11 Ιουνίου, 2018

Η ΕΕ να βάλει ρήτρα νησιωτικότητας στην πολιτική συνοχής μετά το 2020. Τα νησιά απαιτούν όμως και ηλεκτροδότηση, αφαλάτωση, ΑΠΕ

Αυτό δήλωσε ο ευρωβουλευτής Μίλτος Κύρκος στην Δημόσια Ακρόαση "Βιώσιμη κινητικότητα και τουρισμός ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης στα ευρωπαϊκά νησιά", που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουνίου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις Βρυξέλλες.

Ο Μ. Κύρκος ανέφερε στην ομιλία του: «Στο Κοινοβούλιο, ήδη από το 2016, με ψήφισμά μας, ζητήσαμε από την Επιτροπή να παίρνει υπόψη της για την κατανομή κονδυλίων και άλλους δείκτες εκτός από το ΑΕΠ κάθε περιφέρειας. Δείκτες όπως το μεταφορικό ισοδύναμο, η ενεργειακή εξάρτηση, η υπογεννητικότητα κλπ. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει.

Πέραν όμως της σημαντικότατης ρήτρας, υπάρχουν δυνατότητες για πολύτιμες, στοχευμένες δράσεις που πρέπει να ενισχυθούν. Ένα παράδειγμα τέτοιας δράσης είναι οι φορολογικές απαλλαγές μέσω ΦΠΑ όπου η Γερμανία έχει την Χελιγολάνδη σε χαμηλό καθεστώς, η Δανία τα Φαρόες, η Ισπανία τα Κανάρια, η Πορτογαλία τις Αζόρες και μόνο η Ελλάδα επέλεξε να αυξήσει το ΦΠΑ ακόμη και των νησιών που δέχονται αυξανόμενες προσφυγικές ροές.

Τώρα που συζητείται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για το 2021-2028, είναι απαραίτητο να σταθούμε κριτικά απέναντι στα προβλήματα που διαπιστώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ώστε οι κάτοικοι των νησιών να μην νιώθουν δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Είναι όμως πιά φανερό πως δεν θα λύσει όλα τα προβλήματά μας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν εμείς ακόμη δεν έχουμε προχωρήσει παρά σε μικρά βήματα την ηλεκτροδότηση των νησιών με καλώδιο (το κόστος της σύνδεσης είναι πολλές φορές μικρότερο από 1-2 χρόνων κατανάλωση πετρελαίου), όταν η αφαλάτωση κινείται με βήματα χελώνας, όταν οι ανανεώσιμες δεν αναπτύσσονται, όσο η εθνική οικονομία απαιτεί, μάλλον έχουμε χάσει τη μάχη με τα μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Χωρίς αλλαγή, λοιπόν, πολιτικής αντίληψης και χωρίς τη σύγκρουση με το πελατειακό κράτος, δεν πρόκειται να δούμε αξιοσημείωτες αλλαγές, όσα κονδύλια και εάν έχει διαθέσιμα η Ένωση.»

Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Δίκτυο των νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) και το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την υποστήριξη της Διάσκεψης των Παράκτιων Θαλασσίων Περιφερειών (CPMR) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών (ESIN). Στην εκδήλωση μίλησαν και οι: Iuliana Aluas, Αν. Διευθύντρια Μονάδας Τουρισμού, (DG GROW), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γιώργος Κρεμλής, Επίτιμος Διευθυντής, υπεύθυνος για την κυκλική οικονομία στα νησιά, ΓΔ Περιβάλλοντος (DGENV), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Brendan Devlin, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρωτοβουλία Clean Energy for Islands.