13 Μαρτίου, 2018

Ήρθε η ώρα της Πλαστικής Οικονομίας!

Έως το 2050 θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά στους ωκεανούς παρά ψάρια, αν δεν αλλάξει ο τρόπος παραγωγής και χρήσης των πλαστικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κουνώντας αυστηρά το δάχτυλο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενέκρινε την πρώτη πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά θέτοντας ταυτόχρονα τα θεμέλια για μια νέα οικονομία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, με ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, ζητά να μάθει εάν η χώρα είναι έτοιμη να ακολουθήσει τα σχέδια της ΕΕ, ώστε έως το 2030 να διατίθενται πλέον μόνο ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες στην ελληνική αγορά, κι αν η σχεδίαση και η παραγωγή πλαστικών υλικών θα λαμβάνουν πλέον πλήρως υπόψη τις ανάγκες επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανακύκλωσης, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη αειφόρων υλικών.

Επίσης, ζητά να μάθει εάν έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος κάποιο επιχειρησιακό πλάνο για τη θέσπιση κινήτρων και την καθοδήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο αυτής της νέας οπτικής και τέλος, ποιες ενέργειες έχουν γίνει για τη δημιουργία σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Η Ευρώπη θέτει τα θεμέλια μιας νέας οικονομίας για τα πλαστικά υλικά

Αν δεν αλλάξει ο τρόπος παραγωγής και χρήσης των πλαστικών, έως το 2050 θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά στους ωκεανούς παρά ψάρια. Η μόνη μακροπρόθεσμη λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η μείωση των πλαστικών απορριμμάτων με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση εγκρίνοντας την πρώτη πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά. Ταυτόχρονα θέτει τα θεμέλια για μια νέα οικονομία για τα πλαστικά υλικά, στην οποία η σχεδίαση και η παραγωγή λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ανάγκες επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανακύκλωσης υποστηρίζοντας την ανάπτυξη περισσότερο αειφόρων υλικών.

Σύμφωνα με τα νέα σχέδια, το 2030 θα διατίθενται πλέον μόνο ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ. Η κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης θα μειωθεί και η σκόπιμη χρήση μικροπλαστικών θα περιοριστεί. Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράγονται ετησίως 25 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων, εκ των οποίων μόνο το 30% προωθείται για ανακύκλωση, ενώ τα μικροπλαστικά που περιέχονται στον αέρα, το νερό και τα τρόφιμα έχουν άγνωστες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ήδη επιτύχει σημαντική μείωση στη χρήση πλαστικής σακούλας σε αρκετά κράτη μέλη. Τα νέα σχέδια στρέφονται σε όλα τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης καθώς και στα είδη αλιείας.

Τερματίζουν την αποβολή απορριμμάτων στη θάλασσα και καθιστούν την ανακύκλωση κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις. Κλιμακώνεται επίσης η υποστήριξη της καινοτομίας με ενίσχυση της χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη πιο έξυπνων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διεργασιών ανακύκλωσης καθώς και την παρακολούθηση αλλά και απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών και προσμίξεων από τα ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά.

Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Έχετε προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις συνεργασίας κι αν ναι σε ποιες, ώστε να υπάρξει σταδιακή ενσωμάτωση της Ελλάδας με την πρωτοβουλία της Ευρώπης για τη νέα οικονομία για τα πλαστικά υλικά;

2. Έχει εκπονηθεί από τον φορέα σας κάποιο επιχειρησιακό πλάνο για τη θέσπιση κινήτρων και την καθοδήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της νέας οπτικής;

3. Ποιες οι ενέργειές σας για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας