20 Οκτωβρίου, 2015

Μισθός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου σε υπαλλήλους ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημοσίου τομέα

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού, κκ Κώστας Μπαργιώτας (Λάρισας), Ιάσονας Φωτήλας (Αχαΐας), Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης) σχετικά με 5000 υπαλλήλους ΝΠΙΔ που ο μισθός τους έχει συνδεθεί με εκείνον του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Η περίπτωση αυτή φέρνει στο φως τα «κρυφά μισθολόγια». Από το 2011, οπότε και με το ν. 4024/2011 θεσμοθετήθηκε το ενιαίο μισθολόγιο–βαθμολόγιο στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, υπήρξαν προσαρμογές και μεγάλες μειώσεις μισθών, οι οποίες όμως, δεν ισχύουν για όλους. Η μισθολογική εξίσωση για τους 5000 υπαλλήλους - κυρίως επιστημονικών ειδικοτήτων, ο μισθός των οποίων ανέρχεται σε 2.800 ευρώ καθαρά- έγινε μέσω διατάξεων που περνούσαν κατά καιρούς σε νομοσχέδια με το τέχνασμα των εκπρόθεσμων τροπολογιών, που κατατίθεντο μεταμεσονύκτια και σε μη συναφή νομοσχέδια. Μείζον, επίσης, θέμα που αναδεικνύεται είναι η διαχρονική έλλειψη αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών. Πάγια θέση του Ποταμιού είναι η αξιολόγηση όλων, ήτοι δομών, υπηρεσιών και η επιστημονική έρευνα της σκοπιμότητας να υπάρχουν. Επειδή από τον Ιανουάριο του 2015 η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διυλίζει τον κώνωπα των μεταρρυθμίσεων, ενώ καταπίνει την κάμηλο των οριζόντιων περικοπών και αντί να προχωρήσει σε γενναία οργανωτική και λειτουργική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, έσπευσε να την «αλώσει», το Ποτάμι θέτει στον Υπουργό τα κάτωθι ερωτήματα, ζητώντας παράλληλα να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε στο αναμενόμενο, βάσει των υποχρεώσεων του μνημονίου 3, νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση, να διορθωθούν αυτές οι στρεβλώσεις;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης & Α.Κ.Ε.:

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: «Μισθός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου σε υπαλλήλους ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημοσίου τομέα»

Μέχρι πρότινος η Ελλάδα δεν είχε καταγεγραμμένο τον ακριβή αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων της. Σήμερα, ισχυρίζεται πως τον γνωρίζει. Σίγουρα, όμως, δεν γνωρίζει ποιος, που και πόσο εργάζεται και ποια είναι η αποδοτικότητά του. Αυτό διαπίστωσε πρόσφατα το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όταν τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ετοιμάζονται μειώσεις στους μισθούς του πολιτικού προσωπικού κατά 20% έως και 25%, βρέθηκαν υπάλληλοι ΝΠΙΔ, περίπου 5.000 τον αριθμό, που ο μισθός τους έχει συνδεθεί με εκείνον του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Το γεγονός δημοσιοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Χρ. Βερναρδάκης. Όπως ανέφερε στις 07/10/2015, στο πλαίσιο ενημέρωσης για τις επικείμενες πρωτοβουλίες του Υπουργείου, «πρόκειται για περίπου 5.000 υπαλλήλους, κυρίως επιστημονικών ειδικοτήτων, οι οποίοι είχαν συνδέσει το μισθό τους με αυτόν του Γενικού Γραμματέα που ανέρχεται σε 2.800 ευρώ καθαρά». Ο λόγος που έγινε η σύνδεση του μισθολογικού μοντέλου τους με το πλαφόν του Γενικού Γραμματέα είναι γιατί οι αποδοχές των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων αποτελούν και το ανώτατο όριο αποδοχών στο Δημόσιο. Η μισθολογική εξίσωση έγινε μέσω διατάξεων που περνούσαν κατά καιρούς σε νομοσχέδια με το τέχνασμα των εκπρόθεσμων τροπολογιών, που κατατίθεντο μεταμεσονύκτια και σε μη συναφή νομοσχέδια. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό, το Υπουργείο προτίθεται να αποσυσχετίσει τις μισθολογικές απολαβές εργαζομένων σε ΝΠΙΔ από τις απολαβές του Γενικού Γραμματέα, ωστόσο «ορισμένα στελέχη σε ΝΠΙΔ έχουν ήδη δημιουργήσει «ομάδα πίεσης», για να μην υπάρξουν μειώσεις στις απολαβές». Όπως αποκαλύπτει το Έθνος της Κυριακής (18/10/2015), οι 700 από τους 5000 είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ οι οποίοι με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιχείρησης, διαμαρτύρονται που υπάρχει το «ταβάνι» των 4.850 ευρώ και υποστηρίζουν πως θα έπρεπε να παίρνουν περισσότερα χρήματα, λόγω υπερωριών, τις οποίες διεκδικούν σε ρεπό, ενώ απειλούν με προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν ακόμη 842 υπάλληλοι της ΔΕΗ που παίρνουν περισσότερα χρήματα από τον ίδιο τον πρόεδρο της επιχείρησης, επειδή έχουν λιγότερες κρατήσεις.

