15 Ιανουαρίου, 2016

«Η βιντζότρατα επιστρέφει, τα ψάρια φεύγουν…»

Εδώ κι ένα μήνα και για 5 βδομάδες ακόμη (από 18/12/2015 ως 25/02/2016), 185 βιντζότρατες, δηλαδή ψαράδικα σκάφη, θα σαρώνουν τις ελληνικές θάλασσες σε Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος, προκαλώντας τεράστια καταστροφή στους βυθούς και τα θαλάσσια οικοσυστήματα της χώρας.

Αυτό συμβαίνει με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που επιδοτεί με 150 χιλιάδες ευρώ ερευνητικό πρόγραμμα, για να επιτραπεί εκ νέου η αλιεία με βιντζότρατα στις ελληνικές θάλασσες.

Ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνει ότι από το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει με τον κανονισμό 1967/2006 τη λειτουργία της βιντζότρατας, γιατί "γδέρνει" τους θαλάσσιους βιότοπους και συμπαρασύρει ακόμη και μικρά σε ηλικία ψάρια με καταστροφικά αποτελέσματα για τους ιχθυοπληθυσμούς και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Ο κ. Αμυράς ζητά να μάθει, για ποιο λόγο το Yπουργείο καλοβλέπει την επιστροφή της καταστροφικής βιντζότρατας στις ελληνικές θάλασσες, ποιος ερευνητικός φορέας έχει αναλάβει την υλοποίηση της απόφασης, καθώς και πότε θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματά της.

Τέλος, διερωτάται αν ο υπουργός έχει αναλογιστεί το μέγεθος της καταστροφής, που θα επιφέρει η απόφασή του στις ελληνικές θάλασσες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Έρευνα για την καταστροφική βιντζότρατα.

Κύριε Υπουργέ,

Το 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση τεκμηρίωσε την άποψη ότι η βιντζότρατα έχει αρνητική επίδραση στα ιχθυοαποθέματα και τους θαλάσσιους βιότοπους και εξέδωσε μέσω του Συμβουλίου τον κανονισμό 1967/2006 με τον οποίο απαγόρευε τη λειτουργία της βιντζότρατας.
Σύμφωνα με τις οικολογικές οργανώσεις, η βιντζότρατα είναι ένα αλιευτικό εργαλείο το οποίο λειτουργώντας σαρωτικά στο βυθό ‘γδέρνει’ τους θαλάσσιους βιότοπους και συμπαρασύρει ακόμη και μικρά σε ηλικία ψάρια με καταστροφικά αποτελέσματα για τους ιχθυοπληθυσμούς και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Μία δεκαετία μετά την έκδοση του κανονισμού και πέντε χρόνια μετά την εναρμόνισή της με αυτόν, η Ελλάδα φαίνεται να μην έχει πειστεί και εκδίδει απόφαση βάσει της οποίας επιτρέπεται - για ερευνητικούς σκοπούς - η χρήση της βιντζότρατας ως αλιευτικό εργαλείο. Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της βιωσιμότητας της αλιείας με βιντζότρατα, η χαρτογράφηση των θέσεων άσκησης του αλιευτικού εργαλείου καθώς και οι αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ιχθυοαποθέματα. Για την υλοποίηση του έργου εγκρίθηκε δαπάνη 150.000 ευρώ.

Η διάρκεια της έρευνας θα είναι περίπου 2 μήνες, χωρισμένη σε 2 περιόδους και ο αλιευτικός στόλος θα αποτελείται από 185 σκάφη (94 σκάφη την 1η περίοδο και 91 σκάφη τη 2η περίοδο). Από αυτά, θα επιλεγούν τυχαία σε κάθε περίοδο 22 σκάφη για παρακολούθηση ενώ τα υπόλοιπα σκάφη θα καταγράφουν τις εκφορτώσεις κατά δήλωση των ιδιοκτητών των σκαφών και θα συλλέγονται από το επιστημονικό προσωπικό στο τέλος της περιόδου αλίευσης. Τέλος, στο σχέδιο αλιείας με βιντζότρατα αναφέρεται ότι η περιοχή αλίευσης θα ελέγχεται από συστήματα GPS για τα οποία θα είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Ποιος ερευνητικός φορέας έχει αναλάβει την εν λόγω έρευνα και που θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματά της;

2. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η έρευνα; Σκοπεύετε να επιτρέψετε την αλιεία με βιντζότρατα παρά την οδηγία της ΕΕ για απαγόρευσή της;

3. Θεωρείτε επαρκείς τους ελέγχους που αναφέρονται στο σχέδιο έρευνας αλιείας με βιντζότρατα;

4. Με ποιο τρόπο ελέγχετε την ύπαρξη GPS σε κάθε βιντζότρατα και κατ’ επέκταση την αλιεία με αυτό το εργαλείο στις προβλεπόμενες περιοχές;

5. Με ποιο τρόπο ελέγχετε ότι όλα τα αλιεύματα διατίθενται από τους συμμετέχοντες για την έρευνα;

6. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συμμετέχοντες πλοιοκτήτες;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β΄ Αθήνας

Σχετικά