15 Μαΐου, 2015

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) η Βουλευτής του Ποταμιού, κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη.

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) η Βουλευτής του Ποταμιού, κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη. Με τροπολογία που ψηφίστηκε στις 7 Μάϊου 2015, στα πλαίσια του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις”, παρατάθηκε από 1.1.2015 μέχρι και 31.12.2018 η δυνατότητα του λογαριασμού Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ/ΑΚΑΓΕ) να καλύπτει ελλείμματα των φορέων και κλάδων κύριας σύνταξης, καθώς επίσης παρατάθηκε και η δυνατότητα του λογαριασμού Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΕΣΕΑ/ΑΚΑΓΕ) να καλύπτει ελλείμματα των φορέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς : 1) Τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2) Τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Ταμειακά διαθέσιμα του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών και των τηρούμενων σε αυτό αυτοτελών λογαριασμών Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης

Με τροπολογία που εισήχθη από τα συναρμόδια Υπουργεία σας στο ψηφισθέν την 7η Μαΐου 2015 σχέδιο νόμου με τίτλο “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις”, παρατάθηκε από 1.1.2015 μέχρι και 31.12.2018 η δυνατότητα του λογαριασμού Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ/ΑΚΑΓΕ) να καλύπτει ελλείμματα των φορέων και κλάδων κύριας σύνταξης, καθώς επίσης παρατάθηκε και η δυνατότητα του λογαριασμού Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΕΣΕΑ/ΑΚΑΓΕ) να καλύπτει ελλείμματα των φορέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Με την ως άνω ρύθμιση ακυρώθηκαν επί της ουσίας οι ως τότε ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 8 του ν. 3863/2010 και 44 παρ. 13 του ν. 3986/2011, σύμφωνα με τις οποίες τα ποσά των υπολογοριασμών ΕΑΣ/ΑΚΑΓΕ και ΕΕΣΕΑ/ΑΚΑΓΕ θα μεταφέρονταν αντιστοίχως από 1.1.2015 στον κύριο λογαριασμό ΑΚΑΓΕ και θα αποτελούσαν έσοδο αυτού.

Εξ αφορμής της ανωτέρω νομοθετικής πρωτοβουλίας των συναρμόδιων υπουργείων σας και σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε στις 28.4.2015 δελτίου τύπου, στο οποίο ανέφερε, μεταξύ άλλων, επί λέξει ότι: “Δεν αγγίζουμε τον «κουμπαρά» των ασφαλισμένων του ΑΚΑΓΕ και δεν πρόκειται να πάρουμε ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που βρίσκονται στο κοινό κεφάλαιο της ΤτΕ (3,1 δισ. ευρώ), τα οποία εξασφαλίζουν τις επόμενες γενιές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την 1/1/2019. Η τροπολογία που κατατέθηκε χθες, απλά, παρατείνει μέχρι 31/12/2018 τη δυνατότητα αξιοποίησης –εφόσον χρειαστεί- των δύο μικρών υπολογαριασμών του ΑΚΑΓΕ για την κάλυψη αναγκών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που είναι ο σκοπός για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. Τέλος, υπογραμμίζεται, ότι στους δύο αυτούς υπολογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης βρίσκεται συνολικά ποσό 562 εκατομμυρίων ευρώ”.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 149 παρ. 3 του ν. 3655/2008, οι πόροι του ΑΚΑΓΕ προκύπτουν από το άθροισμα ποσοστού 10% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από αποκρατικοποίηση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και ποσοστού 4% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από το ΦΠΑ και ποσοστού 10% επί του συνόλου των ετησίως εισπραττομένων ποσών από κοινωνικούς πόρους από τους Φορείς, Κλάδους ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 150 του ίδιου νόμου (ήτοι ποσοστών επί διαφόρων δικαιωμάτων, εισπράξεων, τελών και εν γένει πόρων των κατ' ιδίαν ταμείων κύριας ασφάλισης), προκαλεί τεράστια (και δυσάρεστη) έκπληξη το γεγονός ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα δημόσια ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, στον κύριο λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ υπάρχει εν έτει 2015 ποσό μόλις 3,1 δισ. Ευρώ. Και τούτο διότι, με πρόχειρους υπολογισμούς και με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία των κρατικών προϋπολογισμών μόνον από το ποσοστό 4% επί των εσόδων από το ΦΠΑ των ετών 2009 έως 2014, το ποσό του ΑΚΑΓΕ θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάσθε και καλείσθε να μας παράσχετε εγγράφως αναλυτικά στοιχεία ως προς τα εξής:

1. Γιατί το κεφάλαιο στον κύριο λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ είναι μόλις 3,1 δισ. Ευρώ, ενώ από δημοσιευμένα στοιχεία των κρατικών προϋπολογισμών 2009-2014 προκύπτει ότι μόνον από έσοδα από το ΦΠΑ θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο;

2. Ποια χρηματικά ποσά έχουν μπει στον κύριο λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ από τις τρεις διακριτές πηγές τροφοδότησής του από το έτος 2009 έως σήμερα; Ειδικότερα:
α) ποια ποσά έχουν μπει από αποκρατικοποιήσεις Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών;
β) ποια ποσά έχουν μπει από ΦΠΑ;
γ) ποια ποσά έχουν μπει από κοινωνικούς πόρους από τους Φορείς, Κλάδους ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 150 του ν. 3655/2008;

3. Ποια χρηματικά ποσά έχουν μπει στους δύο αυτοτελώς τηρούμενους υπολογαριασμούς ΕΑΣ/ΑΚΑΓΕ και ΕΕΣΕΑ/ΑΚΑΓΕ από 1.1.2010 και 1.1.2011 αντιστοίχως;

4. Ποια χρηματικά ποσά έχουν μεταφερθεί/δαπανηθεί από τον υπολογαριασμό ΕΑΣ/ΑΚΑΓΕ για κάλυψη ελλειμμάτων των φορέων και κλάδων κύριας σύνταξης και ποιά από τον υπολογοριασμό ΕΕΣΕΑ/ΑΚΑΓΕ για κάλυψη ελλειμμάτων επικουρικής ασφάλισης και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Αντιγόνη Λυμπεράκη - Β’ Αθήνας

15 Μαΐου 2015