18 Οκτωβρίου, 2018

Επανεξέταση οριοθέτησης περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, στην Περιφέρεια Κρήτης

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, κ. Σπύρος Δανέλλης, αναφορικά με την ανάγκη επανεξέτασης της νέας οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ 1305/2013, όπου εξαιρέθηκαν συνολικά 58 περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα 26 περιοχές στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 31 στην ΠΕ Ηρακλείου, καθώς και μια περιοχή στην ΠΕ Ρεθύμνου (Τοπική Κοινότητα Πρίνου).

Στην ερώτησή του, ο κ.Δανέλλης επισημαίνει ότι οποιαδήποτε λανθασμένη οριοθέτηση θα έχει άμεσες επιπτώσεις – πέρα των περιβαλλοντικών - στην οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή των περιοχών που αποχαρακτηρίζονται από μειονεκτικές, τονίζοντας παράλληλα ότι θα δημιουργηθούν αποτρεπτικές συνθήκες για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά τον πρωτογενή τομέα του νησιού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, στην Περιφέρεια Κρήτης»

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στη νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ 1305/2013, εξαιρέθηκαν όλες οι περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων (26 περιοχές), Ηρακλείου (31 περιοχές) καθώς και η Τοπική Κοινότητα Πρίνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (1 περιοχή).

Σύμφωνα με έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης, το γεγονός αυτό, με ημερομηνία εφαρμογής την 1-1-2019, θα προκαλέσει άμεση επίπτωση στην οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή των 58 συνολικά περιοχών που αποχαρακτηρίζονται από μειονεκτικές. Συγκεκριμένα, θα στερήσει σε πολλούς Κρητικούς παραγωγούς την εξισωτική αποζημίωση (9,5€/στρέμμα) και όλα τα επιπλέον πλεονεκτήματα και ενισχύσεις που λάμβαναν έως τώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί σοβαρά η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές, αλλά και ο εκσυγχρονισμός των κατά περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση αποχαρακτηρισμού των εν λόγω περιοχών θα επηρεάσει και την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων που αφορούν την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου, των φυσικών πόρων και του εδάφους.

Είναι γεγονός πως κατά τη σχετική μελέτη για τον προσδιορισμό των περιοχών, όσον αφορά την Περιφέρεια Κρήτης, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη, πέραν της ξηρασίας, και επιπλέον κριτήρια, όπως η γεωμορφολογία, έδαφος, και το κλίμα του νησιού. Δυστυχώς όμως, δεν λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι η Κρήτη χαρακτηρίζεται από έντονη γεωμορφολογία, λόγω της συχνής τεκτονικής δραστηριότητας, και συνεπώς από έντονες διαφοροποιήσεις στο κλίμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανισοκατανομή του ετήσιου όγκου βροχόπτωσης, τόσο γεωγραφικά όσο και φυσιογραφικά. Επιπλέον, με κύριο περιορισμό την ξηρασία, εξετάσθηκαν τα αρδευτικά έργα και το ποσοστό άρδευσης ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, με βάση τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ και όχι του ΟΣΔΕ, και θεωρώντας ότι έχει αρθεί ο φυσικός περιορισμός, εξαιρέθηκαν. Επίσης, εκτιμήθηκε η οικονομική δραστηριότητα με υπολογισμό της τυπικής απόδοσης ανά νομό και όχι ανά Δημοτική Ενότητα - ένα μη ρεαλιστικό κριτήριο - με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν νομοί που παρουσιάζουν τυπική απόδοση μεγαλύτερη του 80%του μέσου όρου της χώρας.

Δεδομένου ότι ένας τέτοιος αποχαρακτηρισμός 58 περιοχών του νησιού θα προκαλέσει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Δεδομένου ότι οποιαδήποτε λανθασμένη οριοθέτηση θα προκαλέσει αποτρεπτικές συνθήκες για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επανεξεταστεί άμεσα η οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ο ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης