24 Φεβρουαρίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με τη μεταχείριση των συνεπών φορολογούμενων και τη νέα φορολογική ρυθμίση που ανακοινώθηκε

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε ερώτηση (αρ. πρωτ. 200/24-02-2015) προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με συγκεκριμένες φορολογικές ρυθμίσεις χρεών που έχουν λήξει ως τις 31/12/14 και περιλαμβάνουν όλες τις οφειλές φόρου εισοδήματος, ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ ανεξαρτήτως ποσού.

Διαβάστε την ερώτηση:

Οι πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης εγείρουν συγκεκριμένα ζητήματα αναφορικά με την δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση του συνόλου των πολιτών. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η ανωτέρω ρύθμιση περιλαμβάνει τη δυνατότητα διαγραφής μέρους των χρεών έως και 50% χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο της πραγματικής αδυναμίας του οφειλέτη να ανταποκριθεί στα χρέη του. Γεννάται λοιπόν το ζήτημα της δίκαιης αντιμετώπισης των φορολογουμένων.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Για ποιό λόγο η πολιτεία διαγράφει χρέη (όχι προσαυξήσεις και τόκους αλλά κεφάλαιο χρεών) από οφειλέτες χωρίς να ελέγξει εάν όντως βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής, την ίδια στιγμή που άλλοι συνεπείς φορολογούμενοι συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία; Δεν είναι φανερό πως επιδοτεί τους “έχοντες” και όχι τους “μη έχοντες” όπως θα έπρεπε;

2) Αν, αντίθετα από τις πρόσφατες εξαγγελίες, πρυτανεύσει η λογική και υπάρξουν κριτήρια υπαγωγής, ποια θα είναι αυτά;

3) Τι συνέπειες στην φορολογική συνείδηση των πολιτών θα έχει το μήνυμα που δίνεται προς τους συνεπείς φορολογούμενους, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά υποδαύλιζε το κίνημα του «δεν πληρώνω», και η κυβέρνηση μετεκλογικά ανταμείβει αυτές τις συμπεριφορές χαρίζοντας μέχρι και το 50% της οφειλής;

4) Εάν τελικά επιμένει η κυβέρνηση σε αυτή τη λανθασμένη ρύθμιση δεν θα έπρεπε στο πλαίσιο της δίκαιης μεταχείρισης και της ισονομίας να θεσπίσει επιστροφές φόρου για τους πολίτες που τόσο καιρό ήταν συνεπείς, ίδιες με τους όρους υπαγωγής των ρυθμίσεων; Και τι επίδραση θα είχε αυτό στα έσοδα του κράτους που υποτίθεται υπηρετεί η ρύθμιση;