18 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με την αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών φαρμάκων

Ερώτηση σχετικά με την ανάγκη αναμόρφωσης του συστήματος προμηθειών φαρμάκων και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε φάρμακα που έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς στα δημόσια νοσοκομεία κατέθεσε η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι Κατερίνα Μάρκου.

Ερώτηση σχετικά με την ανάγκη αναμόρφωσης του συστήματος προμηθειών φαρμάκων και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε φάρμακα που έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς στα δημόσια νοσοκομεία (π.χ. δραστική ουσία ομεπραζόλη και αντιεμετικό σκεύασμα για καρκινοπαθείς) λόγω αδυναμίας του μοναδικού προμηθευτή να τα παρέχει κατέθεσε η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι Κατερίνα Μάρκου.

Η βουλευτής ρωτά τι έχει γίνει για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών και αν έχουν αναζητηθεί ευθύνες, ποια είναι η πορεία των διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν λίγο πριν τις εκλογές, αν η νέα ηγεσία του υπουργείου σκοπεύει να προχωρήσει σε γενικότερη ρύθμιση του ζητήματος π.χ. με την καθιέρωση συστήματος επιλογής από περισσότερους εναλλακτικούς προμηθευτές – μειοδότες καθώς και ποια άλλα μέτρα θα λάβει για την αναμόρφωση της διαδικασίας προμήθειας φαρμάκων.

Για το Ποτάμι, η αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών στο χώρο της Υγείας, με ηλεκτρονικούς, ανοικτούς και απλοποιημένους διαγωνισμούς και θέσπιση αυστηρών πρωτοκόλλων ποιότητας από ανεξάρτητο φορέα, θα διασφαλίσει τον εξορθολογισμό των δαπανών και τον περιορισμό φαινομένων αλόγιστης σπατάλης και διαφθοράς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών φαρμάκων

Κατά καιρούς, έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας γιατί ο μοναδικός προμηθευτής – μειοδότης στους σχετικούς διαγωνισμούς δηλώνει αδυναμία να τα παρέχει σε εύλογο διάστημα στα νοσοκομεία. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της ομεπραζόλης αλλά και αντιεμετικού σκευάσματος που συνοδεύει την αγωγή των καρκινοπαθών.

Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία των ασθενών αλλά και για τη δημόσια υγεία, αφού τα νοσοκομεία αδυνατούν να χορηγήσουν την ενδεδειγμένη θεραπεία στους ασθενείς τους. Η ορθολογική διαχείριση του φαινομένου αυτού βάσει των αναγκών των νοσοκομείων και των ασθενών απαιτεί την άμεση προμήθεια των φαρμάκων σε ενδεχόμενη έλλειψη.

Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχε προχωρήσει στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. ∆ΥΓ3α/Γ.Π.50125 [ΦΕΚ Β’ 2094/31-7-2014] με θέμα «Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας», στο προοίμιο της οποίας αναφέρεται ρητά ότι «έχει επανειλημμένως διαπιστωθεί αδυναμία προμηθευτών (μοναδικών μειοδοτών) να τηρήσουν το σύνολο των συμβατικών τους υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή ροή προμήθειας φαρμάκων προς τα Νοσοκομεία της χώρας», προκρίνοντας με τον τρόπο αυτό την επιλογή διαδικασιών που προβλέπουν περισσότερους από έναν μειοδότες.

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας προχώρησε, λίγο πριν τις εκλογές, σε τέσσερεις συνολικά διαγωνισμούς χρησιμοποιώντας πάλι το μοντέλο του ενός προμηθευτή – μειοδότη.

Για το Ποτάμι, η αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών στο χώρο της Υγείας, με ηλεκτρονικούς, ανοικτούς και απλοποιημένους διαγωνισμούς και θέσπιση αυστηρών πρωτοκόλλων ποιότητας από ανεξάρτητο φορέα, θα διασφαλίσει τον εξορθολογισμό των δαπανών και τον περιορισμό φαινομένων αλόγιστης σπατάλης και διαφθοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς σε φάρμακα λόγω αδυναμίας προμήθειας του μοναδικού μειοδότη; Έχουν αναζητηθεί ευθύνες για τις ελλείψεις αυτές;

2. Οι όροι των διαγωνισμών που είχαν προκηρυχθεί από την ΕΠΥ για την προμήθεια φαρμάκων διασφαλίζουν με επαρκή τρόπο τον ομαλό εφοδιασμό των νοσοκομείων με φάρμακα; Ποια είναι η πορεία τους;

3. Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε γενικότερη ρύθμιση του ζητήματος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την ύπαρξη ενός και μόνο μειοδότη π.χ. με την καθιέρωση συστήματος επιλογής από περισσότερους εναλλακτικούς προμηθευτές – μειοδότες;

4. Ανήκει στις προθέσεις του Υπουργείου σας η λήψη και άλλων μέτρων αναμόρφωσης της διαδικασίας προμήθειας φαρμάκων και ποιων;

Η ερωτούσα Βουλευτής:
Κατερίνα Μάρκου - Β' Θεσσαλονίκης

18 Μαρτίου 2015