25 Σεπτεμβρίου, 2017

«O πολιτισμός μας αντανακλάται και στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων»

Με αφορμή την τραγική κατάσταση που επικρατεί σε πολλούς Δήμους της χώρας σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, με προγράμματα στειρώσεων σχεδόν ανύπαρκτα και άθλιες συνθήκες διαβίωσης των αδέσποτων ζώων σε πολλά δημοτικά κυνοκομεία, παρά τη διάθεση χρηματοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια, οι βουλευτές του Ποταμιού Γ. Αμυράς (Β’ Αθηνών) και Γ. Μαυρωτάς (Αττικής) κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέχρι σήμερα ελάχιστοι Δήμοι φροντίζουν πραγματικά για τα αδέσποτα ζώα υλοποιώντας αντίστοιχα προγράμματα διαχείρισης και έχοντας δημιουργήσει δημοτικά καταφύγια όπου τα ζώα διαβιούν και περιθάλπονται αξιοπρεπώς, ενώ το μεγαλύτερο βάρος καλούνται να αναλάβουν οι φιλοζωϊκές οργανώσεις που συντηρούν τις δράσεις τους αποκλειστικά και μόνο με την προσφορά και την εργασία των εθελοντών τους και τις δωρεές των πολιτών.

Οι βουλευτές του Ποταμιού ζητούν ενημέρωση διά μέσω των Υπουργών για το ποσοστό των Δήμων ανά την επικράτεια που εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα, τον συνολικό αριθμό των ζώων που φιλοξενούν, αλλά και αν παρακολουθείται η ορθή διαχείριση των σχετικών χρηματοδοτήσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι Δήμοι.

Επιπλέον, διατυπώνουν ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις φιλοξενίας ζώων των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για την τήρηση της νομοθεσίας και των κανόνων ευζωϊας, καθώς και αν υλοποιούνται προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών
Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση αδέσποτων ζώων από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού»

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 περίπτωση (α) του ν. 4235/2014:

«Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων…»

Μέχρι σήμερα ελάχιστοι Δήμοι σε όλη τη χώρα φροντίζουν πραγματικά για τα αδέσποτα ζώα υλοποιώντας αντίστοιχα προγράμματα διαχείρισης και έχοντας δημιουργήσει δημοτικά καταφύγια όπου τα ζώα διαβιούν και περιθάλπονται αξιοπρεπώς. Σε πολλές περιπτώσεις το κύριο βάρος της περίθαλψης, της περισυλλογής, των στειρώσεων, της μικροσήμανσης και υιοθεσιών αδέσποτων έχουν αναλάβει οι φιλοζωικές οργανώσεις, ακόμη και ιδιώτες καθώς πολλές φορές οι οργανώσεις αδυνατούν να περιθάλψουν ή να στειρώσουν άλλα ζώα.

Οι οργανώσεις αυτές οι οποίες είτε διατηρούν καταφύγια, είτε φιλοξενούν ζώα σε σπίτια εθελοντών, συντηρούν και αναπτύσσουν όλες τις παραπάνω δράσεις αποκλειστικά και μόνο με την προσφορά και την εργασία των εθελοντών τους, τις δωρεές των πολιτών, τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν δίχως να λαμβάνουν κάποια οικονομική ενίσχυση από τους κατά τόπους Δήμους.

Με την πρόσφατη υπ’αριθμ. 1915/90550/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3114/Β’/08-09-2017), καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηματοδότησης των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για το έτος 2017, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4039/2012. Η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των δικαιούχων ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2014 εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ) κονδύλια ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ (Υ.Α.1711/150664/28-11-2014, ΦΕΚ 3249/Β/4-12-2014) για τη δημιουργία καταφυγίων σε Δήμους. Αντίστοιχα, με την Κ.Υ.Α 2202/75660/2016 (ΦΕΚ Β’ 2082/06-07-2016, ΦΕΚ Β’ 2204/15-07-2016) του Υπουργού Εσωτερικών, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε η διάθεση 600.000 ευρώ σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων.

Οι συγκεκριμένοι πόροι διατέθηκαν σε φορείς, Δήμους και συνδέσμους Δήμων, που σκοπό είχαν την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση (microchip), την καταγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ΥΠ.Α.Α.Τ., την κτηνιατρική εξέταση, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη διατροφή, την υιοθεσία ή την επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Δυστυχώς, παρά τις χρηματοδοτήσεις των τελευταίων ετών, τα προγράμματα στειρώσεων είναι σχεδόν ανύπαρκτα και οι συνθήκες διαβίωσης των αδέσποτων ζώων σε πολλά δημοτικά κυνοκομεία είναι άθλιες. Συγκεκριμένα κανείς συναντά είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά περιπτώσεις με άρρωστα ζώα χωρίς ιατρική περίθαλψη, νεαρά ζώα μαζί με ενήλικα στον ίδιο χώρο, άθλιες συνθήκες υγιεινής, παντελής έλλειψη προσωπικού -ούτε καν εξειδικευμένο-, έλλειψη διάθεσης συνεργασίας με φιλοζωϊκά σωματεία, με αποτέλεσμα εκατοντάδες ζώα να έχουν πεθάνει εκεί αβοήθητα τα τελευταία χρόνια (π.χ. δημοτικά κυνοκομεία Βόλου, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Αλεξάνδρειας Ημαθίας κ.λπ.).

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Ποιο ποσοστό δήμων ανά την επικράτεια εφαρμόζουν προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων και ποιος ο συνολικός αριθμός ζώων που φιλοξενούν; Ποιοι Δήμοι δεν διαθέτουν τέτοια προγράμματα και τι μέτρα λαμβάνει η Πολιτεία για τη συμμόρφωσή τους;

2) Πως παρακολουθείται η ορθή διαχείριση των σχετικών χρηματοδοτήσεων από τους δικαιούχους Δήμους, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα φαινόμενα κακοδιαχείρισης, υπερκοστολόγησης κτλ; Από που προέρχονται οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις, καθώς στο (8) σχετ. της υπ’αριθμ. 1915/90550/2017 Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι «από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού»;

3) Με ποιόν μηχανισμό γίνεται η αποτίμηση των προγραμμάτων δράσεων για τα αδέσποτα που εφαρμόζουν οι ΟΤΑ; Σε πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν φαινόμενα κακοδιαχείρισης την τελευταία τριετία και σε τι αφορούσαν;

4) Ποιο το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης που έχουν λάβει ως σήμερα οι Δήμοι για τα προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων;

5) Πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί την τελευταία τριετία από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που φιλοξενούν αδέσποτα ζώα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η λειτουργία τους είναι σύμφωνη προς την ισχύουσα νομοθεσία και αν τηρούνται οι κανόνες ευζωϊας; Ποιά ήταν τα ευρήματα των ελέγχων αυτών;

6) Με ποιο τρόπο καλύπτουν οι Δήμοι τις απαιτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων κατά τις αργίες, σαββατοκύριακα και απογευματινές-νυκτερινές ώρες, καθώς όλοι γνωρίζουμε πως οι ανάγκες διαβίωσης και περίθαλψης των ζώων δεν περιορίζονται στο ωράριο λειτουργίας μιας δημόσιας υπηρεσίας;

7) Ποια προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού με σκοπό την ενημέρωση πολιτών σχετικά με το νομικό πλαίσιο, την υιοθεσία ζώων και γενικότερα την ευαισθητοποίηση απέναντι στα ζώα; Υπάρχει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ενημέρωση των μαθητών στα σχολεία για τα παραπάνω θέματα, και αν ναι μέσω ποιων δράσεων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών

Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής