12 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με τα ζητήματα Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Π. Λαφαζάνη κατέθεσε ο βουλευτής ν. Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρος Δανέλλης με θέμα τα λειτουργικά ζητήματα που παρατηρούνται σε σχέση με το πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευομένων Περιοχών της χώρας, ιδίως μετά το τέλος του τρέχοντος έτους, όπου και αναμένεται να διακοπεί η χρηματοδότησή τους από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Π. Λαφαζάνη κατέθεσε ο βουλευτής ν. Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρος Δανέλλης με θέμα τα λειτουργικά ζητήματα που παρατηρούνται σε σχέση με το πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευομένων Περιοχών της χώρας, ιδίως μετά το τέλος του τρέχοντος έτους, όπου και αναμένεται να διακοπεί η χρηματοδότησή τους από ευρωπαϊκούς πόρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών παρουσιάζουν κενά στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, ωστόσο, ακόμη και υπό αυτό το καθεστώς έχουν ήδη συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία της βιοποικιλότητας και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων της χώρας.

Στόχος της ερώτησης του κ. Δανέλλη είναι να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω Φορείς θα συνεχίσουν το έργο τους απρόσκοπτα και μετά το πέρας του 2015, δεδομένου ότι τα οφέλη από τη λειτουργία τους είναι πολλαπλά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Αθήνα, 12/3/2015

Προς τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Ζητήματα Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών».

Μολονότι οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών ποτέ δεν διασφαλίστηκαν επαρκώς, στην πλειονότητά τους οι υφιστάμενοι Φορείς έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία της βιοποικιλότητας και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Μετά την αναστολή της απόφασης συγχώνευσής τους, η συνέχιση λειτουργίας τους έχει παραταθεί μέχρι τις 31.12.2015 οπότε και είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότησή τους από ευρωπαϊκούς πόρους.

Εκ των πραγμάτων τίθεται όμως και το ζήτημα της λειτουργίας των Φορέων μετά το πέρας αυτής της περιόδου, με εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό του πλαισίου λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ από 28.4.2014 έχει ξεκινήσει διαδικασία διαλόγου για το Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, της επιστημονικής κοινότητας, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ για την επανεξέταση όλων των σχετικών θεμάτων. Στόχος ήταν η συνέχιση του έργου των Φορέων και μετά το πέρας του 2015 και η αποδοτικότερη λειτουργία τους, με αναπροσαρμογή του νομικού πλαισίου για τη διαχείριση, τη φύλαξη και την επόπτευση των προστατευόμενων περιοχών καθώς και για την ενδυνάμωση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Μάλιστα το Υπουργείο είχε ενημερώσει σε διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι στο τέλος του 2014 θα παρουσιάζονταν τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας για ζητήματα βιώσιμης λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών μετά το πέρας του 2015;

2. Ποιος ο σχεδιασμός του ΥΠΑΠΕ για το πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

12 Μαρτίου 2015