4 Ιανουαρίου, 2017

Υφυπουργός διορίζει συμβούλους ενώ δεν έχει ακόμα (!) αρμοδιότητες

Ερώτηση από τους βουλευτές με το Ποτάμι, Γ. Αμυρά και Κ. Μπαργιώτα, για τη στελέχωση του πολιτικού γραφείου του κ. Μαυραγάνη, ο οποίος αν και δεν έχει ακόμα αρμοδιότητες δίνει στους συμβούλους του (και) εορταστικές υπερωρίες.

Διορίζει συμβούλους, τους δίνει Χριστουγεννιάτικες υπερωρίες, χωρίς όμως να έχει ακόμη αρμοδιότητες. Ο λόγος για τον νέο Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαο Μαυραγάνη, ο οποίος αμέσως μετά την ορκωμοσία του προχώρησε στη στελέχωση του πολιτικού γραφείου του, με αποσπασμένους, ειδικούς συμβούλους και μετακλητούς υπαλλήλους. Και σαν να μην έφτανε η πολυάριθμη στελέχωση του γραφείου ενός Υφυπουργού άνευ αρμοδιοτήτων, ο ίδιος συγκρότησε συνεργείο για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση. Συνολικά 15 άτομα διορισμένα ή αποσπασμένα στο γραφείο του θα εργάζονταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 532 (!) ώρες επιπλέον του κανονικού ωραρίου. Δηλαδή, απογεύματα, νύχτες, σαββατοκύριακα αλλά και στις αργίες των Χριστουγέννων για να υποστηρίξουν στο έργο του έναν Υφυπουργό στον οποίο δεν έχει ανατεθεί κανένα έργο! Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό, ότι ουδεμία απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη έχει υπογράψει ο συγκεκριμένος Υφυπουργός από την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι σήμερα. Διερωτάται εύλογα, επομένως, κανείς, σε ποιό αντικείμενο απασχολούνται οι σύμβουλοι του κ. Μαυραγάνη. Το θέμα έφεραν στη Βουλή οι βουλευτές με Το Ποτάμι Γιώργος Αμυράς (Β΄ Αθηνών) και Κώστας Μπαργιώτας (Λάρισας) καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Ο Υφυπουργός υποδομών και μεταφορών διορίζει συμβούλους ενώ δεν έχει ακόμα(!) αρμοδιότητες

Κύριε Υπουργέ,

δύο μήνες μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό, που έφερε στη χώρα την μεγαλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ο Υφυπουργός υποδομών και μεταφορών κ. Μαυραγάνης εξακολουθεί να μην έχει καμία αρμοδιότητα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι Υφυπουργοί ασκούν τις αρμοδιότητες του Υπουργού, στο Υπουργείο του οποίου είναι διορισμένοι, οι οποίες τους ανατίθενται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού του (Άρθρο 83 παρ. 2 του Ν1558/1985). Ένας επιπλέον λόγος που θα καθιστούσε αναγκαία την άμεση έκδοση της απόφασης απονομής αρμοδιοτήτων στον κ. Μαυραγάνη, είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι νεοσύστατο Υπουργείο, το οποίο προέκυψε από τη διάλυση του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Το γεγονός ότι τέτοια απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί, καταδεικνύει δύο πράγματα:

Α. Ότι ο ανασχηματισμός έγινε με γνώμονα την «τακτοποίηση» όσο το δυνατόν περισσότερων στελεχών ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε κυβερνητικές θέσεις κι όχι τις πραγματικές ανάγκες του κρατικού μηχανισμού, οι οποίες εν προκειμένω δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επείγουσες.

Β. Ότι ο Υφυπουργός υποδομών και μεταφορών παραμένει άνευ αντικειμένου εργασίας.

Κι όμως 4 μόλις ημέρες μετά την ορκωμοσία του, ο νέος Υφυπουργός κ. Μαυραγάνης άρχισε να στέλνει επιστολές στις υπηρεσίες του Υπουργείου ζητώντας τις αποσπάσεις υπαλλήλων για να στελεχώσουν το πολιτικό του γραφείο*. Κατ’ αυτό τον τρόπο είχαν αποσπαστεί στο πολιτικό του γραφείο, μέσα σε μια εβδομάδα από την ορκωμοσία του, τέσσερις αστυνομικοί, καθώς και υπάλληλοι από το νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα», από τον Δήμο Χαλανδρίου, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης κ.λπ. Εκτός αυτών διορίστηκαν στο γραφείο του Υφυπουργού από την ίδια κιόλας ημέρα της ορκωμοσίας του, ένας αριθμός ειδικών συμβούλων, συνεργατών και μετακλητών υπαλλήλων**.

Και σαν να μην έφτανε η πολυάριθμη στελέχωση του πολιτικού γραφείου ενός Υφυπουργού άνευ αρμοδιοτήτων, λίγες μέρες αργότερα, ο Υφυπουργός συγκρότησε συνεργείο για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση στο πολιτικό του γραφείο***. Συνολικά 15 άτομα διορισμένα ή αποσπασμένα στο γραφείο του θα εργάζονταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 532 ώρες επιπλέον του κανονικού ωραρίου. Θα εργάζονταν, δηλαδή, απογεύματα, νύχτες, σαββατοκύριακα αλλά και στις αργίες των Χριστουγέννων για να υποστηρίξουν στο έργο του έναν υφυπουργό στον οποίο δεν έχει ανατεθεί κανένα έργο! Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό, ότι ουδεμία απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη δεν έχει υπογράψει ο κ. Μαυραγάνης από την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι σήμερα. Διερωτάται εύλογα, επομένως, κανείς, σε ποιο αντικείμενο απασχολούνται οι σύμβουλοι του Υφυπουργού.

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:

1. Ποιο είναι το αντικείμενο εργασίας των 15 ατόμων των οποίων προβλέφθηκε η υπερωριακή απασχόληση για τον μήνα Δεκέμβριο;

2. Πότε θα ανατεθούν αρμοδιότητες στον Υφυπουργό υποδομών και μεταφορών;

3. Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες που θα ανατεθούν; Παρακαλούμε να αιτιολογήσετε την αναγκαιότητα ύπαρξης δεκαπενταμελούς πολιτικού γραφείου υποστήριξης του (μελλοντικού) έργου του κ. Υφυπουργού.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς - Β' Αθηνών
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

*Οι εν λόγω επιστολές αναφέρονται στις αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων, που στελέχωσαν, εν τέλει, το γραφείο του κ. Υφυπουργού. Τέτοιες αποφάσεις είναι και αυτές που έχουν δημοσιευθεί στη Διαύγεια με τους ακόλουθους Αριθμούς Δικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΞΠΩ465ΧΘΞ-Φ3Χ, 6Ρ2Υ465ΧΘΞ-ΧΦΧ, ΩΒ3Θ465ΧΘΞ-ΑΗ7, 64ΟΠ465ΧΘΞ-4ΥΤ, ΨΞΨΑ465ΧΘΞ-67Μ.
**Βλ. τις αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 636Μ4653ΟΞ-ΖΓΜ, ΨΟΤ74653ΟΞ-ΞΦΨ, 6ΧΤΧ4653ΟΞ-4ΗΣ, 6ΥΓΛ4653ΟΞ-97Ζ, 61ΖΑ465ΧΘΞ-ΩΜΘ
***Βλ. τις αποφάσεις της 1ης Δεκεμβρίου 2016 με ΑΔΑ Ω2ΗΗ4653ΟΞ-Β50 και 6Κ5Ω4653ΟΞ-7Γ4