14 Ιανουαρίου, 2016

Ανάγκη να αποδεσμευθεί άμεσα η χρηματοδότηση του Erasmus+

Ο κ. Γραμματικάκης, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέθεσε επείγουσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της χρηματοδότησης του Erasmus+ για τις οργανώσεις νέων στην Ελλάδα.

Τόνισε την ανησυχία του τόσο για την πλήρη αναστολή χρηματοδότησης για διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος, αλλά και για το ασαφές μέλλον, μιας και δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για το 2016.

Ακόμη και προγράμματα τα οποία κατατέθηκαν το 2014 και εγκρίθηκαν από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού δεν έχουν χρηματοδοτηθεί με αποτέλεσμα είτε να οδηγηθούν σε τεράστιες οικονομικές ζημιές οι οργανώσεις που τα υλοποίησαν είτε να εκτεθούν οι Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στους εταίρους τους στο εξωτερικό. Κατά την διάρκεια του 2015 η Εθνική Μονάδα Συντονισμού δεν αξιολόγησε καμία από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, ενώ ανακοίνωσε την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για την τελευταία περίοδο του 2015, 5 μόλις μέρες πριν την λήξη της εν λόγω προθεσμίας!

Παράλληλα, έχουν γίνει αλλεπάλληλες αλλαγές στην εθνική μονάδα συντονισμού που θα είναι αρμόδια για την υλοποίηση του Τομέα Νεολαίας του Erasmus+ στην Ελλάδα. Με την τελευταία αλλαγή που πραγματοποιήθηκε με την Υπουργική απόφαση του Ιουλίου του 2015 μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) στο Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).

Ο κ. Γραμματικάκης ζήτησε να διευκρινιστεί άμεσα ο λόγος για τον οποίο οι οργανώσεις νέων στην Ελλάδα δεν έχουν πρόσβαση στην τόσο κρίσιμη χρηματοδότηση του Erasmus+. Επίσης τόνισε την ανάγκη να λάβει μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατόν η υλοποίηση του προγράμματος. “Η στήριξη των νέων, μιας από τις πιο ευάλωτες αλλά και εθνικά κρίσιμες κοινωνικές ομάδες, συνδέεται άρρηκτα και με την έξοδο από την παρούσα κρίση. Για αυτόν τον λόγο η ανάγκη να ενδυναμώσουμε τα προγράμματα νεολαίας είναι άμεση και επιτακτική”, δήλωσε ο κ. Γραμματικάκης.

Σχετικά