12 Σεπτεμβρίου, 2016

Υπάρχει πολιτικός σχεδιασμός για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων;

Στην τελευταία καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και το νέο «τσουχτερό» πρόστιμο της Ελλάδας, όσον αφορά στην καθυστέρηση εφαρμογής της νομοθεσίας περί επικίνδυνων αποβλήτων, αναφέρονται με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών οι βουλευτές του Ποταμιού, Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας, Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθήνας και Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης.

Το ΔΕΕ διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε καταρτίσει και θεσπίσει – ως όφειλε – σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων εντός εύλογης προθεσμίας. Με την από 07.09.2016 απόφαση του ΔΕΕ η Ελλάδα υποχρεούται να καταβάλει κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης. Για το λόγο αυτό ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί πότε θα ολοκληρωθεί το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, εάν είναι ενεργοποιημένο το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, εάν έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες υποδομές διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και από πού θα εξοικονομηθούν οι σχετικοί πόροι για την κάλυψη των προστίμων που επέβαλλε το ΔΕΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Οικονομικών

Θέμα: Υπάρχει πολιτικός σχεδιασμός για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων;

Στον μακρύ κατάλογο των καταδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) με αντίστοιχα «τσουχτερά» πρόστιμα προς την Ελλάδα ήρθε δυστυχώς να προστεθεί ακόμα μία, αυτή τη φορά για καθυστερήσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί αποβλήτων. Η ιστορία ξεκίνησε ήδη το 2009, όταν κατόπιν προσφυγής που άσκησε νομοτύπως ενώπιον του ΔΕΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο με την από 10.09.2009 απόφαση (C‑286/08), έκρινε ότι η Ελλάδα δεν είχε προβεί σε προσήκουσα εφαρμογή σειράς οδηγιών και δη της οδηγίας περί στερεών αποβλήτων, της οδηγίας περί επικίνδυνων αποβλήτων και της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Ειδικότερα, το ΔΕΕ διαπίστωσε ότι η Ελλάδα, καίτοι είχε προς τούτο σχετική υποχρέωση, εν τούτοις δεν είχε καταρτίσει και θεσπίσει, εντός εύλογης προθεσμίας, σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων που να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, και δεν είχε δημιουργήσει ενιαίο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, στο πλαίσιο του οποίου να εφαρμόζονται οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα δεν είχε λάβει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνταν για την εξασφάλιση, ως προς τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, της τηρήσεως των κανόνων περί αξιοποιήσεως και διαθέσεως των αποβλήτων και περί αδειοδοτήσεως και εκμεταλλεύσεως των χώρων υγειονομικής ταφής.

Το 2014, πέντε (5) χρόνια μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε και εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει εντός της ταχθείσας προθεσμίας (25 Μαρτίου 2013), όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωσή της προς την ως άνω από 10.09.2009 απόφαση του ΔΕΕ, αποφάσισε να ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου δεύτερη προσφυγή, με την οποία και ζήτησε την επιβολή αυστηρών χρηματικών κυρώσεων. Το ΔΕΕ, με την από 07.09.2016 απόφασή του, απεφάνθη ότι η Ελλάδα υποχρεούται να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως, έως την ημερομηνία εκτελέσεως της αποφάσεως της 10ης Σεπτεμβρίου 2009.

Επειδή το εν λόγω θέμα βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη δημόσια υγεία την οποία και απειλεί

Επειδή η Ελλάδα δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής δυσχέρειας οφείλει να προλαμβάνει σχετικές παραβιάσεις και να προσαρμόζεται, ως έχει σχετική υποχρέωση, στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποια φάση βρίσκεται το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων; Πότε θα ολοκληρωθεί και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί, έχει ξεκινήσει την καταγραφή των επιχειρήσεων που παράγουν, διακινούν και επεξεργάζονται απόβλητα; Και αν ναι, ποια είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων και των ΟΤΑ;

3. Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων εντός της χώρας; Ποιες περιφέρειες έχουν ετοιμάσει σχετικές μελέτες;

4. Ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την πλήρη συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες, σύμφωνα με την απόφαση του 2009 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

5. Από πού θα εξοικονομηθούν οι σχετικοί πόροι για την κάλυψη των προστίμων που επέβαλλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών
Αικατερίνη Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης

Σχετικά