24 Μαρτίου, 2016

Οι αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν αλλά δεν παίρνουν βοήθημα ανεργίας

Χωρίς το ειδικό βοήθημα ανεργίας μένουν χιλιάδες δικηγόροι, μηχανικοί και υγειονομικοί, λόγω της αδράνειας της πολιτείας να εφαρμόσει τον σχετικό νόμο, ενώ αποκλείονται και χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ λόγω προβλημάτων στο κανονιστικό πλαίσιο, όπως επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι βουλευτές του Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης), Ιλχάν Αχμέτ (Ροδόπης) και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας (Λάρισας).

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, δηλαδή υγειονομικούς, δικηγόρους και μηχανικούς, εκκρεμεί ακόμα η έκδοση της απαιτούμενης Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου, παρόλο που το Ταμείο εισπράττει ανελλιπώς από το 2011 τη σχετική εισφορά των 120 ευρώ ετησίως.

Όσον αφορά στους ασφαλισμένους ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, η Υπουργική Απόφαση έχει εκδοθεί αλλά παρατηρούνται προβλήματα στην εφαρμογή της από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με αποτέλεσμα να αποκλείονται δικαιούχοι.

Με το θέμα έχει ασχοληθεί ο Συνήγορος του Πολίτη ήδη από το 2014, συντάσσοντας σχετικό πόρισμα, το οποίο επανακοινοποίησε στο υπουργείο τον Φεβρουάριο του 2016, χωρίς πάλι κανένα αποτέλεσμα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι συμβάλουν με την εργασία τους στην ανάπτυξη της οικονομίας, έχουν χτυπηθεί όμως σκληρά από την οικονομική κρίση. Εκτός από ειρωνείες για τις «γραβάτες» και τα «κιλά» τους, περιμένουν από το κράτος να τους αποδώσει αυτό που δικαιούνται, δηλαδή το βοήθημα που οι ίδιοι με τις εισφορές τους έχουν χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Οι βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό αν υιοθετεί το πόρισμα του ΣτΠ κι αν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της απόφασης για το ΕΤΑΑ και ζητούν στοιχεία για το ύψος του Ειδικού Λογαριασμού, που τηρείται στον ΟΑΕΔ, τα βοηθήματα που έχουν χορηγηθεί από την έναρξη εφαρμογής της ρύθμισης κι αν το υπόλοιπο του λογαριασμού παραμένει διαθέσιμο για τη χορήγηση βοηθημάτων ή έχει διατεθεί αλλού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Οι αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν αλλά δεν παίρνουν βοήθημα ανεργίας

Χωρίς το ειδικό βοήθημα ανεργίας μένουν χιλιάδες δικηγόροι, μηχανικοί και υγειονομικοί λόγω της αδράνειας της πολιτείας να εφαρμόσει τον σχετικό νόμο ενώ αποκλείονται και χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ λόγω προβλημάτων στο κανονιστικό πλαίσιο.

Με το άρθρο 44 του ν. 3986/2011 συνεστήθη στον ΟΑΕΔ ειδικός λογαριασμός ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, ο οποίος αποτελείται από δύο κλάδους, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ο ένας αφορά ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ο δεύτερος ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.
Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρηματοδότηση του λογαριασμού γίνεται με μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων ύψους 10 ευρώ (120 ευρώ το χρόνο) από 1/8/2011.

Παρόλα αυτά, πέντε χρόνια αργότερα, η εν λόγω παροχή παραμένει εν πολλοίς ανεφάρμοστη.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά του ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, δηλαδή υγειονομικούς, δικηγόρους και μηχανικούς, εκκρεμεί ακόμα η έκδοση της απαιτούμενης Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου, παρόλο που το Ταμείο εισπράττει ανελλιπώς από το 2011 τη σχετική εισφορά.

Όσον αφορά τους ασφαλισμένους ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, η Υπουργική Απόφαση έχει εκδοθεί αλλά παρατηρούνται προβλήματα στην εφαρμογή της από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του εισοδηματικού κριτηρίου, με αποτέλεσμα να αποκλείονται δικαιούχοι.

Με το θέμα έχει ασχοληθεί ο Συνήγορος του Πολίτη ήδη από το 2014, συντάσσοντας σχετικό πόρισμα το οποίο κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους Διοικητές του ΟΑΕΔ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και του ΕΤΑΑ. Ο ΣτΠ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την αντίθεση των εισοδηματικών προϋποθέσεων με την αρχή της ανταποδοτικότητας που ισχύει για τις ασφαλιστικές παροχές, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από εισφορές των ασφαλισμένων, αλλά και την καθυστέρηση στην έκδοση της ΥΑ για το ΕΤΑΑ, η οποία αποδίδεται στην έλλειψη γνωμοδότησης για το θέμα από το ΔΣ του Ταμείου.

Λόγω της αδράνειας της Διοίκησης να λάβει υπόψιν και να εφαρμόσει το πόρισμα, ο ΣτΠ προχώρησε σε εκ νέου κοινοποίηση το Φεβρουάριο του 2016, χωρίς πάλι κανένα αποτέλεσμα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι συμβάλουν με την εργασία τους στην ανάπτυξη της οικονομίας, έχουν χτυπηθεί όμως σκληρά από την οικονομική κρίση. Εκτός από ειρωνείες για τις «γραβάτες» και τα «κιλά» τους, περιμένουν από το κράτος να τους αποδώσει αυτό που δικαιούνται, δηλαδή το βοήθημα που οι ίδιοι με τις εισφορές τους έχουν χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Υιοθετείτε το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη; Προτίθεστε να προχωρήσετε σε τροποποίηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας ακολουθώντας τις σχετικές αναλυτικές επισημάνσεις του πορίσματος;

2) Που οφείλεται η καθυστέρηση στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση του βοηθήματος στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ; Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοσή της;

3) Σε ποιο ύψος ανέρχονται σήμερα οι δύο κλάδοι του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται στον ΟΑΕΔ; Πόσα βοηθήματα έχουν χορηγηθεί από την έναρξη εφαρμογής της ρύθμισης και σε τι ύψος; Το υπόλοιπο του λογαριασμού παραμένει διαθέσιμο για τη χορήγηση βοηθημάτων ή έχει διατεθεί αλλού;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης
Ιλχάν Αχμέτ – Ροδόπης
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας