22 Μαΐου, 2015

Η «συνταγή» της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας: Τη μία μέρα αντιμεταρρύθμιση, την άλλη μέρα αναστάτωση

Ο βουλευτής του Ποταμιού και υπεύθυνος Παιδείας Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά την «ξαφνική» πρόθεση του Υπουργείου να ανακαλέσει τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών από τη Β’ βάθμια στην Α’ βάθμια εκπαίδευση.

Ο βουλευτής του Ποταμιού και υπεύθυνος Παιδείας Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά την «ξαφνική» πρόθεση του Υπουργείου να ανακαλέσει τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών από τη Β’ βάθμια στην Α’ βάθμια εκπαίδευση.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όταν δεν κάνει αντιμεταρρυθμίσεις και δεν προωθεί την κομματοκρατία, «βρίσκει αφορμές» να δημιουργεί αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Αυτήν τη φορά αποδέκτες των «άγνωστων» προθέσεων του Υπουργείου είναι οι περίπου 4000 εκπαιδευτικοί οι οποίοι υποχρεωτικά μετατάχθηκαν το 2013, από τα Γυμνάσια και Λύκεια στα οποία υπηρετούσαν, σε δημοτικά σχολεία της ίδιας περιοχής ή και άλλων περιοχών. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με την πρόφαση της «θεραπείας των στρεβλώσεων» όπως αναφέρει σε σχετικό Δελτίο Τύπου, και επικαλούμενη για ακόμη μία φορά τον «διάλογο» που ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε δει, προκαλεί αναστάτωση και ταλαιπωρία σε όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Στην πραγματικότητα με την προτεινόμενη ανάκληση των μετατάξεων, επιχειρεί να ανατρέψει τον οικογενειακό και οικονομικό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών οι οποίοι πλέον έχουν οργανώσει τη ζωή τους στους νέους τόπους εργασίας τους.

Και αυτό η ηγεσία του Υπουργείου προτίθεται να το πράξει δίχως καν να ρωτήσει ποιοι από τους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να επιστρέψουν στη Β’ βάθμια, δίχως να λαμβάνει υπόψη τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και δίχως να λαμβάνει υπόψη τι θα γίνει με τη μοριοδότηση και τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι προηγούμενες οργανικές θέσεις έχουν καλυφθεί.

Επειδή όμως το κράτος έχει συνέχεια και επειδή οι εκπαιδευτικοί όπως και όλοι οι πολίτες δε μπορούν να πληρώνουν πάντοτε αυτοί τις αδυναμίες του συστήματος, το Υπουργείο πρέπει υπεύθυνα δίχως παλινωδίες να σκεφθεί τις ζωές και να διασφαλίσει τη δουλειά των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ για ανάκληση των μετατάξεων των εκπαιδευτικών Β’ βάθμιας εκπαίδευσης στην Α ’βάθμια εκπαίδευση»

Πριν περίπου δύο χρόνια, με βάση το Ν.4172/2013, 3655 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων (κυρίως Ξένων Γλωσσών, Γυμναστές, Εικαστικών & Πληροφορικής) κλήθηκαν από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, να μεταταχθούν από τις περιοχές και τα σχολεία Β’ βάθμιας που υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία της ίδιας ή και άλλων περιοχών. Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί είχαν χαρακτηριστεί ως πλεονάζον διδακτικό προσωπικό, καθώς δεν υπήρχαν κενά σε Γυμνάσια και Λύκεια για να καλύψουν ή δε συμπλήρωναν το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους. Η μετάταξη και αξιοποίησή τους στα δημοτικά σχολεία αποφασίστηκε βασισμένη στα επιχειρήματα: α) της εξοικονόμησης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, β) της αποφυγής της διαθεσιμότητας νέων υπαλλήλων και γ) της κάλυψης των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στα αστικά κέντρα, τα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), στα οποία εφαρμόζονται νέα γνωστικά αντικείμενα για τους μαθητές του δημοτικού (π.χ. Θεατρολογία, Εικαστικά, Πληροφορική, 2 ξένες γλώσσες επιλογής, περισσότερες ώρες Φυσικής Αγωγής και χορός). Στα σχολεία τύπου ΕΑΕΠ το ωράριο λειτουργίας είναι διευρυμένο, διευκολύνοντας έτσι και τις αυξημένες ανάγκες φύλαξης των μαθητών λόγω φόρτου εργασίας των γονέων τους.

Tην προηγούμενη εβδομάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην σύσταση επιτροπής με σκοπό το σχεδιασμό της συνολικής ανάκλησης των μετατάξεων των εκπαιδευτικών του 2013. Ο μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών οι οποίοι προσβάλλονται από την εξέλιξη αυτή, οδηγούνται σε νέα, δεύτερη αναστάτωση, μιας και ήδη έχουν οργανώσει τη ζωή τους και των οικογενειών τους μετά την πρόσφατη μετάταξή τους στα δημοτικά σχολεία το 2013. Παράλληλα τα τελευταία 2 χρόνια, έχουν ενσωματωθεί στην κουλτούρα των σχολικών μονάδων και μαζί με το υπόλοιπο μόνιμο προσωπικό έχουν συνδιαμορφώσει ένα νέο σχολικό περιβάλλον συνύπαρξης και συνδιδασκαλίας διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Το σημαντικότερο δε όλων είναι πως στην περίπτωση εφαρμογής της ανάκλησης, επιστρέφοντας στη Β’ βάθμια, ενδέχεται να είναι και πάλι υπεράριθμοι ενώ πιθανότατα δε θα υπάρχουν οι οργανικές θέσεις για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενά τους.

Τα επιχειρήματα με τα οποία ανακινεί το θέμα το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρουν ότι:
α) χαρακτηρίζουν τις μετατάξεις παράνομες με την αιτιολογία πως «δεν υπάρχει η προβλεπόμενη εισήγηση από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Α’ βάθμιας-Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τον αριθμό των πλεοναζόντων, κενών θέσεων και εν γένει των υπηρεσιακών αναγκών».

β) κρίνονται ως παράνομα μοριοδοτημένες ορισμένες περιπτώσεις μεταταχθέντων εκπαιδευτικών διότι φαίνεται να έχουν προσκομισθεί πλαστά στοιχεία. Ωστόσο τυχόν απόδειξη των περιπτώσεων αυτών, δε σημαίνει ότι πρέπει να ταλαιπωρούνται οι χιλιάδες νόμιμα υπηρετούντες εκπαιδευτικοί.

Το Ποτάμι υποστηρίζει πως οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να γίνουν κατόπιν σοβαρής μελέτης των κενών και αναγκών που υπάρχουν, των ειδικοτήτων που εργάζονται αυτή τη στιγμή ως μεταταχθέντες στην Α’ βάθμια, των κενών της Α’ βάθμιας και στη συνέχεια της καταγραφής των αναγκών των σχολείων όπως διαμορφώνονται για το νέο σχολικό έτος. Με δεδομένο το υπεράριθμο του προσωπικού ορισμένων ειδικοτήτων στην Β’ βάθμια και την ταυτόχρονη έλλειψη σε αυτές τις ειδικότητες στα δημοτικά σχολεία, φαίνεται παράλογη μία τέτοια απόφαση ανάκλησης των μετατάξεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1) Έχετε προβεί σε κάποια μελέτη για τη διερεύνηση των αναγκών των σχολείων σε ειδικότητες; Βάση ποιών οικονομικών στοιχείων και αναγκών εισηγείστε μια τέτοια απόφαση; Αν ανακληθούν οι μετατάξεις και επαναπροκηρυχθούν, θα γίνουν με τα σημερινά μόρια ή με τα μόρια του 2013; Τι θα γίνει με εκείνους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είτε έχουν χάσει τις οργανικές τους θέσεις είτε έχουν καλυφθεί από άλλους;

2) Προτίθεστε να μην προβείτε σε ανάκληση των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών από την Α’ βάθμια Εκπαίδευση επειδή όπως διαφαίνεται η απόφαση αυτή οδηγεί σε κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος αλλά και ανθρώπινων πόρων, αλλά και ιδίως στην αναστάτωση και οικονομική εξαθλίωση εκατοντάδων οικογενειών εκπαιδευτικών;

3) Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας το οποίο ενδέχεται να αποτελεί υπεράριθμο εργασιακά πληθυσμό τον Σεπτέμβριο για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια;

4) Με ποιόν τρόπο και προγραμματισμό προτίθεστε να καλύψετε τα κενά των σχολείων που θα δημιουργηθούν στην Α’ βάθμια εκπαίδευση;

5) Μήπως σκοπεύετε να καταργήσετε και το τελευταίο τύπο καινοτόμου σχολείου που υπάρχει, τα ΕΑΕΠ;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

22 Μαΐου 2015