29 Μαρτίου, 2016

Η οριστική αρπαγή του ENISA

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τη μεταφορά και του διοικητικού βραχίονα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (ENISA) από το Ηράκλειο στην Αθήνα.

Με την ομόφωνη απόφαση στις 16.3.2016 της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φαίνεται πως ολοκληρώνεται η από χρόνια μεθοδικά οργανωμένη αποχώρηση του ENISA από το Ηράκλειο αρχικά και στη συνέχεια από την Ελλάδα.

Η αρπαγή του ENISA δεν θα υλοποιούνταν, αν τοπικές αρχές, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τα υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και νυν Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, είχαν δουλέψει με πρόγραμμα και συνέπεια, ώστε να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του.

Η ανεπάρκεια, η αδιαφορία και η άρνηση των κρατικών υπηρεσιών και των τοπικών αρχών να υλοποιήσουν τις τρεις συμβατικές υποχρεώσεις, που είχε αναλάβει η ελληνική Κυβέρνηση, όπως διαφαίνεται, οδηγούν στην οριστική απομάκρυνση του ιδρύματος από τη χώρα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων

Θέμα: «Η δια της διολισθήσεως απομάκρυνση του ENISA από Ελλάδα»

Στις 16/3/2016 η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει τη μεταφορά και του διοικητικού βραχίονα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (ENISA) από το Ηράκλειο στην Αθήνα.
Το 2013 με σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Κυβέρνησης (Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Μ. Βορίδης) ορίζεται ως δεύτερη έδρα του ENISA η Αθήνα, όπου και μεταφέρεται ο επιχειρησιακός του βραχίονας. Παράλληλα, ανανεώνεται η εντολή λειτουργίας του (mandate) μέχρι το 2020.

Η μεθόδευση μεταφοράς του Οργανισμού είχε ήδη ξεκινήσει νωρίτερα, με τη δημιουργία «γραφείου συναντήσεων». Έτσι δια της διολισθήσεως υλοποιείται ο σχεδιασμός απομάκρυνσης του ENISA από την Ελλάδα, που θα ολοκληρωθεί, όπως όλα δείχνουν, με την απορρόφηση του από έναν μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος με έδρα τις Βρυξέλλες.

Πρόσχημα και μοχλός της απομάκρυνσης του ΕΝΙΣΑ υπήρξε η ανεπάρκεια, αδιαφορία και άρνηση των κρατικών υπηρεσιών και των τοπικών αρχών να υλοποιήσουν τις τρεις συμβατικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση: 1. Κατασκευή εγκαταστάσεων φιλοξενίας του ΕΝΙΣΑ 2. Δημιουργία σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και 3. Απευθείας αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου με Βρυξέλλες.

Δεδομένου ότι στην κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 16/3/2016 δεν παρέστη εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο δε εκπρόσωπος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας δεν τοποθετήθηκε, ενώ το μέλος της επιτροπής κ. Γ. Κύρτσος προεξόφλησε ότι «η κυβέρνηση θα συνεργαστεί».

Δεδομένου ότι στην παραπάνω συνεδρίαση έγινε διπλή προσβλητική για την Ελλάδα παρατήρηση, από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ασυνέπεια της κυβέρνησης στην καταβολή του μισθίου των γραφείων της Αθήνας.

Δεδομένου ότι η τελική απόφαση για μεταφορά της έδρας στην Αθήνα εναπόκειται στην ελληνική κυβέρνηση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για ό,τι εξελίσσεται στον ΕΝΙSΑ και πως σκοπεύει να αντιδράσει;

2. Με τι κόστος έχει επιβαρυνθεί μέχρι σήμερα το ελληνικό δημόσιο για την εκμίσθωση, εξοπλισμό, συντήρηση και λειτουργία των γραφείων της Αθήνας, που εκ του περισσού μισθώθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση.

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου

Σχετικά