Οι αποκαλύψεις του κ. Βερναρδάκη φέρνουν στο φως τα «κρυφά μισθολόγια». Από το 2011, οπότε και με το ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27/10/2011) θεσμοθετήθηκε το ενιαίο μισθολόγιο–βαθμολόγιο στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, υπήρξαν προσαρμογές και μεγάλες μειώσεις μισθών, οι οποίες όμως, όπως αποδεικνύεται, δεν ισχύουν για όλους. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4092/2012 (ΦΕΚ 220 Α’) «Στα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού εποπτείας, … απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση». Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου ΙΑ του διατακτικού της αριθμ. 2/57332/0022/27/07/2012 (ΦΕΚ 358 ΥΟΔΔ) απόφασης του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, διαμορφώνεται, από 01.01.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €). Το επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση παραμένει στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000 €) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €). Ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου της παραγράφου 1 Β της ανωτέρω απόφασης, διαμορφώνεται, από 01.01.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €). Το επίδομα θέσης ευθύνης, το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση, παραμένει στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950 €) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €).

Δεύτερο μείζον θέμα που αναδεικνύει η αποκάλυψη του Αναπληρωτή Υπουργού είναι η διαχρονική έλλειψη αξιολόγησης δομών, υπηρεσιών και υπαλλήλων. Πάγια θέση του Ποταμιού είναι η αξιολόγηση όλων, ήτοι δομών, υπηρεσιών και η επιστημονική έρευνα της σκοπιμότητας να υπάρχουν. Μάλιστα, έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την επανεξέταση της προστιθέμενης αξίας δορυφορικών των υπουργείων οργανώσεων, οργάνωση δημόσιων νομικών προσώπων (ήτοι κατάργηση όσων δεν έχουν σκοπό ή παρέλκει η αποστολή τους, συγχώνευση με άλλα ομοειδή σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, αλλαγή νομικής μορφής), υπαγωγή σε πλήρη διοικητικό και δημοσιονομικό έλεγχο των δημόσιων νομικών προσώπων που διατηρούνται.

Επειδή, εάν δεν μετρήσεις, δεν μπορείς να διοικήσεις,

Επειδή η προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών εμφανίζει παλινωδίες, οι οποίες είναι προφανέστερες εκεί όπου οι διαχειριστικές αδυναμίες συμβαδίζουν με τις ισχυρές αντιδράσεις που εκφράζονται από ομάδες συμφερόντων.

Επειδή από τον Ιανουάριο του 2015 η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διυλίζει τον κώνωπα των μεταρρυθμίσεων, ενώ καταπίνει την κάμηλο των οριζόντιων περικοπών και αντί να προχωρήσει σε γενναία οργανωτική και λειτουργική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, έσπευσε να την «αλώσει» κομματικά (χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Διοικητών των Νοσοκομείων και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης),

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πόσοι υπάλληλοι έχουν κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων; Είναι 5000, όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός, περισσότεροι ή λιγότεροι; Πόσοι από αυτούς εμπίπτουν στις διατάξεις της περιπτ. 2 της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 και κατά συνέπεια δε μπορούν να περικοπούν περαιτέρω άνω του 25% οι μηνιαίες απολαβές τους μέχρι την 31/12/2016;

2) Σε ποια ΝΠΙΔ απασχολούνται οι υψηλά αμειβόμενοι υπάλληλοι; Ποιες είναι οι ακριβείς ειδικότητές τους και με τι είδους σχέση εργασίας απασχολούνται (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ); Έχουν υποστεί αξιολόγηση;

3) Ποιο είναι το αντικείμενο των ΝΠΙΔ στα οποία απασχολούνται οι υψηλά αμειβόμενοι υπάλληλοι; Έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση; Και, εάν ναι, σε ποια από αυτά;

4) Ποιες από τις αξιολογήσεις δομών των εποπτευόμενων φορέων Υπουργείων στο πλαίσιο του το Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013” έχουν ολοκληρωθεί, παραδοθεί και ποια είναι τα αποτελέσματα;

5) Γνωρίζετε, εάν υπάρχουν ακόμη φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα οι οποίοι συνεχίζουν να μην εφαρμόζουν στο μισθολογικό μέρος, τις διατάξεις του ν. 4024/2011; Και, εάν ναι, ποιες και τι είδους ευθύνες προκύπτουν για τα μέλη των Δ.Σ. τους;

6) Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε στο αναμενόμενο, βάσει των υποχρεώσεων του μνημονίου 3, νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση, να διορθωθούν αυτές οι στρεβλώσεις;

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα.

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής
Κατερίνα Μάρκου - Β' Θεσσαλονίκης