25 Ιανουαρίου, 2018

Ίση μεταχείριση για όλους τους φοιτητές!

Μειωμένο εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθώς και τους φοιτητές-σπουδαστές των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων προτείνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους Yπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γαβρόγλου.

Ο Γιώργος Αμυράς ζητά την ίση μεταχείριση για όλους τους φοιτητές-σπουδαστές δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς το δικαίωμα μειωμένου κομίστρου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατέχουν μόνο οι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι σπουδαστές δημόσιων Ι.Ε.Κ., καθώς και οι φοιτητές σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μειωμένο εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθώς και για τους φοιτητές-σπουδαστές των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων

Οι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι σπουδαστές δημόσιων Ι.Ε.Κ. καθώς και φοιτητές σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πανεπιστημίων της αλλοδαπής, είναι δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία αντικατέστησε το πάσο.

Στις κατηγορίες όμως των δικαιούχων φοιτητών και σπουδαστών δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθώς και οι φοιτητές-σπουδαστές που φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια ή κολέγια προκαλώντας έτσι την άνιση μεταχείρισή τους.

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης παρέχεται μόνο εφόσον το αρμόδιο υπουργείο έχει προβλέψει την εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του και υπογράψει σχετική σύμβαση στην οποία αναφέρονται ρητά οι κατηγορίες δικαιούχων που καλύπτονται, το αντίτιμο της παροχής καθώς και τρόπος καταβολής του.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Θα αναγνωρίσετε τo δικαίωμα της μειωμένης μετακίνησης για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθώς και στους φοιτητές-σπουδαστές των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων ώστε να έχουν ίση μεταχείριση με τους υπόλοιπους φοιτητές της χώρας;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας