12 Απριλίου, 2016

Ηλεκτρονική Υγεία … με εκτυπώσεις εντύπων και χαρτοκιβώτια στον ΕΟΠΥΥ

Το θέμα αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας. Δεκαπέντε μήνες τώρα, το Υπουργείο Υγείας εξαγγέλλει απογραφειοκρατικοποίηση, απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών. Στην πράξη, όμως, η πρόοδος σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας (e-health), ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών είναι μηδενική. Σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1.1.2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ προς το σύνολο των συμβεβλημένων Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας αναφέρεται, μεταξύ άλλων «Οι συμβεβλημένοι πάροχοι, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν το φυσικό αρχείο των παραστατικών τους στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.), από τον μήνα Μάρτιο 2016 και μετά, ΔΕΝ θα το υποβάλλουν στις κατά τόπους ΠΕ.ΔΙ. Οι Πάροχοι για τις υποβολές του μηνός Μαρτίου οφείλουν να αποστείλουν, με δικά τους έξοδα, το φυσικό αρχείο στην διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 54, Πεύκη 15121 (Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ), εντός προκαθορισμένου φακέλου ή χαρτοκιβωτίου στο οποίο θα έχει επικολληθεί εξωτερικά το ειδικό έντυπο που εκτυπώνει πλέον το e-ΔΑΠΥ, με κάθε υποβολή λογαριασμών του μήνα». Μάλιστα, δίνονται και αναλυτικές οδηγίες για τις διαστάσεις που πρέπει να έχουν οι φάκελοι και τα χαρτοκιβώτια. Το Ποτάμι ρωτά τον Υπουργό Υγείας πως εννοεί την απογραφειοκρατικοποίηση και την ψηφιοποίηση στο χώρο της υγείας και με ποιο τρόπο «ο ΕΟΠΥΥ γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα εποχή», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού, όταν η διαδικασία που ακολουθείται είναι η πλέον χρονοβόρα, κοστοβόρα και γραφειοκρατική.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική υγεία με εκτυπώσεις εντύπων, ταχυδρομική αποστολή φακέλων και χαρτοκιβώτια»

Σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α 21, 21-02-2016) «Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1.1.2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω εκκαθάριση εκάστου παρόχου διαπιστωθεί ποσοστό μη αποδεκτών δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της υποβληθείσας δαπάνης του παρόχου, με αντίστοιχη περικοπή στην πράξη τελικής εκκαθάρισης».

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ προς το σύνολο των συμβεβλημένων Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας αναφέρεται, μεταξύ άλλων «Ο ΕΟΠΥΥ από σήμερα γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα εποχή, επιχειρώντας να αφήσει πίσω τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και ξεκινώντας οριστική εκκαθάριση και πληρωμή στο 100% των υποβολών του έτους 2016… Οι συμβεβλημένοι πάροχοι, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν το φυσικό αρχείο των παραστατικών τους στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.), από τον μήνα Μάρτιο 2016 και μετά, ΔΕΝ θα το υποβάλλουν στις κατά τόπους ΠΕ.ΔΙ. Οι Πάροχοι για τις υποβολές του μηνός Μαρτίου οφείλουν να αποστείλουν, με δικά τους έξοδα, το φυσικό αρχείο στην διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 54, Πεύκη 15121 (Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ), εντός προκαθορισμένου φακέλου ή χαρτοκιβωτίου στο οποίο θα έχει επικολληθεί εξωτερικά το ειδικό έντυπο που εκτυπώνει πλέον το e-ΔΑΠΥ, με κάθε υποβολή λογαριασμών του μήνα». Μάλιστα, δίνονται και αναλυτικές οδηγίες για τις διαστάσεις που πρέπει να έχουν οι φάκελοι και τα χαρτοκιβώτια.

Επίσης, σε άλλο σημείο της δισέλιδης ανακοίνωσης αναφέρεται «Επιθυμητό είναι, οι σελίδες των παραστατικών να μην είναι συραμμένες, αλλά πιασμένες με συνδετήρα για την καλύτερη διαχείριση τους. Επίσης, σας ζητούμε οι αποστολές να ξεκινήσουν μετά τις 11 Απριλίου, γιατί θα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εκκαθάρισης του μηνός Ιανουαρίου. Τους αμέσως επόμενους μήνες θα σας ανακοινωθεί η νέα διεύθυνση αποστολής του αρχειακού υλικού, στην κεντρική αποθήκη του ΕΟΠΥΥ, όπου θα γίνεται πλέον κεντρικά η διαχείριση του συνόλου του αρχειακού υλικού. Η αποστολή στη Λ. Ειρήνης, είναι προσωρινή». Και καταλήγει η ανακοίνωση «Με την υλοποίηση όλων των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι ο ΕΟΠΥΥ γυρίζει σελίδα τόσο στην εφαρμογή νέων κανόνων και διαδικασιών όσο και στην σχέση του με τους παρόχους, καθώς σταματά οριστικά η κατάσταση της «ομηρείας» που υπήρχε τόσα χρόνια με τις οφειλές από το 10% των παραστατικών. Κάνουμε μια νέα αρχή, όλοι μαζί προσπαθώντας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Για ποια «νέα αρχή» κάνει λόγο η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, όταν οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας καλούνται να εκτυπώνουν χαρτιά και να τα στέλνουν ταχυδρομικά; Δεκαπέντε μήνες τώρα το Υπουργείο Υγείας εξαγγέλλει απογραφειοκρατικοποίηση, απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών. Στην πράξη, όμως, η πρόοδος σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας (e-health), ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών είναι μηδενική. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να «επικοινωνήσει» ηλεκτρονικά με όλα τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς τα περισσότερα στερούνται σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής. Επίσης, σε σημαντικό πρόβλημα εξελίσσεται η συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα των επιμέρους προσπαθειών ανάπτυξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη διοίκηση και στην ιατρική υπηρεσία. Καθώς εξελίσσονται παράλληλα με χαμηλού βαθμού συντονισμό, ήδη εμφανίζουν ασυμβατότητες και ανακολουθίες. Κυρίως, όμως, είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν σε ενιαία πλατφόρμα λειτουργίας τόσο σε επίπεδο νοσοκομείου όσο και σε επίπεδο ΕΟΠΠΥ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πώς εννοείτε την απογραφειοκρατικοποίηση και την ψηφιοποίηση στο χώρο της υγείας;

2) Με ποιο τρόπο «ο ΕΟΠΥΥ γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα εποχή», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού, όταν η διαδικασία που ακολουθείται είναι η πλέον χρονοβόρα, κοστοβόρα και γραφειοκρατική;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

ΕΟΠΥΥ