα κατασκευής ή συντήρησης στον δρόμο, απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του αντιτίμου για το συγκεκριμένο τμήμα.

Πέραν της επικινδυνότητας των εθνικών οδών, ο πελάτης-χρήστης υφίσταται και μεγάλη ταλαιπωρία. Σύμφωνα με καταγγελίες, μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., δεν δέχονται χρεωστικές κάρτες για την πληρωμή των διοδίων, υποχρεώνοντας τον πελάτη-χρήστη να συμπληρώσει το «Έντυπο Αδυναμίας Καταβολής Τέλους Διοδίων και Αναγνώρισης Χρέους». Μάλιστα, στο έντυπο υπάρχει ρητή αναφορά ότι ο οφειλέτης παραιτείται από «οποιαδήποτε ένσταση ή ένδικο βοήθημα ή ένδικο μέσο αναφορικά με το χρέος σου ως προς τα ποσά αυτά». Με άλλα λόγια, σε περίοδο περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και διαρκών κυβερνητικών εξαγγελιών περί επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι ανάδοχες εταιρίες αυτοκινητοδρόμων δέχονται μόνο μετρητά, παρά τα όσα αντίθετα ορίζει νόμος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: «Κακοτεχνίες και επισκευαστική αμέλεια στις εθνικές οδούς με το ύψος των διοδίων να παραμένει αμετάβλητο»

Όπως προκύπτει από την ανάλυση (03/2016) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) επί της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015, ΦΕΚ Α’ 84/18.07.2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκτοτε, μια επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί συναλλαγές με κάρτες, διότι προβλέπεται ότι «όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται, με βαρύτατα πρόστιμα ή/και φυλάκιση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα, του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), του άρθρου 18 α ν. 146/1914 (Α΄ 21), και του άρθρου 19 ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν».

Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες, μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., δεν δέχονται χρεωστικές κάρτες υποχρεώνοντας τον πελάτη-χρήστη να συμπληρώσει το «Έντυπο Αδυναμίας Καταβολής Τέλους Διοδίων και Αναγνώρισης Χρέους». Στην ουσία πρόκειται για μια βεβαίωση αδυναμίας πληρωμής. Μάλιστα, στο έντυπο αναγράφεται ότι «πληρώνεται σε οποιονδήποτε εν ενεργεία σταθμό διοδίων του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου με την επίδειξη αυτού» και υπάρχει ρητή αναφορά ότι ο οφειλέτης παραιτείται από «οποιαδήποτε ένσταση ή ένδικο βοήθημα ή ένδικο μέσο αναφορικά με το χρέος σου ως προς τα ποσά αυτά». Με άλλα λόγια, σε περίοδο περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και διαρκών κυβερνητικών εξαγγελιών περί επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι ανάδοχες εταιρίες αυτοκινητοδρόμων δέχονται μόνο μετρητά.

Με το ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α’, 269/11-12-2013) τροποποιήθηκαν οι αρχικές συμβάσεις και έγινε επανεκκίνηση των έργων στους τέσσερις αυτοκινητόδρομους «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», «Ιόνια Οδός», «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65» και «Ολυμπία Οδός». Το Δημόσιο ανέλαβε όλα τα βάρη και τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση, ενώ παράλληλα υπήρξε σημαντική αύξηση της τιμής των διοδίων. Συγκεκριμένα, τα τέλη διοδίων από την Αθήνα μέχρι τη Λάρισα ανέρχονται σε 21,5 ευρώ (354,2 χιλιόμετρα και 0,06 ευρώ το χιλιόμετρο).

Με αυτά τα δεδομένα, η αρτιότητα κατασκευής των έργων θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη και η επισκευαστική αμέλεια να μην επανέρχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη δημόσια συζήτηση. Δεν νοείται με 0,06 ευρώ το χιλιόμετρο να υπάρχουν λακκούβες και ρωγμές στο οδόστρωμα, πινακίδες με λανθασμένες ενδείξεις, καπάκια υπόγειων αγωγών που προεξέχουν επικίνδυνα, ανώμαλη εναλλαγή παλιού και νέου τάπητα, κλειδωμένες τουαλέτες, σκουριασμένα κιγκλιδώματα και να μην υπάρχουν τεχνικά έργα απορροής ομβρίων υδάτων, διαγραμμίσεις και επαρκής φωτισμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων προς Mπράλο/Άμφισσα και προς Μώλο (201ο και 190ο χλμ. αντίστοιχα) υπάρχουν εγκάρσιες ανωμαλίες (σαμάρια) ιδιαίτερα επικίνδυνα που προέρχονται είτε από σημαντική καθίζηση του οδοστρώματος είτε από αστοχία των τεχνικών έργων. Επί ένα τουλάχιστον έτος και παρά την έκδηλη επικινδυνότητα του σημείου, η ανάδοχος εταιρία (κεντρική οδός) τοποθέτησε μεν προσωρινή σήμανση, αλλά δεν προέβη σε καμία επισκευή.

Όλα αυτά τη στιγμή που σε ευρωπαϊκές χώρες (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία) το ύψος των διοδίων καθορίζεται βάσει των χιλιομέτρων που διήνυσε ο πελάτης-χρήστης, ο οποίος μάλιστα εάν γίνονται έργα κατασκευής ή συντήρησης στον δρόμο, απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του αντιτίμου για το συγκεκριμένο τμήμα.

Επειδή η άρνηση της πληρωμής με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες αντίκειται στο νόμο,
Επειδή οι επισκευές στις εθνικές οδούς δεν είναι ζήτημα καλλωπισμού, αλλά οδικής ασφάλειας,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Είναι σε γνώση σας η παράνομη άρνηση από την πλευρά των ανάδοχων εταιριών αυτοκινητοδρόμων της πληρωμής των διοδίων με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες; Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε;

2) Πού οφείλεται η επισκευαστική αβελτηρία;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας