10 Σεπτεμβρίου, 2015

Οι προτάσεις μας για τη γεωργία

Ζωντανή ύπαιθρος-Πλούσια χώρα

1. Η πραγματικότητα - Κατάρρευση της παραγωγής
Ο πρωτογενής τομέας της χώρας βρίσκεται σε πορεία κατάρρευσης. Οι τεράστιες δυνατότητες παραγωγής πλούτου και απασχόλησης έχουν ακυρωθεί από την προχειρότητα και την έλλειψη σχεδίου.

2. Το «κλειδί» της λύσης - Μεταρρυθμίσεις και σχέδιο
Η χώρα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε βαθείες μεταρρυθμίσεις και να καταστρώσει ολοκληρωμένα και μακροχρόνια στρατηγικά σχέδια ανά προϊόν και εκτροφή. Αυτό προϋποθέτει επιστημονικό σχεδιασμό και συναίνεση.

3. Άμεσα Διαρθρωτικά και Αναπτυξιακά Μέτρα 
- Άμεση ψήφιση νόμου περί συνεταιρισμών και οργανώσεων παραγωγών με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και συγκεκριμένα με τα εξής χαρακτηριστικά:
-  Εστίαση σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων (κλαδικοί συνεταιρισμοί).
-  Επιστημονικό management, ελεγχόμενο από δημοκρατικά εκλεγμένη διοίκηση.
- Διακίνηση του συνόλου της παραγωγής.
- Προσθήκη υπεραξίας στο προϊόν (τυποποίηση, συσκευασία, marketing) και όχι τυπική διακίνηση.
- Ελάχιστο μέγεθος που να ανταποκρίνεται στα μεγέθη των αγορών και όχι τα σημερινά (απαράδεκτα) πελατοκεντρικά κριτήρια.
- Συστηματική διασύνδεση με πανεπιστήμια και έρευνα.
- Δημιουργία πρότυπων πιλοτικών οργανώσεων παραγωγών.
- Δίκαιη κατανομή της ενιαίας ενίσχυσης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων όπως ορίζουν οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί (1307/2013).
- Εθνικό πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων.
- Ηλεκτρονικό μητρώο κακοπληρωτών εμπόρων.
- Άμεση έγκριση των  επενδυτικών προγραμμάτων, προκαταβολή μέρους της επιδότησης και εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
- Συστηματικοί έλεγχοι για την πάταξη του παραεμπορίου, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, έλεγχος των ολιγοπώλιων, παρατηρητήριο τιμών.
- Πιστοποίηση Δίκαιου Εμπορίου.
- Ολοκληρωμένα προγράμματα αγροτικής εκπαίδευσης.
- Ειδική πολιτική μικρών νήσων Αιγαίου για ανάπτυξη τοπικής κτηνοτροφίας και παραγωγή κηπευτικών για τοπική κατανάλωση.
- Ενίσχυση της παραγωγή γεωργικών εφοδίων (θρέψης, λίπανσης, πολλαπλασιαστικού υλικού, κ.λπ.)

4. Φορολογία από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
- Θέσπιση αφορολόγητου ορίου και ειδική μέριμνα για τα πολύ μικρά εισοδήματα ώστε να κρατηθούν οι μικροί αγρότες στην ύπαιθρο και ειδικά σε ορεινές - μειονεκτικές περιοχές.
- Μηδενική φορολογία νέων αγροτών για τα πρώτα 3 έτη.
- Διαφοροποίηση της φορολογίας για εισοδήματα που τεκμαίρονται από εκκαθαρίσεις αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών διότι αφενός γίνονται αξιόπιστες εκκαθαρίσεις και θα λειτουργήσει ως κίνητρο ενδυνάμωσης και διεύρυνσης μιας υγιούς συνεταιριστικής αντίληψης.
- Διασταύρωση εσόδων με δείκτες τεκμαρτού εισοδήματος βάση ΟΣΔΕ.
- Αναγνώριση όλων των έξοδα, αποσβέσεων και οικογενειακής εργασίας.
- Οι ζημίες να μεταφέρονται στα επόμενα φορολογικά έτη.
-α Άμεση επιστροφή Φ.Π.Α.

5. Κοινωνική ασφάλιση γεωργών
Οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει σε βάθος τριετίας, να διαμορφωθούν σε 3 κατηγορίες, ώστε να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες όλων των γεωργών. Οι εισφορές θα πρέπει  να καθορίζονται με έναν μεικτό τρόπο που θα περιλαμβάνει ένα πάγιο ασφάλιστρο και ένα συμπληρωματικό ποσοστιαίο με βάση μια τεκμαιρόμενη αξία ή απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης.