24 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών σε Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο

Ο βουλευτής του Ποταμιού κ. Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την πρόσφατη προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο βουλευτής του Ποταμιού κ. Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την πρόσφατη προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δυστυχώς πλέον έχει καταστεί κανόνας η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων να υιοθετεί πλήρως τα αιτήματα τα οποία της υπαγορεύει η ΟΛΜΕ σε μία σειρά θεμάτων όπως η κατάργηση εξετάσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, η διαδικασία επιλογής διευθυντών κ.λπ. Έτσι και αυτή τη φορά, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Κουράκης, προχώρησε την προηγούμενη Παρασκευή, στην έκδοση εγκυκλίου σχετικά με την αναπλήρωση των χαμένων ωρών μαθημάτων, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση των συνδικαλιστικών φορέων, και αγνοώντας τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Μια εγκύκλιος η οποία επιχειρεί μια επιδερμική και επιφανειακή διαχείριση του ζητήματος και περιλαμβάνει ανεπαρκείς τρόπους για την κάλυψη των απωλειών των ωρών διδασκαλίας, προτάσσοντας μάλιστα ως μέτρο την «αξιοποίηση» (άρα και κατάργηση;) των σχολικών εορτών της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.

Καλείται το Υπουργείο να επιδείξει μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη πρόνοια για την ομαλή και εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας και να εξασφαλίσει αποτελεσματικούς τρόπους αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών. Γνώμονας πρέπει να είναι πάντοτε η παροχή ποιοτικής και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και όχι η διευκόλυνση και η ικανοποίηση μερίδας των συνδικαλιστών εκπαιδευτικών αλλά και άλλων εξωσχολικών φορέων οι οποίοι έβλεπαν και βλέπουν τα σχολεία ως πεδία άσκησης πολιτικών σκοπιμοτήτων. Επίσης το Υπουργείο καλείται να πάρει θέση εάν συμφωνεί με την άποψη ότι οι καταλήψεις είναι δημοκρατικό μέσο άσκησης των δικαιωμάτων των μαθητών όπως αυτό αφήνεται να εννοηθεί στην πρόσφατη ανακοίνωση της ΟΛΜΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο»

Τα τελευταία χρόνια ο χώρος της Παιδείας και ιδιαίτερα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ταλαιπωρείται από σημαντικά προβλήματα όπως είναι η ανεπάρκεια ή και ακαταλληλότητα πολλές φορές των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών, η μη έγκαιρη παράδοση διδακτικών βιβλίων και βέβαια οι σημαντικές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ως αποτέλεσμα των μαζικών συνταξιοδοτήσεων, των υφεσιακών μέτρων και της καθυστερημένης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου.

Σε όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα προστίθεται και η διακοπτόμενη εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που συνεπάγεται την απώλεια πολλών διδακτικών ωρών και την ανεπαρκή τελικά διεξαγωγή των μαθημάτων. Πολλές και αναγκαίες ώρες διδακτέας ύλης χάνονται λόγω των κινητοποιήσεων και των καταλήψεων στις οποίες παρασύρονται συχνά οι μαθητές υποκινούμενοι και παρακινούμενοι από σχολικά κι εξωσχολικά κέντρα τα οποία τους εκμεταλλεύονται με σκοπό την ικανοποίηση των δικών τους συμφερόντων.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων διά μέσω του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Κουράκη, προέβη στην έκδοση εγκυκλίου για την προώθηση ρύθμισης σχετικά με την αναπλήρωση των τυχόν χαμένων διδακτικών ωρών στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο. Η εν λόγω εγκύκλιος αποσκοπεί στην αναίρεση-αντικατάσταση του Π.Δ. 170/2013 (ΦΕΚ 274/Α/16.12.2013) το οποίο προσέθετε την παράγραφο 10 στο άρθρο 1 του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/07/02.1979) και προέβλεπε εκτός άλλων, την παράταση του σχολικού έτους για όσες ημέρες διήρκεσε η κατάληψη πέραν των τριών εργάσιμων ημερών.

Η νέα εγκύκλιος δεν περιλαμβάνει αναπλήρωση μαθημάτων εντός των διακοπών του Πάσχα, ωστόσο προτείνει συγκεκριμένους τρόπους οι οποίοι σίγουρα κρίνονται ανεπαρκείς στο να συμβάλουν στην πραγματική κάλυψη και αναπλήρωση των κενών διδασκαλίας των μαθημάτων, ιδίως σε περιπτώσεις μεγαλύτερων απωλειών διδακτικών ωρών και μεγαλύτερης διάρκειας διακοπής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μάλιστα ο ισχυρισμός για αξιοποίηση των σχολικών εορτών είναι έωλος καθώς αυτές δεν αριθμούν πάνω από πέντε ενώ και ο αριθμός των εκδρομών είναι περιορισμένος. Εκτός και αν το Υπουργείο έχει υπόψη του ουσιαστικά να καταργήσει τις εθνικές εορτές στα σχολεία, τον εορτασμό της 17η Νοέμβρη και ίσως σκέφτεται να προβεί σε αλλαγή των όσων ισχύουν στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 1861/Β/08.07.2014 σχετικά με τη σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών. Προφανώς η εξαίρεση της δυνατότητας παράτασης της σχολικής περιόδου ουσιαστικά στερεί τη δυνατότητα της ουσιαστικής πραγματοποίησης του εκπαιδευτικού έργου και της άρτιας ολοκλήρωσης του σχολικού έτους σε τέτοιες περιπτώσεις.

Επίσης, με την απουσία σοβαρών μέτρων αναπλήρωσης των χαμένων ωρών, το Υπουργείο ουσιαστικά ανάβει το φως για παρατεταμένες καταλήψεις από τους μαθητές. Η ΟΛΜΕ μάλιστα κλείνει ουσιαστικά το μάτι σε τέτοιες ενέργειες καθότι σε σχετική επιστολή της (18/03/2015) λέει ότι: «Οι μαθητικές καταλήψεις είναι ταυτόχρονα σύμπτωμα και αντίδραση στη χρόνια κρίση…», ενώ ακριβώς παρακάτω ότι «Στηρίζουμε τις προσπάθειές των μαθητών μας να ασκούν ανεμπόδιστα τα δημοκρατικά τους δικαιώματα…» και ότι «Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές μας ασκούνται στη δημοκρατία και εξελίσσονται σε ενεργούς πολίτες με κριτική σκέψη».

Είναι φανερό πλέον μετά κι από τα προηγούμενα περιστατικά (κατάργηση εξετάσεων και συνακόλουθη υποβάθμιση Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, διαδικασία επιλογής διευθυντών κ.λπ.) ότι η ΟΛΜΕ υπαγορεύει και το Υπουργείο, μέσω κυρίως του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κ. Κουράκη, εκτελεί. Το Υπουργείο φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο στο να ικανοποιεί τα αιτήματα συγκεκριμένης μερίδας των συνδικαλιστών εκπαιδευτικών παρά στο να εξασφαλίζει καλής ποιότητας παιδεία στους μαθητές.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Εάν οι ώρες και οι ημέρες οι οποίες μπορούν να εξοικονομηθούν από τους τρεις τρόπους που προτείνει το Υπουργείο στην εγκύκλιο δεν επαρκούν να αντισταθμίσουν τις χαμένες διδακτικές ώρες, ποιους εναλλακτικούς τρόπους το Υπουργείο προτίθεται να προτείνει για την αναπλήρωση των μαθημάτων;

2) Αν είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ο τρόπος αναπλήρωσης, χωρίς να στηρίζεται σε κάποια συγκεκριμένη διάταξη, τότε πώς θα εφαρμόζεται μια κοινή, ενιαία αντιμετώπιση σε όλη την επικράτεια; Θα καταλήξουμε πάλι στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή για την αναπλήρωση των ωρών (δηλαδή να επικρατήσει η πιο «χαλαρή» αντιμετώπιση);

3) Πιστεύει το Υπουργείο ότι οι παρατεταμένες καταλήψεις που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι δημοκρατικό μέσο άσκησης των δικαιωμάτων των μαθητών (όπως υπονοεί στην ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ) και αν όχι, πώς σκοπεύει να τις αποτρέψει;

Ο ερωτών Βουλευτής:
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής

24 Απριλίου 2015