20 Φεβρουαρίου, 2017

Εξαιρετικά υψηλό το ποσοστό μη ενδεδειγμένων ιατρικά καισαρικών

Ερώτηση του Σπύρου Δανέλλη προς τον Υπουργό Υγείας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, κ.Σπύρος Δανέλλης, με αφορμή την αναγκαιότητα συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις παρατηρήσεις που έγιναν από την Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε Βάρος των Γυναικών (CEDAW) στο θέμα του υψηλού ποσοστού μη ενδεδειγμένων ιατρικά καισαρικών που παρατηρείται στη χώρα μας.

Με βάση το γεγονός ότι η Ελλάδα καλείται να υποβάλει τον προσεχή Μάρτιο την 8η τακτική Έκθεση για την κατάσταση των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών στη χώρα μας, ο βουλευτής τονίζει την υποχρέωση του Υπουργού Υγείας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να υλοποιηθούν οι ενδεδειγμένες από την CEDAW ρυθμίσεις για τον περιορισμό των αναίτιων καισαρικών, οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντική τομή για τα δικαιώματα της γυναίκας.

Συγκεκριμένα, ο κ.Δανέλλης αναδεικνύει τις προτάσεις της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα στον Τοκετό, η οποία καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να θεσμοθετήσει τη συστηματοποίηση της καταγραφής των καισαρικών και να προβεί άμεσα σε ενέργειες ώστε να αποφευχθούν οι όποιες παραβιάσεις των δικαιωμάτων μητέρας και παιδιού στον τοκετό και να μειωθεί το ποσοστό των αναίτιων καισαρικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Αναγκαία η καταγραφή των καισαρικών στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Ελλάδας στην έκθεση της CEDAW λόγω υψηλού ποσοστού μη ενδεδειγμένων ιατρικά καισαρικών»

Με αφορμή την επερχόμενη σύσκεψη της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε Βάρος των Γυναικών (CEDAW), η Ελλάδα καλείται να υποβάλει τον προσεχή Μάρτιο την 8η τακτική Έκθεση για την κατάσταση των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών στη χώρα. Με βάση την Έκθεση Συμπερασμάτων της CEDAW (Μάρτιος 2013), η ελληνική αντιπροσωπεία θα πρέπει στην τακτική της Έκθεση να παρουσιάσει τα βήματα που έγιναν από την κυβέρνηση σε συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις που έγιναν από τη CEDAW στο θέμα του ψηλού ποσοστού μη ενδεδειγμένων ιατρικά καισαρικών.

Η CEDAW ζητούσε τότε από την Ελλάδα τη συστηματοποίηση της καταγραφής των καισαρικών και τη λήψη μέτρων, όπως εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στον φυσιολογικό τοκετό, για τον περιορισμό του αριθμού των καισαρικών.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα στον Τοκετό προτείνει σειρά μέτρων με στόχο τη συμμόρφωση για τον περιορισμό των αναίτιων καισαρικών. Ενδεικτικά, προτείνονται η τήρηση πλήρους ιατρικού φακέλου και η υποχρεωτική συμπλήρωση ενός πρακτικού τοκετού για όλους τους τοκετούς που πραγματοποιούνται στη χώρα από τον γιατρό, τη μαία ή όποιο άλλο πρόσωπο πραγματοποίησε τον τοκετό, με την προϋπόθεση το εν λόγω πρακτικό να υπογράφεται από τη μητέρα ως επιβεβαίωση των στοιχείων, αλλιώς να μη θεωρείται έγκυρο.

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται, μεταξύ άλλων, τα μαιευτήρια και οι νοσοκομειακές κλινικές να τηρούν όλους τους φακέλους τοκετών και να αποστέλλουν πλήρες αντίγραφο τους μαζί με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη διάρκεια παραμονής μητέρας ‐ παιδιού στο μαιευτήριο, τη χορήγηση φαρμάκων και υποκατάστατων μητρικού γάλακτος και τις εξετάσεις και λοιπές ιατρικές πράξεις που έγιναν, σε ειδική στατιστική υπηρεσία που πρέπει να συσταθεί από την κυβέρνηση. Ακολούθως, η ειδική στατιστική υπηρεσία θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και θα τα δημοσιοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα - σε εθνικό επίπεδο και κατά γεωγραφική περιοχή - σε ειδική ιστοσελίδα που θα πρέπει να δημιουργήσει για το σκοπό αυτό.

Στη συνέχεια, βάσει αυτών των στοιχείων να αξιολογείται από το Υπουργείο Υγείας η πορεία μείωσης του ποσοστού καισαρικών με βάση τις παραπάνω παραμέτρους. Όπως υποδεικνύει και το έγγραφο της CEDAW, σε περίπτωση που κάποιες περιοχές ή κλινικές εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά μη ιατρικά ενδεδειγμένων καισαρικών ή άλλων ιατρικών πράξεων να αποφασίζεται η παρακολούθηση, εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση του προσωπικού έως και (σε ακραίες περιπτώσεις) η αναστολή λειτουργίας της κλινικής.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Υγείας οφείλει να μεριμνήσει για τη διασφάλιση της μη εκχώρησης προσωπικών δεδομένων εγκύων και νεογνών από τα ιδιωτικά μαιευτήρια προς ιδιωτικές εταιρίες για εμπορικούς σκοπούς.

Δεδομένου ότι η επιβολή είτε με φυσική ή λεκτική βία είτε με μεθόδους εκφοβισμού, είτε με παραπληροφόρηση, είτε με απόκρυψη πληροφοριών της καισαρικής (ή άλλων ιατρικών πράξεων κατά τον τοκετό) σε γυναίκες που δεν θα την επέλεγαν από μόνες τους είναι εξίσου περιοριστική για τις ατομικές ελευθερίες της γυναίκας και άπτεται του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του σώματος της γυναίκας.

Δεδομένου ότι η ευθύνη για το υψηλό ποσοστό μη ενδεδειγμένων ιατρικά καισαρικών που βαρύνει τη χώρα μας άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας.

Δεδομένου ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις θα αποτελέσουν σημαντική τομή στην κατάσταση των δικαιωμάτων της γυναίκας στη χώρα.

Ερωτάται ο κ.Υπουργός:

1. Ποιος ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προκειμένου να εκδώσει άμεσα σχετική εγκύκλιο προς τις μαιευτικές κλινικές για ενημέρωση των παραπάνω ώστε να αποφευχθούν οι όποιες παραβιάσεις των δικαιωμάτων μητέρας και παιδιού στον τοκετό και να μειωθεί το ποσοστό των αναίτιων καισαρικών.

2. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για τη συστηματοποίηση της καταγραφής των καισαρικών και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ώστε να υλοποιηθεί άμεσα η συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις που έγιναν από τη CEDAW.

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου