15 Ιανουαρίου, 2016

Αίτημα για ισοτιμία των αρχών βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας στη χάραξη πολιτικών Υγείας

Σε μια ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάσθηκαν χθες από τους αρμόδιους Υπουργούς οι προτεραιότητες της νέας Ολλανδικής Προεδρίας.

Σε σχετική παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Γιώργος Γραμματικάκης, ζήτησε από την Ολλανδή Υπουργό Υγείας, κ. E. Schippers, ισοτιμία των αρχών της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας στη χάραξη πολιτικών Υγείας.

«Η δημοσιονομική προσαρμογή των τελευταίων ετών - τόνισε ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού - οδήγησε σε ένα συχνά απαραίτητο εξορθολογισμό των δαπανών υγείας όχι όμως χωρίς σημαντικές «παρενέργειες» για τους ασθενείς. Στην Ελλάδα, οι δραματικές περικοπές στην φαρμακευτική δαπάνη, που έφθασαν το αδιανόητο ποσοστό του 60% και εν μέρει οφείλονται στις σπατάλες του παρελθόντος, έφεραν δυστυχώς και σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων, πραγματικές ή και τεχνητές μέσω παράλληλων εξαγωγών αλλά και αποσύρσεις».

Δεδομένου ότι η Ε.Ε. προχωρά προς έναν στενότερο συντονισμό οικονομικών πολιτικών στη βάση αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων και συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών, ο κ. Γραμματικάκης επεσήμανε ότι «θα πρέπει να εντάξουμε στο πλαίσιο αυτό νέους δείκτες αλλά και στόχους για τον τομέα Υγείας, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών στο σύστημα Υγείας και απόκτησης των αναγκαίων φαρμάκων. Μόνον έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που χαράζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα επιδιώκουν μονομερώς τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας εις βάρος της αποτελεσματικότητάς τους και τελικά της υγείας των πολιτών. Εξάλλου, είναι και ζήτημα διαφάνειας των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η κ. Schippers αντέδρασε θετικά στην πρόταση του κ. Γραμματικάκη, τονίζοντας ότι «είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους δείκτες για την Υγεία. Είναι μια ιδέα που θα μας βοηθήσει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα συστήματα Υγείας αλλά και να εξοικονομήσουμε πόρους, κυρίως από τις δαπάνες για ακριβά φάρμακα».

* Ο Γιώργος Γραμματικάκης είναι ευρωβουλευτής του Ποταμιού