14 Οκτωβρίου, 2015

Ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού Λυκείου με έδρα την Κομοτηνή

Την ίδρυση και λειτουργία εσπερινού Λυκείου στην Κομοτηνή ζητά ο βουλευτής του Ποταμιού, Ιλχάν Αχμέτ.

Ο νομός Ροδόπης, παρά το γεγονός ότι είναι το διοικητικό κέντρο της ΠΑΜ-Θ και παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά μαθητικής διαρροής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε επίπεδο χώρας, δεν διαθέτει Εσπερινό Λύκειο, η ίδρυση και λειτουργία του οποίου θα βοηθούσε εκατοντάδες νέους της περιοχής που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ενώ έχουν ήδη για διάφορους λόγους ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού Λυκείου με έδρα την Κομοτηνή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Παιδείας-Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ίδρυση και Λειτουργία Εσπερινού Λυκείου στην Κομοτηνή

Κύριε Υπουργέ,

Οι μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά σχολεία έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία μια μακρά εκπαιδευτική ιστορία αποτυχιών και απορρίψεων στα ημερήσια δημοτικά και γυμνάσια. Στο πλαίσιο αυτό είναι φανερό ότι τα εσπερινά σχολεία δίνουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση και συνέχισή της στο λύκειο. Έτσι, η απουσία εσπερινής εκπαίδευσης σε περιοχές με πολύ υψηλά ποσοστά διαρροής από το υποχρεωτικό σχολείο εμποδίζει δεκάδες χιλιάδες εφήβους και νέους από τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους χωρίς να εγκαταλείψουν την εργασία τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, η εσπερινή εκπαίδευση συνεχίζει να υπηρετεί ένα μοναχικό – αλλά ιδιαίτερα σημαντικό – ρόλο: αυτόν της προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών σ’ εκείνα τα εργαζόμενα άτομα, τα οποία δεν κατάφεραν να ενταχθούν «έγκαιρα» και ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανάγκες που σχετίζονται είτε με την επιθυμία απόκτησης γνώσεων, είτε μ’ αυτήν της ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών σπουδών, είτε της συνέχισης των σπουδών σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, είτε ακόμη της απόκτησης τυπικών – κατά κύριο λόγο – ή ουσιαστικών εκπαιδευτικών προσόντων, απαραίτητων για τη βελτίωση ή την εξασφάλιση της ήδη υφιστάμενης εργασιακής κατάστασης. Σε αρκετές από τις παραπάνω επιδιώξεις λανθάνει, λιγότερο ή περισσότερο έντονα, η επιθυμία της κοινωνικοοικονομικής βελτίωσης. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η προσφορά της εσπερινής εκπαίδευσης προβάλλει ως ιδιαίτερα σημαντική.

Κύριε Υπουργέ,

Η περιοχή της χώρας με τα υψηλότερα ποσοστά αδικαιολόγητης διακοπής της φοίτησης των μαθητών του γυμνασίου σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, είναι η Ροδόπη με μέσο όρο μαθητικής διαρροής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 7,7%. Με πληθυσμό αγροτικό στην πλειοψηφία του, μεγάλος μέρος του οποίου προέρχεται από ορεινούς και δυσπρόσιτους οικισμούς με χαμηλό βιοτικό επίπεδο, καθώς το ΑΕΠ της Ροδόπης παρουσιάζει συγκριτικά την μεγαλύτερη απόκλιση από τον εθνικό μέσο όρο.

Παραδόξως, όμως, η πόλη της Κομοτηνής και ολόκληρος ο νομός Ροδόπης δεν διαθέτουν Εσπερινό Λύκειο η λειτουργία του οποίου είναι απολύτως απαραίτητη για την συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων του Εσπερινού Γυμνασίου. Την στιγμή μάλιστα που την αντίστοιχη ευκαιρία φοίτησης σε Εσπερινό Λύκειο, διαθέτουν οι γειτονικές πόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

Προτίθεσθε να επανορθώσετε την αδικία και αβλεψία ταυτόχρονα της Πολιτείας, για την μη ύπαρξη ενός καθ΄ όλα απαραίτητου Εσπερινού Λυκείου στην πόλη της Κομοτηνής;

Ο Ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ - Ροδόπης