3 Αυγούστου, 2017

«Έρμαιο κακών πρακτικών η Νήσος Χρυσή του Δ. Ιεράπετρας»

Την επιτακτική ανάγκη για μέριμνα των αρμόδιων Υπουργείων αναφορικά με τα φαινόμενα παρανομίας, αυθαιρεσίας και ασυδοσίας που καταστρέφουν μέρα με τη μέρα τη νήσο Χρυσή, ένα σπάνιο, πολύτιμο και προστατευόμενο βιότοπο του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη, ανέδειξε με Ερώτησή του ο Σπύρος Δανέλλης - βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΟΤΑΜΙ, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης, Οικονομικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο κ. Δανέλλης τονίζει πως η σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση και η καταστροφή της χλωρίδας από αυθαίρετες ενέργειες ιδιωτών αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη νήσο Χρυσή καθώς έχουν διαπιστωθεί υπερβολική πίεση και διαρκής υποβάθμιση της νήσου από την ανεξέλεγκτη ανθρώπινη χρήση του ευάλωτου οικοσυστήματός της, την απουσία στοιχειώδους προστασίας των παράκτιων περιοχών της αλλά και τη χρόνια μη τήρηση της Νομοθεσίας.

Η αυθαίρετη εμπορική και τουριστική εκμετάλλευση της νήσου έχει επιφέρει τεράστια καταστροφή, η οποία διογκώνεται συνεχώς ενώ, σύμφωνα με το Βουλευτή, θα έπρεπε ήδη να γίνεται λόγος για υποδομές φιλικές προς το περιβάλλον προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αριθμός επισκεπτών στο νησί και κάθε είδους έργων και δραστηριοτήτων να εκτελούνται κατόπιν έγκρισης και κυρίως να συμφωνούν ρητά με τα όσα προβλέπονται από το θεσμοθετημένο καθεστώς των περιοχών Natura 2000.

Παράλληλα, ο κ.Δανέλλης καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να διερευνήσουν το θέμα και να αναλάβουν τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, την αποκατάσταση και προστασία της νήσου Χρυσής αλλά και να ενεργήσουν άμεσα ώστε να συσταθεί επιτέλους ο προβλεπόμενος Φορέας Διαχείρισης της περιοχής.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
1) Εσωτερικών, 2) Οικονομίας & Ανάπτυξης, 3) Οικονομικών, 4) Πολιτισμού & Αθλητισμού, 5) Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 6) Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: «Έρμαιο κακών πρακτικών η Νήσος Χρυσή του Δ. Ιεράπετρας»

Παρανομία, αυθαιρεσία και ασυδοσία καταστρέφουν μέρα με τη μέρα τη νήσο Χρυσή, ένα σπάνιο, πολύτιμο και προστατευόμενο βιότοπο του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) του Δ. Ιεράπετρας αποτελεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με δάσος από είδη κέδρων, αμμοθίνες, που παράλληλα αποτελεί μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής. Έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Διατήρησης του δικτύου Natura 2000 (οικότοπος αυστηρά προστατευόμενος), αρχαιολογικός χώρος, αναδασωτέα περιοχή, ενώ ο υγρότοπος «Αλυκή Χρυσής» προστατεύεται ως μικρός νησιωτικός υγρότοπος.

Παρά το ότι πρόκειται για ένα πολλαπλώς προστατευτέο οικότοπο με βιοποικιλότητα, μεγάλη αισθητική αξία και διαρκώς αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον, έχει διαπιστωθεί υπερβολική πίεση και διαρκής υποβάθμιση της νήσου από την ανεξέλεγκτη ανθρώπινη χρήση του ευάλωτου οικοσυστήματός της, την απουσία στοιχειώδους προστασίας των παράκτιων περιοχών της, αλλά και τη χρόνια μη τήρηση της Νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση και καταστροφή της χλωρίδας από αυθαίρετες ενέργειες ιδιωτών (κατασκευές, υπαίθριο εμπόριο, κατάληψη δημόσιας περιουσίας, χρήση αιγιαλού παραλίας και θάλασσας, διάνοιξη οδών, μηχανοκίνητα οχήματα, επίχωση όχθης υγροτόπου, πλημμελή διαχείριση απορριμμάτων, βόσκηση ζώων, εκτροφή άγριας ορνιθοπανίδας κ.ο.κ.). Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το τοπίο με δυσμενείς συνέπειες για τον προστατευόμενο χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος της νήσου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με έγγραφο – πόρισμα (154976/28931/2017) του Συνηγόρου του Πολίτη που έχει σταλεί προς τα αρμόδια Υπουργεία στις 4/7/2017 παρουσιάζονται εκτενώς τα ζητήματα συνεχιζόμενης σοβαρής περιβαλλοντικής υποβάθμισης από ανθρωπογενείς επεμβάσεις. Ως εκ τούτου, καταγγέλλονται παράνομες κατασκευές, μη σύννομη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και δραστηριότητες που δεν επιτρέπονται από τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης κατά παράβαση του ΠΔ για τους νησιωτικούς Υγροτόπους.

Η αυθαίρετη εμπορική και τουριστική εκμετάλλευση της νήσου έχει επιφέρει τεράστια καταστροφή, η οποία διογκώνεται συνεχώς, ενώ θα έπρεπε ήδη να γίνεται λόγος για υποδομές φιλικές προς το περιβάλλον, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αριθμός επισκεπτών στο νησί. Παράλληλα, απαιτείται κάθε είδους έργα και δραστηριότητες να εκτελούνται κατόπιν έγκρισης και κυρίως να συμφωνούν ρητά με τα όσα προβλέπονται από το θεσμοθετημένο καθεστώς των περιοχών Natura 2000.

Δεδομένου ότι η απουσία ελέγχου τήρησης του θεσμικού πλαισίου και των αποφάσεων που εκδίδουν οι συναρμόδιοι φορείς, καθώς και η έλλειψη προσωπικού φύλαξης έχουν ως αποτέλεσμα μια εικόνα πλημμελούς προστασίας.

Δεδομένου ότι η πολλαπλή νομοθετική προστασία της νήσου δεν φαίνεται να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις, όπως και αποσπασματικές ενέργειες, λόγω εμπλοκής πλήθους υπηρεσιών και αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ τους.

Δεδομένων των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο νησί.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Αν προτίθενται να διερευνήσουν το θέμα και να αναλάβουν τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες, για το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, την αποκατάσταση και προστασία της νήσου Χρυσής.

2) Ποιος ο σχεδιασμός από πλευράς τους, προκειμένου να συσταθεί επιτέλους ο προβλεπόμενος Φορέας Διαχείρισης της περιοχής;

Ο ερωτών βουλευτής

Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου