24 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με τις επιχορηγήσεις των δήμων

Η κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη Βουλευτής με το Ποτάμι στη Β’Αθηνών υπέβαλε ερώτηση στον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τον τρόπο ή τους τρόπους που κατανέμονται τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης ανά Δήμο.

Η κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη Βουλευτής με το Ποτάμι στη Β’Αθηνών υπέβαλε ερώτηση στον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τον τρόπο ή τους τρόπους που κατανέμονται τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης ανά Δήμο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών (2/15214/13.3.2015), κατά το έτος 2014, το συνολικό ποσό των αποδόσεων και επιχορηγήσεων προς του Δήμους ανήλθε σε 2.741,1 εκατ. ευρώ, ενώ για το έτος 2015 εκτιμάται ότι το ποσό αυτό θα ανέλθει συνολικά στα 2.571,6 εκατ. ευρώ.

Η κ. Λυμπεράκη και το Ποτάμι επιθυμούν να μάθουν πως κατανεμήθηκε το ποσό των 2.741,1 εκατ. ευρώ σε κάθε ένα από τους 325 Δήμους της χώρας το 2014 και πως προβλέπεται ότι θα κατανεμηθεί αντιστοίχως το ποσό των 2.571,6 εκατ. ευρώ το 2015;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό: Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Επιχορηγήσεις Δήμων

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών (2/15214/13.3.2015), κατά το έτος 2014, το συνολικό ποσό των αποδόσεων και επιχορηγήσεων προς του Δήμους ανήλθε σε 2.741,1 εκατ. ευρώ, ενώ για το έτος 2105 εκτιμάται ότι το ποσό αυτό θα ανέλθει συνολικά στα 2.571,6 εκατ. ευρώ.

Η αρμοδιότητα για την κατανομή των αποδιδόμενων πόρων κατά Δήμο ανήκει στο ΥΠΕΔΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

- Πώς κατανεμήθηκε το ποσό των 2.741,1 εκατ. ευρώ σε κάθε ένα από τους 325 Δήμους της χώρας το 2014 και πως προβλέπεται ότι θα κατανεμηθεί αντιστοίχως το ποσό των 2.571,6 εκατ. ευρώ το 2015;

Η ερωτούσα Βουλευτής:
Αντιγόνη Λυμπεράκη - Β' Αθηνών

24 Μαρτίου 2015